Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
 
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
 

Gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen:
correctiefase 2

Vanaf 1 januari 2020 worden in het kader van correctiefase 2 persoonsvolgende budgetten aangepast. Het gaat om de  budgetten van personen met een handicap die op 1 januari 2017 overstapten naar het systeem van persoonsvolgende financiering  en daarvoor al gebruik maakten van ondersteuning door een voorziening. Budgetten kunnen stijgen, dalen of omgezet worden naar rechtstreeks toegankelijke hulp. Het VAPH verstuurde hierover midden oktober een persoonlijke brief naar de betrokken budgethouders.
> Lees meer
 
publiek in een conferentiezaal

VAPH-infosessies over
correctiefase 2

Hebt u een brief ontvangen waarin staat dat uw persoonsvolgend budget wordt aangepast in het kader van correctiefase 2? Dan hebt u mogelijk heel wat vragen. Het VAPH organiseert daarom infosessies. Daar komt u meer te weten over het wat, hoe en waarom, en kunt u terecht met uw vragen.
> Lees meer
 

Inclusieve kinderopvang en onderwijs: ondersteuning voor het
jonge kind - Aanbieders

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen. U vindt de adressen van de aanbieders op de VAPH-website.
> Lees meer
 

Hulpmiddel in de kijker: smartphone voor communicatie met de afstandstolkendienst

> Lees meer
 
vrouw met mentale handicap maakt tekening

Uw persoonsvolgend budget besteden met een voucher

Er zijn drie manieren om uw persoonsvolgend budget te besteden: cash, met een voucher of door een combinatie van beide. Welke keuze u ook maakt, u kunt die altijd wijzigen door de overeenkomst met uw zorgaanbieder aan te passen. Daarbij moet u wel rekening houden met eventuele opzeggingstermijnen. In dit artikel gaan we in op de besteding van uw persoonsvolgend budget met een voucher.
> Lees meer
 

Lees ook op onze website

> Nieuwe VAPH-formulieren
> Neem deel aan de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020