Copy
VAPH.BE Lees deze nieuwsbrief online
VAPH vaph Vlaanderen is welzijn
vrouw met handicap is creatief bezig (schilderen) in dagcentrum

Meer keuzemogelijkheden dankzij systeem van woon- en leefkosten

Wie bij een vergunde zorgaanbieder woont, naar het dagcentrum gaat of begeleiding krijgt, betaalt daarvoor soms nog een vaste bijdrage met supplementen. Dat bijdragesysteem verdwijnt definitief op 1 januari 2021. Vanaf dan geldt voor alle cliënten van vergunde zorgaanbieders de nieuwe regeling van woon- en leefkosten. Wat houdt dat precies in? En wat zijn de gevolgen?
> Lees meer

Informatie over vaccinatie in de sector voor personen met een handicap

> Lees meer

Vereenvoudigde aanvraag hulpmiddelen en aanpassingen

Als u een tegemoetkoming voor een hulpmiddel of een aanpassing wilt aanvragen, dan kunt u dat in heel wat gevallen zelf doen. U hoeft dan geen beroep te doen op een multidisciplinair team, maar kunt zelf uw aanvraag motiveren en indienen bij het VAPH. Het VAPH breidde de mogelijkheden om zo’n vereenvoudigde aanvraag te doen al verder uit. Op de website vindt u nu meer informatie en nieuwe aanvraagformulieren.
> Lees meer
volwassen vrouw met handicap in bijzijn van haar begeleider, allebei met mondmasker op

Wijzigingen aan de regels voor onbelast bijklussen

Sinds 15 juli 2018 bestaat er een regeling voor onbelast bijklussen. Ook houders van een persoonlijke-assistentiebudget of persoonsvolgend budget kunnen daar gebruik van maken door een bijklusser in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2021 worden de mogelijkheden ingeperkt en is onbelast bijklussen niet meer mogelijk. 
> Lees meer

Extra houvast nodig? Een beugel of handgreep kan helpen

Wie moeilijk kan rechtstaan van het toilet of niet veilig in en uit de douche of het bad kan stappen door een gebrek aan kracht in een of beide benen, kan baat hebben bij een extra steun. Dat geldt ook voor wie minder stabiel staat en stapt. Een beugel of een handgreep kan de zaken vaak een heel stuk gemakkelijker en veiliger maken.
> Lees meer

Tegemoetkoming eindejaarspremie persoonlijke assistenten en individuele begeleiders

> Lees meer

Lees ook op onze website