Copy
VAPH.BE Lees dit bericht online
 
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
 

Mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders: Maatregelen COVID-19 onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

De maatregelen die de overheid neemt ter bestrijding van COVID-19, hebben een belangrijke impact op de manier waarop de zorg, ondersteuning en assistentie van personen met een handicap wordt georganiseerd. De Vlaamse Regering neemt, via een besluit dat regelgevend verankerd wordt, een aantal begeleidende maatregelen om de financiële impact voor budgethouders te beperken.
> Lees meer