Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
 
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
 

Nieuw huursysteem voor hulpmiddelen bij snel degeneratieve aandoeningen

Mensen met een snel degeneratieve aandoening zoals ALS hebben snel een hulpmiddel nodig en moeten ook snel van hulpmiddel kunnen veranderen naarmate de ziekte evolueert. Een nieuw huursysteem voor hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening voor personen met een snel degeneratieve aandoening maakt dat sinds 1 januari 2019 mogelijk.
> Lees meer
 

Hulpmiddelen voor gebruik in een assistentiewoning of serviceflat

> Lees meer
 
twee volwassen mannen met mentale handicap samen aan de laptop

Registratie van ouderinitiatieven

Sinds 1 januari 2019 moeten ouderinitiatieven zich registreren bij het VAPH. Besteedt u uw persoonsvolgend budget bij een ouderinitiatief, dan aanvaardt het VAPH voortaan alleen nog overeenkomsten en facturen van geregistreerde ouderinitiatieven.
> Lees meer
 

Ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap

Elke persoon met een handicap heeft recht op de nodige handicapspecifieke ondersteuning. Dat geldt ook voor geïnterneerde personen met een handicap. Om de doorstroom van geïnterneerde personen met een handicap van een forensische naar een handicapspecifieke setting mogelijk te maken, werkte het VAPH een nieuwe regeling voor direct gefinancierde ondersteuning uit.
> Lees meer
 
screenshot van de landingspagina 'persoonlijke budgetten'

Vaph.be is vernieuwd

Het afgelopen jaar heeft het VAPH zijn websites doorgelicht én herwerkt. Op basis van onderzoek hebben we de gebruikerservaring van de website vaph.be verbeterd.
> Lees meer
 

Verdeling van de beschikbare middelen voor zorg en ondersteuning in 2019

Ook dit jaar geeft de huidige Vlaamse Regering nog een aanzienlijke injectie van bijkomende middelen in de sector voor personen met een handicap. Die middelen worden opnieuw gericht ingezet om het Perspectiefplan 2020 en het decreet persoonsvolgende financiering verder uit te voeren en het nieuwe ondersteuningsbeleid te realiseren.
> Lees meer
 

Lees ook op onze website