Copy
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de activiteiten van de zes verenigingen, de aanleg van Doepark de Hagen en het paviljoen. 
 • Stand van zaken paviljoen
 • Oogstfeest in het Doepark
 • Aankondiging vrijwilligersuitje
 • Bijenstal bij Peeze
 • Nacht van de Nacht
 • Tegel eruit, plantje erin! 
 • AstronA: Mercuriusovergang
 • Doepark de Hagen in de pers
 • Vrijwilliger uitgelicht: Mini Eshuis
 • BIJzondere sponsoren gezocht
 • Tips
LAATSTE NIEUWS 
 
Graag hadden we in deze nieuwsbrief gemeld dat we nu, na afloop van de vakantieperiode, begonnen waren met de bouw van het paviljoen. Helaas is dat nog niet het geval.

Daarvoor zijn twee redenen:
 • Ook ons project heeft te maken met de stikstofproblematiek. Hierdoor heeft het verlenen van de vergunning vertraging opgelopen. Het goede nieuws is dat er door de overheid inmiddels maatregelen zijn getroffen waardoor de vergunningsprocedure weer vervolgd kan worden. Binnen enkele weken hopen we de aanvullende gegevens aan te kunnen leveren. Het is nog niet te zeggen wanneer de vergunning verwacht mag worden.
 • Om de bouw financieel mogelijk te maken heeft de stichting diverse subsidies aangevraagd. Er zijn al verschillende toezeggingen binnen maar het wachten is nog op de beslissing over de Leader-bijdrage. De verwachting is dat deze beslissing in september, uiterlijk oktober, wordt genomen. Bij een positief besluit is er een dekkende financiering voor het paviljoen.
Door de projectgroep wordt er intussen verder gewerkt aan het het bouwplan. Daarbij gaat het over de energievoorziening, het “groene” dak en de inrichting. Tegelijkertijd wordt er door een werkgroep een plan uitgewerkt voor de horeca binnen het paviljoen. Ook in deze voorbereidende fase is er nog voldoende te doen.
 
BEZOEK HET OOGSTFESTIVAL OP 6 OKTOBER!

Op zondag 6 oktober is het eerste oogstfestival in Doepark de Hagen. Van 13.00 uur tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom in het park. Het oogstfestival wordt georganiseerd door stichting Natuurhus Almelo en de Jongerenraad van Almelo.

De buurtmoestuin vrijwilligers zijn zeer tevreden met de eerste oogst. Ze hebben de afgelopen periode meerdere keren aardappelen, snijbonen, courgettes en pompoenen kunnen oogsten. Van de aardappelen wordt die middag friet gemaakt, de courgettes gaan op de grill en van de pompoenen wordt soep gemaakt. Daarnaast worden er smakelijke pannenkoeken gebakken. Ook is er een open podium en zullen verschillende singer-songwriters een optreden verzorgen. En zijn er verschillende activiteiten, zoals het stempelen met aardappelen. 

Op diezelfde middag worden de certificaten aan de toekomstige buurttuinders uitgereikt, zij hebben de buurtmoestuin cursus inmiddels afgerond. 

Het beloofd een hele gezellige en smakelijke middag te worden! Dus hopelijk tot ziens in het Doepark!
AANKONDIGING VRIJWILLIGERSUITJE

Op zondag 3 november is er een vrijwilligersuitje voor de vrijwilligers van stichting Natuurhus Almelo. Het is een uitje waarmee we iedereen die betrokken is bij stichting Natuurhus Almelo willen bedanken voor zijn/haar inzet!

"We hopen dus dat veel vrijwilligers zich aanmelden voor het uitje", aldus SNA bestuurslid Mini Eshuis. Er zijn op allerlei manieren vrijwilligers actief voor het Natuurhus, zoals de vrijwilligers in het Doepark, de vrijwilligers die het Natuurhus aan de Deldensestraat onderhouden, de redactie van het tijdschrift, de bestuursleden van de de zes SNA verenigingen, het SNA bestuur, de projectgroep paviljoen, de werkgroep interieur, de werkgroep horeca en de parkcommissie. "Voor al deze personen geldt dat ze zijn uitgenodigd voor 3 november! Er zijn op dit moment op allerlei terreinen vrijwilligers actief voor stichting Natuurhus Almelo, we willen de vrijwilligers op deze manier bij elkaar brengen en wie weet heeft dat een mooie kruisbestuiving tot gevolg." 

Aanmelden voor het vrijwilligersuitje kan bij Mini Eshuis: eshuis2014@gmail.com
BIJENSTAL BIJ PEEZE

Zoals bekend is de nieuwe verenigingsstal van imkersvereniging 't Iemenschoer gepland bij Erve Peeze aan de Doorbraak (bij Bornebroek). Vrijdag 6 september was de officiële opening van Erve Peeze en namens 't Iemenschoer is er een bijenboom aangeboden. En de dag na de opening werd er al een demonstratie gegeven aan bezoekers.

Dat was mogelijk omdat de slingerruimte in de boerderij grotendeels is ingericht. Met hulp van enkele vrijwilligers zijn er wanden gezet en zijn er wandtegels en vloertegels geplaatst. Ook is de verlichting geïnstalleerd, is het glas gezet en is schilderwerk verricht.

't Iemenschoer gaat er vanuit dat ze de slingerruimte in het nieuwe seizoen kunnen gebruiken voor het slingeren van de eerste oogst voorjaarshoning. Dan hopen ze de bijenstal ook klaar te hebben, maar dit heeft nog iets meer voeten in aarde. De vergunning is inmiddels binnen en de eerste voorbereidingen voor de realisatie van de stal worden getroffen. Mocht extra hulp van vrijwilligers nodig zijn, dan zal er een oproep worden geplaatst op de website en social media.
NACHT VAN DE NACHT
Op zaterdag 26 oktober 2019 wordt iedereen weer opgeroepen om de lichten uit te doen! IVN Almelo en AstronA, twee SNA verenigingen, organiseren samen met de Groene Loper Almelo een nachtwandeling door de Gravenallee en gaan sterren kijken bij de historische boerderij Erve de Wateregge. 

Locatie: Bolkshoeksweg 1 Almelo
Start om 19:30, einde rond  21:00 uur
Toegang € 3,-, kinderen tot 12 jaar € 1,- inclusief koffie, thee of fris.
Meer informatie volgt nog op 
www.astrona.nl en www.natuurhusalmelo.nl
TEGEL ERUIT, PLANTJE ERIN!

In Almelo kreeg het vergroenen in de wijk Rumerslanden op 4 juli al een echt zetje in de rug! Met de actie 'Tegel eruit, plantje erin' stimuleerde corporatie Sint Joseph bewoners om een stoeptegel in te leveren in ruil een lavendelplant of een vlinderstruik. In totaal fleuren 75 planten daar de buurt nu op. En de stenen kregen ook een prima bestemming, ze werden hergebruikt voor de buurtbarbeque.

Deze actie maakt deel uit van het project Overijssel Tuiniert. Groei en Bloei is hierbij betrokken in de steden Zwolle, Deventer en Almelo. Vrijwilligers van Groei en Bloei Almelo deelden planten uit in ruil voor een tegel en daarnaast was er een kraampje met allerlei informatie. 

Beter Wonen gaat modeltuintjes aanleggen in het Nieuwstraatkwartier en in de Riet om de bewoners te laten zien dat zelfs een klein geveltuintje al een hele andere aanblik biedt en de natuur letterlijk de buurt in brengt!
ASTRONA: MERCURIUSOVERGANG

Op maandag 11 november 2019 vindt een Mercuriusovergang plaats. De planeet Mercurius beweegt dan vanaf de aarde gezien voor de zon langs. Het begint om 13.35 uur en duurt tot 19.04 uur. Omdat de zon bij ons om 16.54 uur ondergaat kunnen we de tweede helft van de overgang niet waarnemen in Nederland.

De volgende Mercuriusovergang vindt plaats op 13 november 2032. Dat duurt nog even, dus zorg ervoor dat je deze niet mist!
Bij onbewolkt weer gaan we de overgang waarnemen met telescopen met speciale beschermende filters. Zie te zijner tijd 
www.astrona.nl voor meer details.

 
Mercurius overgang op 10 mei 2016, opname Dave Mason. Mercurius is de stip onder het vliegtuig.
DOEPARK DE HAGEN IN DE PERS

De pers volgt de vorderingen en ontwikkelingen in het park op de voet. In iedere nieuwsbrief lichten we een of meerdere nieuwsbronnen uit. Dit keer is het een reportage van Aavisie over het oogsten in de buurtmoestuin. 
Aavisie: De aardappelrooiers van de buurtmoestuin
VRIJWILLIGER UITGELICHT: MINI ESHUIS

Mini Eshuis is bestuurslid van stichting Natuurhus Almelo en helpt bij de aanleg en het onderhoud van het Doepark.

Mini Eshuis is als vrijwilliger regelmatig op zaterdag te vinden in het Doepark. Vanuit Groei& Bloei zit ze in het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo, ze maakt deel uit van de projectgroep paviljoen en ze coördineert de werkgroep interieur paviljoen. “Met een enthousiast groepje werken we ideeën uit om een sfeervol en praktisch ingericht paviljoen tot stand te brengen. Waar alle aangesloten ‘groene’ verenigingen zich thuis zullen voelen."

“Ik ben buurtbewoner, noaber van het Doepark. En ik voel mij als noaber verantwoordelijk voor het Doepark, het samen te ontwikkelen en te onderhouden. En het is prachtig om te zien hoe het park vorm krijgt. Na de waterspeelplaats is de buurtmoestuin gerealiseerd en de eerste oogstperiode heeft voldoende aardappels en courgettes opgeleverd voor het oogstfeest," vertelt Mini Eshuis.

BIJZONDERE SPONSOREN GEZOCHT!
Imkersvereniging 't Iemenschoer heeft voor de realisatie van de bijenstal bij Peeze al een substantiële subsidiebijdrage ontvangen, maar het is hun ambitie om de mooiste stal van Nederland te bouwen! En daar hebben ze hulp BIJ nodig!

Bedrijven en/of particulieren kunnen zich straks vereeuwigen op de wand van de bijenstal door middel van een plaquette van rvs in de vorm van een honingraat. Deze wordt gegraveerd door lasergravering, zodat zowel tekst als afbeelding op de plaquette kan worden geplaatst.

Op de ledenvergadering van 3 oktober zal de actie starten. Als ieder lid een of meerdere sponsoren kan overtuigen om hiervoor eenmalig een bijdrage te leveren, dan hopen ze daarmee voldoende budget te hebben om hun doel te realiseren.

Een groot deel van het budget willen ze gebruiken om het educatieve karakter van de bijenstal te benadrukken door het plaatsen van informatiepanelen bij de stal en Erve Peeze.

Geïnteresseerden voor sponsoring via de plaquette kunnen zich melden via mail bij
Herman.van.limbeek@plus.nl
TIPS:
 • Groei & Bloei: Bloemenschikdemonstratie door Anneke Dekker - woensdag 25 september, aanvang 20.00 uur. Locatie: de Schouw, Kerkplein 3, Almelo
  Toegang € 3,00 (leden G&B € 1,00).  

   
 • Groei & Bloei: Najaarsplantenruil
  zaterdag 12 oktober najaarsplantenruil bij Stadsboerderij Beeklust.
  Aanvang: 9.30 uur. 
  Locatie: Ledeboerslaan 3, Almelo

   
 • IVN, AstronA, Groene Loper: Nacht van de Nacht
  zaterdag 26 oktober, van 19.30 tot 21.00 uur. Nachtwandeling en sterrenkijken bij Erve de Wateregge.

  Locatie: Bolkshoeksweg 1, Almelo.
  Toegang € 3,00 kinderen tot 12 jaar € 1,00.

   
 • AstronA: Kindersterrenkijkavond, ook voor volwassen kinderen! Donderdag 21 november van 18:30 – 20:30 uur. Geef je op via 
  www.astrona.nl/aanmelden 

  Locatie: Noordikslaan 47, Almelo
  Toegang € 1,00
Bezoek onze website voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten van AstronA, KNVV, 't Iemenschoer, Groei&Bloei, IVN Almelo en NIVON
VERSTUUR NAAR GEINTERESSEERDEN
Facebook Natuurhus Almelo
Twitter Natuurhus Almelo
Website Natuurhus Almelo
Email Natuurhus Almelo
Copyright ©  2019 Stichting Natuurhus Almelo, All rights reserved.


U krijgt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Stichting Natuurhus Almelo.

info@natuurhusalmelo.nl

Wilt u uwvoorkeurenwijzigen? En als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp