Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn

Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen

De Vlaamse Regering stelt een Zorginvesteringsplan voor, dat toelaat om haar intenties te realiseren voor deze regeerperiode. Door dat plan zullen de meest dringende vragen in prioriteitengroep 1 (PG 1) naar een persoonsvolgend budget (PVB) versneld beantwoord kunnen worden. De wachttijd zal daarmee aanzienlijk ingekort worden. Verder voorziet deze regering voldoende middelen om de terbeschikkingstellingen voor de meest acute situaties en het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen te garanderen.
> Lees meer