Copy
Augustus 2022      Jaargang 7      nummer 1

In deze nieuwsbrief:
  • Patiëntencontactdagen september – december 2022
  • Patiëntenwebinar Desmoid Tumor Research Foundation
  • Imatinib uit patent: onderzoek naar bijwerkingen generieke medicatie
  • SPAEN wordt SPAGN
  • Internationale onderzoeksagenda sarcomen
  • Anne Dirkson wint Krijn Rietveld Memorial Award 2022

Patiëntencontactdagen
september - december 2022

Patiëntenplatform Sarcomen zal de komende maanden meerdere contactdagen organiseren. Wat in de coronajaren 2020 en 2021 niet kon is in 2022 weer mogelijk. Voor de komende maanden staan de volgende contactdagen gepland.

Contactdag GIST
Contactgroep GIST houdt op zaterdag 24 september een landelijke contactdag in Amersfoort. Informatie over de locatie en het programma vind je op onze website, op deze pagina vind je ook een aanmeldlink.

Contactdag phyllodes
Op zaterdag 1 oktober as. organiseert Contactgroep Phyllodes in samenwerking met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis een contactdag voor phyllodespatiënten. Thema is “Heb ik dat en dan …? Meld je aan op https://www.phyllodes.net/contactdag

Contactdag desmoid
Op zaterdag 8 oktober as. organiseert Contactgroep Desmoid in Utrecht een contactdag voor desmoidpatiënten. Meer informatie volgt binnenkort.

Contactdag bot- en wekedelensarcomen Maastricht Universitair Medisch Centrum
Patiëntenplatform Sarcomen organiseert samen met Maastricht Universitair Medisch Centrum op zaterdag 26 november as. een contactdag voor patiënten met een bot- of wekedelensarcoom. Meer informatie volgt binnenkort.
 

Patiëntenwebinar Desmoid Tumor Research Foundation
 

De Desmoid Tumor Research Foundation (DTRF) organiseert op 24 september as. om 14.30 uur een online-sessie. Contactgroep Desmoid - als partner van dit initiatief - zal de Nederlandstalige groep gaan leiden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de DTRF-website.
Klik hier om je aan te melden voor het DTRF-patiëntenwebinar

Imatinib uit patent: onderzoek naar bijwerkingen generieke medicatie

Afgelopen najaar stonden we stil bij het uit patent gaan van imatinib voor de behandeling van GIST. Nadat twintig jaar lang alleen Glivec kon worden geslikt mochten er daarna ook andere merken worden gebruikt. De prijs van deze andere merken is aanzienlijk lager. Deze merken worden alleen op de markt toegelaten als aangetoond is dat ze dezelfde hoeveelheid van de werkzame stof bevatten. Verder moet de inname ervan leiden tot een vergelijkbare opname van deze stof in het bloed.

In de maanden na het aflopen van het patent kwamen er van verschillende lotgenoten bij ons (de Contactgroep GIST) opmerkingen over andere of meer bijwerkingen van de generieke medicatie. Dit heeft ertoe geleid dat we een onderzoek hebben opgestart naar bijwerkingen van gerenieke medicatie.

In maart vulden 70 lotgenoten de vragenlijst in en in juni vulden 43 van hen nog een tweede lijst in. In juni hebben we een algemene samenvatting van de eerste ronde onze website gepubliceerd. Momenteel worden de resultaten van de tweede ronde uitgewerkt. Op de landelijke contactdag van 24 september as. presenteren we de resultaten. Later zullen ze ook worden gepubliceerd op de website en in het magazine Leven.

Klik hier voor samenvatting resultaten eerste ronde

SPAEN wordt SPAGN

De internationale overkoepelende sarcoompatiëntenorganisatie SPAEN (Sarcoma Patients EuroNet) heeft de naam van haar organisatie aangepast naar SPAGN (Sarcoma Patients Advocacy Global Network). Met deze naamswijziging wil de organisatie benadrukken dat haar activiteiten op het gebied van belangenbehartiging van sarcoompatiënten wereldwijd zijn.

Internationale onderzoeksagenda sarcomen

Het artikel ‘Setting the international research agenda for sarcoma together with patients and carers: first results of the Sarcoma Patient EuroNet (SPAEN) priority setting partnership’* is het eerste verslag van auteurs van SPAGN (voorheen SPAEN), van Patiëntenplatform Sarcomen en van NKI (Nederlands Kanker Instituut) over het onderzoek naar de prioriteiten van patiënten en hun verzorgers.
 
In dit artikel wordt verslag gedaan van de eerste fase van het onderzoek. Deze eerste fase heeft geresulteerd in een lijst van 55 onderwerpen onderverdeeld naar 3 categorieën, te weten:
- wetenschappelijk onderzoek (23 onderwerpen),
- belangenbehartiging (17 onderwerpen) en
- informatiemateriaal (15 onderwerpen).
 
In bijgevoegde samenvatting van het artikel zijn de onderwerpen per categorie in een overzicht weergegeven.
 
Ten slotte, in fase 2 van het onderzoek zullen de onderwerpen per categorie aan patiënten worden voorgelegd met het verzoek de voor hen 5 belangrijkste onderwerpen aan te geven.

* Husson O, Drabbe C, Schuster K, et al. Setting the international research agenda for sarcoma together with patients and carers: first results of the Sarcoma Patient EuroNet (SPAEN) priority setting partnership. ESMO Open. 2022 Jun;7(3):100509. doi: 10.1016/j.esmoop.2022.100509. Epub 2022 Jun 14.

Klik hier voor een uitgebreidere samenvatting
Klik hier voor het volledige (Engelstalige) artikel

Anne Dirkson wint Krijn Rietveld Memorial Award 2022

Voor de zomer heeft Anne Dirkson haar promotieproject over de Patient Forum Miner afgerond met een prachtig proefschrift als resultaat. Anne heeft aangetoond dat het mogelijk is om automatisch gegevens over de bijwerkingen van GIST-medicijnen te verzamelen uit discussies in de Facebook-groep van GIST Support International.
 
Anne heeft methodes ontwikkeld om de computer te leren om bijwerkingen op te sporen in de discussieteksten van patiënten op Facebook. Met deze methodes kunnen ook manieren van patiënten worden gevonden hoe zij met hun bijwerkingen omgaan.
 
In juni is ook een publicatie* verschenen bij ‘ESMO Open’ waarin interessante resultaten over bijwerkingen van medicijnen voor GIST zijn gepubliceerd.

Belangrijkste uitkomsten van het proefschrift van Anne zijn:

1. Een online forum kan inzicht geven in de werkelijke lange termijn bijwerkingen als ook in de bijwerkingen die bij registratie van het medicijn niet werden gevonden.
2. Patiëntenfora bevatten informatie die duiden op bijwerkingen die patiënten in hun kwaliteit van leven het meeste raken.
3. De frequentie van de ervaren bijwerkingen kan aanzienlijk afwijken van die bij de registratie van medicijnen werd vastgesteld
4. Het geautomatiseerd identificeren van bijwerkingen uit patiëntenfora kan een bijdrage leveren aan nieuwe medische hypotheses en onderzoek.

* Automated gathering of real-world data from online patient forums can complement pharmacovigilance for rare cancers; Anne Dirkson, Suzan Verberne, Wessel Kraaij, Gerard van Oortmerssen & Hans Gelderblom; Scientific Reports volume 12, Article number: 10317 (2022)

Klik hier voor de uitgebreidere tekst
Klik hier voor het volledige (Engelstalige) artikel
Facebook
Twitter
Instagram
Website
Email

Contactgegevens
www.patientenplatformsarcomen.nl  •  info@patientenplatformsarcomen.nl 
030 - 291 60 90 (secretariaat)  •  Postbus 8152, 3503 RD Utrecht

Disclaimer
Hoewel aan deze nieuwsbrief grote zorg wordt besteed, kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Patiëntenplatform Sarcomen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor iets dat zou kunnen voortkomen uit de inhoud van de Nieuwsbrief en de daarin voorkomende links.

Colofon
Patiëntenplatform Sarcomen is een patiëntenorganisatie voor Nederlandstalige (ex-)patiënten en hun naasten met een sarcoom, gastro-intestinale stroma tumor (GIST) of een borderlinetumor.

Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Patiëntenplatform Sarcomen. De technische redactie van deze nieuwsbrief is verzorgd door Lawine * visuele communicatie (Utrecht), de eindredactie berust bij Marcel Bernards secretaris@patientenplatformsarcomen.nl


© 2022 Patiëntenplatform Sarcomen  •  Privacy  •  Disclaimer  •  Contact
Let op: Je kan op deze e-mail niet direct antwoorden.

Patiëntenplatform Sarcomen
Gebouw Janssoenborch, 3e etage · Godebaldkwartier 365 · Utrecht, 3511 DT · Netherlands

Wijzig hier uw instellingen of meld u af voor deze nieuwsbrief.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Patiëntenplatform Sarcomen · Gebouw Janssoenborch, 3e etage · Godebaldkwartier 365 · Utrecht, 3511 DT · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp