Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn

Overzicht VAPH-maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

We streven ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten in deze uitzonderlijke omstandigheden. In de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook wij uiteraard maatregelen moeten nemen. Die hebben impact op onze werking, op de werking van de erkende diensten en voorzieningen, en op u als gebruiker van zorg en ondersteuning. 

We informeren u zo goed mogelijk via de VAPH-website. Daar vindt u een antwoord op veelgestelde vragen, een overzicht van de verschenen nieuwsberichten en nuttige informatie van andere overheidsinstanties.
> Lees meer
logo van Eastin: wit vierkant met 6 verschillend gekleurde verticale dikke strepen en daaronder 'eastin' vermeld

Eastin van Europa naar de wereld

Wie op zoek is naar een geschikt hulpmiddel, vindt in de hulpmiddelendatabank van het VAPH informatie over hulpmiddelen op de markt in Vlaanderen. Is de oplossing waarnaar u op zoek bent bij ons nog niet verkrijgbaar, dan vindt u misschien wel uw gading in de internationale hulpmiddelendatabank Eastin. Die werd recent uitgebreid naar landen buiten Europa.
> Lees meer

Inductiekoken toegankelijk voor blinden en slechtzienden dankzij 3D-printing

Steeds meer keukens zijn uitgerust met een inductiekookvuur. Maar voor wie blind of slechtziend is, is koken op een inductievuur helemaal niet vanzelfsprekend. Een nieuw hulpmiddel maakt inductiekoken ook voor blinden en slechtzienden toegankelijk.
> Lees meer

Verplichte eindejaarspremie voor assistenten en begeleiders: stand van zaken

> Lees meer
jonge man noteert antwoorden van een vrouw op een tablet

Een nieuw zorgzwaarte-instrument (ZZI) vanaf 17 maart 2020

Als u een persoonsvolgend budget aanvraagt, wordt uw zorgzwaarte bepaald aan de hand van het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Het vorige zorgzwaarte-instrument was al sinds 2012 in gebruik. Doorheen de jaren is gebleken dat aanpassingen aan het instrument wenselijk waren. Om die reden werd het instrument geoptimaliseerd en ingekort.
> Lees meer

Lees ook op onze website

> Bezorg uw documenten digitaal aan het VAPH