Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
volwassen man in rolstoel met zijn assistente

Een bijklusser betalen met uw budget

Als houder van een persoonsvolgend budget of persoonlijke-assistentiebudget, kunt u met uw budget een bijklusser betalen. Bijklussen is aan bepaalde criteria gebonden. Hou daar rekening mee als u iemand inschakelt.
> Lees meer

Stop decubitus: tijd om te bewegen!

Immobiele personen die lang in eenzelfde houding zitten of liggen, kunnen last krijgen van decubitusletsels of doorligwonden. Onder het motto ‘tijd om te bewegen’ werd ter gelegenheid van de internationale Stop-decubitusdag op 21 november 2019 een filmpje gelanceerd om iedereen te mobiliseren om doorligwonden te helpen voorkomen.
> Lees meer
jongen in rolstoel met twee begeleiders

Oproep: uittesten methodiek voor zorgzwaartebepaling bij minderjarigen

Het VAPH zoekt minderjarige personen met een handicap die de nieuwe methodiek om zorgzwaarte te bepalen bij minderjarigen willen uittesten. Die methodiek zal in de toekomst gebruikt worden om de ondersteuningsbehoeften van kinderen en jongeren met een handicap te bepalen. Het bepalen van de zorgzwaarte vormt een onderdeel van de uit te tekenen aanvraagprocedure voor persoonsvolgende financiering. Om zeker te zijn dat de zorgzwaarte met die methodiek correct gemeten wordt, moet er getest worden. 
> Lees meer

Kantoren VAPH gesloten tijdens eindejaarsperiode

De kantoren van het VAPH zijn gesloten van woensdag 25 december 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020. Vanaf vrijdag 3 januari 2020 staan onze medewerkers opnieuw voor u klaar.

Combinatie van zorgbudget, VAPH-ondersteuning en hulpmiddelen en aanpassingen

> Lees meer

Lees ook op onze website

> Filmopname infosessie correctiefase 2
> Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders: Eindejaarspremie voor persoonlijke assistenten en individuele begeleiders