Copy

Kan vi bygge os til social bæredygtighed? 

Wissenberg inviterer til gå-hjem-møde
mandag den 13. maj fra kl. 15.00 til 17.30.

 
Nedrivning, renovering, fortætning. Er det vejen væk fra ghettolisten?

Kriminalitet, lavt uddannelsesniveau, arbejdsløshed – kan problemerne i særligt udsatte områder løses med byggeri, renovering og nedrivning? Udsatte by- og boligområder er højt på den politiske dagsorden og Landsbyggefonden vil derfor prioritere indsatsen i netop disse områder.

”Gettopakken” betyder at man med bl.a. med bygningsfysiske indsatser prøver at nå sociale målsætninger. En af grundtankerne er, at det fysiske miljø er med til at forme menneskers adfærd, stedtilknytning, sociale relationer og livskvalitet.

Som aktør i mange store almene renoveringsprojekter, er dette en tematik vi i Wissenberg ofte er i berøring med.

Vi inviterer alle interesserede velkomne til et gå-hjem-møde, hvor vi sætter fokus på mulighederne for at skabe sociale forbedringer via byggeri.

TILMELD DIG HER

Program

 • Fra verdensmål til hverdagsmål hos Wissenberg.
  Ved Lars Bendix Christensen, Wissenberg
 • Taastrupgaard-projektet – hvad kommer der til at ske?
  Ved Claus Bjørnton, KAB
 • Kan vi bygge os til social bæredygtighed?
  Ved Mette Mechlenborg, Statens Byggeforskningsinstitut
 • Gellerupparken - fra boligområde til bydel.
  Ved Søren Nielsen, Tegnestuen Vandkunsten
 • Gyldenrisparken – hvordan gik det?
  Ved Jesper Schat-Holm, Wissenberg

Gyldenrisparken er et eksempel til efterfølgelse på, hvordan et visionært boligselskab og en fremsynet kommune kan løfte et boligområdes kvalitet gennem et dynamisk og forbilledligt samarbejde, som alle parter i dag skeler til, når fremtidige opgavers ambitionsniveau skal defineres.

Den almene boligbebyggelse Gyldenrisparken på Amager har, gennem et unikt samarbejde mellem Københavns Kommune, Landsbyggefonden, Lejerbo (i dag BO-VEST) og de beboerdemokratiske organer, været igennem en helhedsrenovering, som har givet bebyggelsen et løft, der tilgodeser forskellige aldersgrupper og familiesammensætninger.

TILMELD DIG HER
For yderligere information, kontakt venligst Henrik på
hek@wissenberg.dk
Hjemmeside
Hjemmeside
LinkedIn
LinkedIn
Copyright ©  2019, WISSENBERG A/S, All rights reserved.

Wissenberg A/S - Hejrevej 26 - 2400 København NV
Telefon: 3386 3486

www.wissenberg.dk

Du er tilmeldt vores mailingliste.
Ønsker du at ændre hvordan du modtager dette nyhedsbrev?
Du kan  opdatere dine indstillinger eller afmelde nyhedbrevet her.