Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
 
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
 

Vernieuwde refertelijst: nieuwe indeling en transparante criteria

De refertelijst somt de hulpmiddelen en aanpassingen op waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kunt krijgen. Sinds 1 juli 2019 is de lijst vernieuwd: ze is op een andere manier geordend en delen van de hulpmiddelenfiches zijn in de regelgeving opgenomen.
> Lees meer
 

Facturen van hulpmiddelen digitaal aan VAPH bezorgen

Hebt u een hulpmiddel aangekocht en hebt u een goedkeuring van het VAPH voor een terugbetaling, dan kunt u sinds kort uw factuur en uw betaalbewijs via het e-loket mijnvaph.be aan het VAPH bezorgen. 
> Lees meer
 

Hulp bij het in kaart brengen van uw ondersteuningsnood en de aanvraag van uw persoonsvolgend budget

Hebt u nood aan ondersteuning en wilt u eerst uw noden en wensen goed in kaart brengen? Overweegt u een persoonsvolgend budget aan te vragen? U kunt zich zowel bij uw vraagverheldering als bij de opmaak van een ondersteuningsplan laten bijstaan.
> Lees meer
 

Met uw budget vervoerskosten van vrijwilligers betalen

U kunt vrijwilligers vergoeden door hen een forfaitaire of een reële vergoeding te betalen. Als u een forfaitaire vergoeding betaalt, kunt u daarnaast ook nog vervoerskosten terugbetalen. Sinds april 2019 zijn er een aantal wijzigingen in de wetgeving.
> Lees meer
 

Terugblik op de infosessies over de besteding van een
persoonsvolgend budget

> Lees meer