Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn

Vragen over de besteding van uw budget? Maak een afspraak bij het VAPH

Bent u houder van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) en hebt u vragen over de besteding ervan? Dan kunt u vanaf februari 2020 na afspraak terecht op zitdagen bij het VAPH. Dossierbeheerders van het team Budgetbesteding beantwoorden er al uw vragen over de besteding van uw budget.
> Lees meer
close-up van vrouwenhanden die een smartphone vasthouden

Wat heeft een smartphone te bieden als u niet of moeilijk kunt lezen of schrijven?

Smartphones zijn niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Maar wat als u niet of moeilijk kunt lezen? Ook dan is het mogelijk om een smartphone te gebruiken. Het kan zelfs een handig hulpmiddel zijn.
> Lees meer

Extra begeleiding voor gebruikers van wie het persoonsvolgend budget daalt of wordt stopgezet door correctiefase 2

Daalt uw budget door correctiefase 2, of wordt het omgezet naar rechtstreeks toegankelijke hulp? Dan kunt u terecht bij de gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap, de diensten ondersteuningsplan en de bijstandsorganisaties. Zij kunnen u begeleiden als u moeilijkheden ondervindt om uw ondersteuning te behouden.
> Lees meer

Tegemoetkomingen voor rookmelders voor doven en slechthorenden

> Lees meer
2 kleine meisjes praten en spelen met knuffels

COS, OBC en GES+: sinds 1 januari een bevoegdheid van het agentschap Opgroeien

Sinds 1 januari 2020 is het VAPH niet langer bevoegd voor het erkennen van centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), observatie- en behandelcentra (OBC) en voorzieningen voor extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+). Dat zorgaanbod blijft bestaan, maar valt voortaan onder de bevoegdheid van het agentschap Opgroeien.
> Lees meer

Inkijk in de beleidslijnen voor 2019-2024

In november 2019 keurde de Vlaamse Regering de beleidsnota voor de periode 2019-2024 voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding goed. Die nota van Vlaams minister Wouter Beke bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding, en de visie van de minister.
> Lees meer

Lees ook op onze website