Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn

Nieuw platform Zorgwijs.be wijst de weg naar zorg in de buurt

Vzw PVBwijzer lanceerde samen met het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH) Zorgwijs.be. Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online
platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget.
> Lees meer

Zelf een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of aanpassing aanvragen

Hebt u een hulpmiddel of een aanpassing nodig om zelfstandiger te kunnen leven? Dan kunt u bij het VAPH een tegemoetkoming aanvragen: het VAPH kan een deel van de aankoopprijs van het hulpmiddel of de aanpassing terugbetalen. Voor zo’n aanvraag moet u in een aantal gevallen een beroep doen op een multidisciplinair team, maar vaak kunt u ook zelf een vereenvoudigde aanvraag indienen. Sinds kort zijn de situaties waarin een vereenvoudigde aanvraag mogelijk is, uitgebreid.
> Lees meer
groep kinderen met en zonder handicap, zittend op het gras

Vrije vakantieplaatsen voor kinderen met een beperking

Bent u nog op zoek naar opvang tijdens de vakantieperiode? Check dan zeker eens bij de RTH-werking van een multifunctioneel centrum of zorgaanbieder in uw buurt. Daarnaast bracht Magenta in kaart waar er nog vrije vakantieplaatsen zijn voor kinderen met een beperking. 
> Lees meer

Kunt u als budgethouder een jobstudent in dienst nemen?

> Lees meer

Tolken voor doven en slechthorenden: uitbreiding mogelijkheden 

Dove en slechthorende personen kunnen van het VAPH een recht op tolkuren krijgen om een tolk gebarentaal in te schakelen in hun leefsituatie. De mogelijkheden daarvoor zijn sinds kort uitgebreid. Zo is het aantal tolkuren gevoelig opgetrokken, en komen meer tolken in aanmerking.
> Lees meer
microscopisch zicht van het coronavirus
Lees de maatregelen van het VAPH naar aanleiding van het coronavirus

Lees ook op onze website