Copy
VAPH.BE Lees dit bericht online
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn

Impact beslissingen Vlaamse Regering en Taskforce COVID-19 Zorg

Wegens de negatieve evoluties in de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Regering eergisteren een aantal bijkomende maatregelen afgekondigd. Die maatregelen gingen in op woensdag 28 oktober 2020 om 24 uur. Ook de Taskforce COVID-19 Zorg volgt de situatie op de voet en stuurt de richtlijnen bij als de omstandigheden dat nodig maken. De maatregelen hebben ook impact op de ondersteuning en dienstverlening door de door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieders.  
> Lees meer