Copy

Privacywetgeving AVG

 
U ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief van HeppieLeven. Om u deze nieuwsbrief te sturen wordt onder meer uw e-mailadres door Healthy & Happy opgeslagen. Als uw school een account heeft bij HeppieLeven worden ook andere gegevens van u bewaard. Het zal u niet ontgaan zijn dat er nieuwe regels gaan gelden voor het bewaren van deze gegevens.
 
Per 25 mei gaat de nieuwe Privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. Dit heeft tot gevolg dat er nieuwe, aanvullende regels gaan gelden met betrekking tot uw privacy. Er gaan onder meer strengere regels gelden als het gaat om persoonsgegevens.
 
Kort samengevat komt het erop neer dat:
  • We uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn;
  • We uw gegevens alleen delen met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken of bij een wettelijke verplichting;
  • U altijd aan ons vragen mag wat we van u weten en de gegevens die we van u bewaren mag inzien. Als er incorrecte gegevens bewaard worden, dan heeft u het recht deze te corrigeren.
 
Healthy & Happy heeft haar algemene voorwaarden privacyverklaring aangepast. Mocht u deze willen inzien, stuur dan een mail naar info@healthy-happy.nl
 
Copyright © 2018 HeppieLeven, Alle rechten voorbehouden.

Email Marketing Powered by Mailchimp

Afmelden van deze nieuwsbrief.