Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief | april 2018

TOAD-bijeenkomst 9 juli 2018, 14:30 - 17.15 uur, OLVG-West

'PRISMA: Focus op zelfzorg'
Vanaf 2019 zal de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed worden in de basisverzekering. Hier liggen veel kansen voor diëtisten. Daarom besteden we de komende TOAD vergadering graag aandacht aan het PRISMA programma.

GLI is een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en eetgewoontes, gezond bewegen en gedragsverandering gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie wordt in de vorm van een programma aangeboden (zowel individueel, als in een groep).

Het PRISMA programma kan een onderdeel zijn van GLI. PRISMA staat voor PRo-actieve, Interdisciplinaire, Self-Management. Iedereen met een (verhoogd risico op) chronische ziekte heeft recht op het maken van eigen keuzes met betrekking tot leefstijl en omgang met ziekte. De PRISMA methode creëert middels groepseducatie de voorwaarden dit weloverwogen te doen; door het geven van eerlijke en volledige informatie in 2 dagdelen, het creëren van interne motivatie en het werken naar een concreet eigen actieplan.

Sabine de Groot, Sanaa Bouras-El Mallali en Esther Pekel verzorgen op 9 juli een interactieve kennismaking met de PRISMA methode. Dit is zeker niet alleen interessant voor diëtisten die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg. Voor elke diëtist die patiënten begeleid met een chronische ziekte zal dit een nuttige middag zijn.

Meer info
factsheet PRISMA
www.focusopzelfzorg.nl en prismacursus.nl

Programma
14:30               Opening

14:45

Kennismaking met PRISMA – Brandende vragen

15:00

Theorie en filosofie van PRISMA

15:20

3-4 Workshops (100 kcal beweegspel, 100 kcal spel, zoutspel, invullen gezondheidsprofiel en actieplan)

15:50

PAUZE

16:20

Ervaringen workshops

PRISMA Materialen en websites

16:30

PRISMA in eigen setting

16:40 

Brandende vragen en afsluiten

16:50

TOAD bestuur: terugkoppeling rond acties na vorige vergadering over het zorgpad oncologie

ProMio is benieuwd naar jouw ervaringen met oudere migranten en voeding
De ProMIO projectgroep nodigt je uit voor een gespreksbijeenkomst om te praten over jouw ervaringen, eventuele knelpunten en succesfactoren in de behandeling van oudere migranten.

Het ProMIO project ontwikkelt een beweeg- en voedingsinterventie die als doel heeft de spiermassa en het fysiek functioneren van migrantenouderen te verbeteren. De groeiende migranten populatie blijkt een slechtere gezondheidstoestand te hebben in vergelijking met autochtone ouderen. Zo komen chronische ziekte zoals obesitas en diabetes type 2 vaker voor. Eén van de belangrijkste onderliggende oorzaken van deze ziekten is sarcopenie, verlies van spiermassa en fysiek functioneren van ouderen. Te weinig beweging en een inadequate eiwitinname spelen een essentiële rol bij sarcopenie en daarmee ook bij chronische ziekten. 

Zorgprofessionals, zoals de diëtist, krijgen een centrale rol bij de implementatie van de interventie. Voordat we deze interventie ontwikkelen willen we dus graag inzicht krijgen in factoren die volgens zorgprofessionals van belang zijn bij de behandeling van deze doelgroep. Om deze reden willen we met diëtisten in gesprek gaan. Wij nodigen je uit voor een eenmalige gespreksbijeenkomst om te praten over jouw ervaringen in het behandelen van oudere migranten. Uitkomsten uit deze gesprekken zullen directe input zijn voor de ProMIO interventie. 

Praktische informatie

Wat?
Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder leiding van een gespreksleider. 
Naast jou zullen circa zeven andere zorgprofessionals aanwezig zijn bij de bijeenkomst, afkomstig uit verschillende praktijken in de regio’s Apeldoorn en Amsterdam. 

Wanneer?
De gesprekken zullen op de volgende dagen plaatsvinden:
Maandag 30 april 17:30 Amsterdam 
Maandag 7 mei
Dinsdag 8 mei

Mochten deze data niet uitkomen laat dit dan even weten, dan kunnen we kijken naar een andere dag. Het gesprek zal maximaal 2 uur in beslag nemen en indien het in de avond plaatsvindt zal er gezorgd worden voor broodjes. 

Waar?
De locatie zal nader bepaald worden. U kunt uw voorkeur aangeven bij de aanmelding.
Dokter Meurerlaan 8, 1067 SM, Amsterdam (er is ruime gratis parkeergelegenheid).
Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam (goed te bereiken met openbaar vervoer).
Bij u in de regio (mits er voldoende animo is van andere zorgprofessionals die deelnemen)

Graag vernemen we welke dag(en) en locatie(s) uw voorkeur heeft. 
Dit kunt u doorgeven via onderstaande mail of te bellen naar onderstaand telefoonnummer. 

Elvera Overdevest: 06-21156677
E-mail: promio@hva.nl

ProIntens; onderzoek naar een zorgpad voor een optimale eiwitinname bij ouderen

Ouderen consumeren onvoldoende eiwitten tijdens en na ziekenhuisopname, met als gevolg fysieke beperkingen, lagere kwaliteit van leven en hogere zorgkosten. Hoe kan de diëtistische zorg worden geïntensiveerd, om een optimale eiwitinname bij ouderen te bereiken? 

Om deze vraag te beantwoorden is in 2018 het ProIntens project van start gegaan. Het project is geïnitieerd door Michael Tieland en Peter Weijs, beide werkzaam bij het lectoraat Gewichtsmanagement van de Hogeschool van Amsterdam. Het project wordt uit gevoerd door promovendi Juul Verstappen en Carliene van Dronkelaar.

Het ProIntens onderzoek start met een inventarisatie van het huidige zorgpad die ondervoede 65-plussers doorlopen d.m.v. het organiseren van focusgroepen voor diëtisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en patiënten. Daarnaast wordt er in kaart gebracht hoe de optimale behandeling van deze doelgroep er uit zou moeten zien. Op basis van deze gegevens wordt het diëtistisch handelen geoptimaliseerd, om een adequate eiwitinname in het ziekenhuis en drie maanden na ontslag te realiseren. Daarbij is aandacht voor optimale multidisciplinaire samenwerking en communicatie, een behandelplan afgestemd op de patiënt, en monitoring van de eiwitinname. Samen leidt dit tot de ontwikkeling van een Zorgpad Intensieve Diëtetiek (ZID) dat in elk ziekenhuis en in de eerste lijn kan worden ingezet. Het zorgpad zal getest worden in een pilot studie en vervolgens stapsgewijs geïmplementeerd worden middels een multicenter RCT studie in verscheidene ziekenhuizen en eerstelijns praktijken in Amsterdam. De resultaten worden eind 2021 verwacht. 

Contact: prointens@hva.nl 
Website: www.hva.nl/prointens

Nieuw bestuurslid: Roos Klaver

Ricky van Poppel stopt per 1/4/2018 en draagt het bestuurstokje over aan Roos Klaver. Wie is Roos?

In 2014 ben ik als diëtist bij MalnuCare aan de slag gegaan in regio Alkmaar en Den Helder. Met veel plezier behandel ik ondervoede patiënten. Het geeft mij voldoening als iemand weer zelfstandig kan functioneren en is aangesterkt met behulp van de adviezen. Sinds vorig jaar ben ik nu ook teamleider in Noord-Holland en richt ik mij als diëtist op regio Noord-Holland West. Tevens ook voor mijn eigen praktijk. Samen met de diëtisten van MalnuCare zetten wij ons in voor de ondervoede patiënten in de eerstelijn. Ik hoop dat ik als eerstelijns diëtist iets kan betekenen binnen het bestuur van TOAD. Samenwerking en korte lijnen komt de behandeling van de patiënten ten goede.
Deel
Twitter
Verstuur
Copyright © 2017 TOAD, Alle rechten voobehouden.

Ons mailadres:
info@toad.amsterdam

Wil je geen TOAD-nieuwsbrief meer ontvangen?
Je kan je voorkeuren updaten of je uitschrijven als ontvanger


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transmuraal Overleg Amsterdamse Diëtisten · Granidastraat · 22 · HAARLEM, Nh 2026 SL · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp