Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
laptop met Mijn VAPH op het scherm

Vlot van start met het e-loket Mijn VAPH

Weet u dat u heel wat VAPH-administratie kunt regelen via het e-loket Mijn VAPH? Een tegemoetkoming voor een hulpmiddel aanvragen, kosten die u met uw persoonsvolgend budget wilt betalen registreren, of kijken hoeveel RTH-punten u dit jaar nog kunt inzetten. Dat en nog veel meer kunt u allemaal zelf doen via Mijn VAPH. Hoe u eraan begint, leest u in de handleiding.
> Lees meer

Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen gewijzigd sinds 1 oktober

Sinds 1 oktober is de lijst met tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen van het VAPH (de refertelijst) aangepast. Zo zijn de mogelijkheden voor onder meer tegemoetkomingen voor tablets met communicatiesoftware, omgevingsbedieningsapparatuur en autoaanpassingen uitgebreid.
> Lees meer
kindje met syndroom van down tekent aan tafel met begeleider

Inclusieve kinderopvang en onderwijs: ondersteuning voor het jonge kind

Eind 2019 werd de rechtstreeks toegankelijke hulp vanuit het VAPH uitgebreid met globale individuele ondersteuning voor minderjarigen (GIO). Tijdens de voorbije periode van COVID-19-maatregelen was het niet vanzelfsprekend om  globale individuele ondersteuning in kinderopvang of op school aan te bieden. Nu het nieuwe schooljaar gestart is, zetten we het aanbod van globale individuele ondersteuning nog eens in de kijker.
> Lees meer

Ondersteuning voor mantelzorgers

Zorgt u op regelmatige basis voor een familielid, buur, vriend of kennis met een handicap? Hebt u een affectieve band met die persoon en geeft u die persoon meer zorg dan gebruikelijk is? Dan bent u waarschijnlijk een mantelzorger. Als mantelzorger staat u er niet alleen voor: u kunt terecht bij een vereniging voor mantelzorgers en gebruikers en vindt online heel wat informatie en tips.
> Lees meer
cover van de brochure 'Starten met het persoonsvolgend budget'- blauwe achtergrond, getekend mannetje met papier in hand waar VAPH op staat

Vernieuwde brochure ‘Starten met het persoonsvolgend budget’

De brochure ‘Starten met het persoonsvolgend budget’ kreeg een update. Beschikt u sinds kort over een persoonsvolgend budget? Dan vindt u in deze brochure heel wat praktische informatie die u op de goede weg zet om van start te gaan met de besteding van dat budget.
> Lees meer
3 coronavirussen sterk uitvergroot met lila achtergrond
Lees de maatregelen van het VAPH naar aanleiding van het coronavirus

Lees ook op onze website