Copy
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de activiteiten van de zes verenigingen, de aanleg van Doepark de Hagen en het paviljoen. 
 • Stand van zaken paviljoen
 • Bewonersbijeenkomsten in het Doepark
 • Lentefair in Beeklustpark
 • Cursus vleermuizen waarnemen
 • Expositie Stadsmuseum 'Kom kijken en doen... Almelo Groen'
 • AstronA thema-middag 'Zon'
 • Open Tuinenweekend
 • Doepark de Hagen in de pers
 • Cursus buurtmoestuin voor de tuinders van het Doepark
 • Vrijwilliger uitgelicht: Martin Peeters
 • Kom helpen in het Doepark en bij het paviljoen
 • Vrijwilligers informatiebijeenkomst
 • Tips
STAND VAN ZAKEN PAVILJOEN

Hoewel het op de locatie nog niet zichtbaar is, gebeurt er achter de schermen het nodige om de bouw van het paviljoen mogelijk te maken. Het bestuur van Stichting Natuurhus Almelo is volop bezig om de financiering van het paviljoen rond te krijgen. Dat ziet er heel positief uit, de komende weken verwachten we uitsluitsel vanuit verschillende subsidieverstrekkers.

De projectgroep schaaft nog aan de laatste details van het ontwerp. Zo wordt er nog gekeken naar de definitieve plaatsbepaling van het paviljoen, vooral ten opzichte van de waterspeelplaats. Ook wordt er druk overlegd over de invulling van de horecafunctie, de inrichting van het interieur en de manier waarop de energievoorziening vorm gaat krijgen.

Het belangrijkste knelpunt op dit moment is de sanering van de grond. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente. De vraag is nu, hoe we tegen aanvaardbare kosten kunnen zorgen voor een snelle sanering. We willen natuurlijk niet dat de vervuilde grond de realisatie van het paviljoen in gevaar brengt of langdurig stagneert. Hopelijk kunnen we hierover in een volgende nieuwsbrief positief berichten.
GESLAAGD VOORLICHTINGSWEEKEND PAVILJOEN

De Stichting Natuurhus Almelo hecht aan een goede samenwerking en communicatie met de omwonenden van het Hagenpark. Op 12 en 13 april waren er vier bijeenkomsten voor de buurt, dit keer gingen de informatiebijeenkomsten specifiek over het toekomstige paviljoen. De bijeenkomsten vonden plaats in een tent op de plaats waar het paviljoen zal verrijzen. Er kwamen in totaal zo’n 70 mensen op af. De reacties waren, op een enkele uitzondering na, positief en constructief. Men is blij dat er in het park iets gebeurt. Het wordt nu ook zichtbaar. Heel positief is men over de vormgeving van het paviljoen; 'Wel nadrukkelijk aanwezig maar op een ingetogen manier en passend in de omgeving.'

Ook vrijwilligers die in het park actief zijn krijgen regelmatig enthousiaste reacties, zoals: “Als mijn kleinkinderen op bezoek komen willen ze meteen naar het park”, "Zo mooi om de ontwikkeling van het park vanaf mijn balkon te kunnen volgen”, “Fijn dat er wat gebeurt in het park!", "Goed te zien dat er zoveel vrijwilligers zijn die elke woensdag- en zaterdagmorgen het allemaal netjes houden”. En de mooiste reactie kwam van een 93-jarige buurtbewoonster: “Als het paviljoen straks klaar is kom ik lekker een wijntje drinken op het terras !”
LENTEFAIR IN BEEKLUSTPARK

Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse Groei & Bloei Lentefair, het was gezellig druk in het Beeklustpark. Het aanbod op de Lentefair was zeer divers, er stonden kramen met salvia's, grassen, heesters, fuchsia's, eenjarige planten en bijzondere vaste planten. Naast tuinplanten waren er kraampjes met tuinartikelen en kunstobjecten van keramiek en glas te koop. Ook was er een bloemschikkraam en een tweedehands tuinboeken kraam. We hopen dat iedereen volop groene inspiratie heeft opgedaan! En we bedanken de ruim veertig vrijwilligers die de dag tot zo'n succes hebben gemaakt. We verheugen ons nu al op de volgende Lentefair.
CURSUS VLEERMUIZEN WAARNEMEN

Deze cursus is dé gelegenheid om je te verdiepen in de bijzondere manier van leven van vleermuizen. De cursus gaat over de soorten, hun leefwijze en hoe ze waar te nemen. Het is niet alleen boeiend om er meer van vleermuizen te weten te komen, je kunt je kennis ook gebruiken om vleermuizen te inventariseren, bijvoorbeeld wanneer de gemeente een gebied opnieuw wil inrichten. De cursus “vleermuizen waarnemen” wordt georganiseerd door de KNNV, vereniging voor veldbiologie, afdeling Twenthe.

De eerste theorieles is geweest, maar er volgen nog drie erg interessante en meer praktische lessen.
 • 23 mei, 20.00 uur
 • 06 juni, 04.00 uur
 • 13 juni, 20.00 uur
Locatie: Natuurhus, Deldensestraat 205, Almelo.

De kosten voor deze cursus is € 15,-. Inclusief koffie of thee en gezamenlijk gebruik van batdetectors. Meer informatie of aanmelden via
secretaris@twenthe.knnv.nl
Na aanmelding krijgen de deelnemers een bevestiging.
EXPOSITIE STADSMUSEUM 'KOM KIJKEN EN DOEN... ALMELO GROEN'

Van 25 mei tot en met 18 augustus kan jong en oud weer genieten van een ontzettend leuke tentoonstelling van het IVN Almelo en Stichting Natuurhus Almelo.

De vrijwilligers van IVN Almelo en Natuurhus Almelo hebben ook dit jaar weer hun best gedaan om een leerzame en leuke tentoonstelling samen te stellen. Dit jaar zelfs op een speciale plek in Almelo: Het Stadsmuseum. Er zal, zoals de naam van de tentoonstelling al zegt, veel te kijken maar vooral ook te doen zijn!

Zo kun je een antwoord vinden op de vraag waarom er zoveel water is in Almelo en wat er in de stad allemaal leeft, groeit en bloeit aan wilde natuur. Je kunt ook proefjes doen met water en wordt aan het denken gezet over duurzaamheid en wat jij kunt doen om de wilde stadsbewoners van Almelo een handje te helpen. De expositie is leerzaam en vooral heel leuk.


Het Stadsmuseum is open van woensdag t/m zondag,
van 13.00 tot 17.00 uur.

ASTRONA THEMA-MIDDAG 'ZON'

Op zondag 7 juli organiseert AstronA de thema-middag 'Zon'. Tijdens die middag wordt de zon bekeken door telescopen met speciale filters (o.a. Ha-filter) zodat zonnevlammen (protuberansen) en zonnevlekken te zien zijn. Dit is een fascinerend gezicht!

Daarnaast wordt er een presentatie gegeven over de zon waarbij eigen opnames getoond worden en krijgen de aanwezigen uitleg over kernfusie en de schijnbaar oneindige hoeveelheid energie die de zon heeft.


Locatie: Tijdelijk Natuurhus, Deldensestraat 205, Almelo
Voor leden (Natuurhus Almelo/AstronA) is het gratis, inclusief koffie/thee. Voor niet-leden € 3,00 pp, inclusief koffie/thee.

VOORAF AANMELDEN VERPLICHT
OPEN TUINEN WEEKEND 15 EN 16 JUNI
 

De Almelose afdeling van Groei en Bloei doet ook mee met het landelijke Open Tuinen Weekend dat plaatsvindt op 15 en 16 juni.

Maar liefst 14 tuinliefhebbers zetten dit jaar hun tuinhek voor u open. Met tuinen in Almelo, Aadorp, Albergen, Daarle, Daarlerveen, Westerhaar, Sibculo, Vasse en Geesteren. 

Tijdens dit weekend kunt u stadstuinen, volkstuinen, hobbykwekerijen, wilde bloementuinen, een tuin met schapenweide, een siertuin met vijver en kikkerpoel en veel meer bezoeken.

Via
deze link komt u bij de flyer met een beschrijving van alle deelnemende tuinen.

DOEPARK DE HAGEN IN DE PERS

De pers volgt de vorderingen en ontwikkelingen in het park op de voet. In iedere nieuwsbrief lichten we enkele artikelen uit. Dit keer zijn het artikelen uit het Algemeen Dagblad en het Almelo's Weekblad.
CURSUS BUURTMOESTUIN VOOR DE TUINDERS VAN HET DOEPARK

De cursus buurtmoestuin is twee weken geleden gestart met 12 cursisten. De cursus wordt gegeven door Martin Mulder en Eric van Veluwen. In vijf avonden nemen ze de 12 toekomstige buurttuinders mee in het moestuinieren. Tijdens de cursus doen de buurttuinders kennis en vaardigheden op, zodat ze straks zelf een openbare, biologische groentetuin kunnen ontwikkelen en beheren.

Onderwerpen die tijdens de cursus buurtmoestuin aan bod komen: kennis van bodemsoorten, teeltmethodes, bodembewerkings- en bemestingsplan, biologische wisselteelt en technieken van zaaien, poten, oogsten en conserveren.

De cursisten gaan zelf ook aan de slag met een teeltplan voor de moestuin in het Doepark. En ze gaan nog op excursie naar een succesvolle voorbeeld moestuin. We wensen de toekomstige tuinders veel succes!
Bekijk hier de reportage van Aavisie over de buurtmoestuin.
VRIJWILLIGER UITGELICHT: MARTIN PEETERS
Samen met Hans van Gerwen is Martin vrijwilligerscoördinator van het Doepark. Dus als je wilt helpen in het park kan je je bij Martin en Hans aanmelden. Zij hebben een lijst waarop precies staat waar vrijwilligers bij willen/ kunnen helpen en op welke dagen ze beschikbaar zijn. Via whatsapp houden ze contact met de actieve vrijwilligersgroep.

Ook is Martin zelf iedere woensdag en zaterdagochtend in het Doepark te vinden. Hij voelt zich erg betrokken bij de natuur en natuurontwikkeling. "Het park krijgt volop aandacht van de vrijwilligers. We houden o.a. de waterspeelplaats netjes en schoon. We ruimen afval op, halen stickers van de speeltoestellen en als het nodig is vullen we het zand bij.”

Martin geniet er van om zijn kennis over de natuur met anderen te delen. Zelf volgt hij een natuuroudercursus bij IVN om zijn kennis verder te verbreden. “Nu kan ik mijn kennis delen met bezoekers van het park,” vertelt Martin lachend.
KOM HELPEN IN HET DOEPARK EN BIJ HET PAVILJOEN
Binnenkort valt deze kaart bij buurtbewoners van het Doepark in de brievenbus. We hopen door onze activiteiten en de aanwezigheid van de vrijwilligers in het park ook andere buurtbewoners te enthousiasmeren om te komen helpen in het park. We kunnen alle hulp gebruiken!

Mocht u zelf enkele kaarten willen verspreiden in uw netwerk, geef dan uw adresgegevens en het aantal door aan secretaris@natuurhusalmelo.nl
VRIJWILLIGERS INFORMATIEBIJEENKOMST
 
Op zaterdag 1 juni om 10.00 uur is er een informatiebijeenkomst over de bouw van het paviljoen en vooral over de kostenbesparende inzet van de vrijwilligers daarbij. Harrie Wijermars en Rob Hazelhoff van de projectgroep Paviljoen zullen op deze ochtend uitleg geven over de werkzaamheden die vanaf augustus zullen starten.
 
De vrijwilligers gaan die zaterdagochtend zoals gebruikelijk om 9 uur aan de slag en hebben om 10 uur een verlengde koffiepauze i.v.m. de presentatie. Iedereen is van harte welkom, ook als je alleen voor de presentatie om 10 uur aanwezig kunt zijn. 

We nog zoeken naar een passende locatie in de buurt van het Doepark. Nadere informatie hierover ontvangen de vrijwilligers via de vrijwilligerscoördinatoren Hans van Gerwen en Martin Peeters (park@natuurhusalmelo.nl).

En wilt u als vrijwilliger aan de slag? Dan bent u ook van harte welkom bij deze informatiebijeenkomst.
TIPS:
 • Cursus vleermuizen waarnemen door KNNV (3 avonden) - 23 mei t/m 13 juni.
   
 • Expositie Stadsmuseum 'Kom kijken en doen... Almelo Groen' van IVN Almelo - 25 mei t/m 18 augustus
   
 • Informatiestand 't Iemenschoer bij Intratuin Almelo - zaterdag 25 mei van 11.00 tot 16.00 uur.
   
 • Vrijwilligers informatiebijeenkomst - zaterdag 1 juni
   
 • Nationale Tuinweek en Open Tuinen weekend - 15 en 16 juni
   
 • AstronA thema-middag 'Zon' - zondag 7 juli.
   
 • Landelijke Open Imkerij Dag in het Doepark door 't Iemenschoer - 13 juli.
Bezoek onze website voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten van AstronA, KNVV, 't Iemenschoer, Groei&Bloei, IVN Almelo en NIVON
VERSTUUR NAAR GEINTERESSEERDEN
Copyright ©  2019 Stichting Natuurhus Almelo, All rights reserved.


info@natuurhusalmelo.nl

Wilt u uw voorkeuren wijzigen? En als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp