Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
 
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
 

Inclusieve kinderopvang en onderwijs: ondersteuning voor het jonge kind  

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op extra ondersteuning om die overgang en de start te ondersteunen.
> Lees meer
 

Nieuw VAPH-meldpunt

Wilt u een knelpunt of probleem in de VAPH-sector melden? Dat kan via een nieuw meldpunt dat het VAPH op 2 september 2019 lanceerde.
> Lees meer
 

Kan ik als budgethouder een familielid tewerkstellen?

Ja. Als houder van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget kunt u met uw budget een familielid rechtstreeks tewerkstellen als persoonlijk assistent of individueel begeleider.
> Lees meer
 

Terugblik op het congres over persoonsvolgende financiering

Het VAPH organiseerde op 4 juli het congres ‘Evaluatie van de persoonsvolgende financiering: tussentijdse resultaten’. Samen met de sector en de gebruikers werd een eerste keer nagegaan of we met persoonsvolgende financiering de doelstellingen van het perspectiefplan 2020 bereiken.
> Lees meer
 

Lees ook op onze website