Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
 
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
 

Indexaanpassing persoonsvolgend budget (PVB) in cash

Een aanpassing in de regelgeving zorgt ervoor dat vanaf nu de PVB-cashbudgetten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018, worden geïndexeerd. Dat betekent dat de PVB-cashbudgetten worden verhoogd.
> Lees meer over de PVB-indexering
 

Kortverblijf of respijtzorg in combinatie met het persoonsvolgend budget

Personen met een handicap met een persoonsvolgend budget kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op kortverblijf of respijtzorg. Dat houdt in dat u jaarlijks maximum 60 nachten (en dagen) kortopvang kunt gebruiken bovenop uw persoonsvolgend budget.
> Lees meer over kortverblijf of respijtzorg
 

Waarom worden sommige persoonsvolgende budgetten verhoogd op 1 juli 2018?

> Lees meer over herberekening van de persoonsvolgende budgetten
 

Verplaats u veilig met een opsta-transferhulpmiddel

> Lees meer over opsta-transferhulpmiddelen
 

Kwaliteitscontrole van de individuele dienstverleningsovereenkomsten

Het VAPH voert de komende maanden bij alle vergunde zorgaanbieders een steekproefsgewijze controle uit op de individuele dienstverleningsovereenkomsten. Er wordt gecontroleerd of de overeenkomsten alle reglementair vereiste afspraken bevatten en of ze verstaanbaar en duidelijk zijn.
> Lees meer over de kwaliteitscontrole
 

Lees ook op de website: