Copy
RHK Nuusbrief 4                                                                     28 Augustus 2017

Belangrike Datums

Ons het twee baie belangrike datums wat almal asseblief moet aanteken in hul dagboeke.

22 September 2017 (Inlywing van nuwe Rooihuiskraal lede)
en
3-5 November 2017 (Rooihuiskraal Gesinskamp)

Sien asb onder vir meer inligting.
 

IN HIERDIE UITGAWE

1. Inlywing van alle nuwe Voortrekker lede

2. Rooihuiskraal Gesinskamp

3. KAN Uittreksel - VOORTREKKERS IS ’N GESINSAAK!

4. DAGBOEK: 
 • 8 September - Museum Oorslaap
 • 15-16 September - Rietvallei se Fietsrykaskenades (Gr.3 en Gr.5)
 • 22 September - Inlywing
 • 30 September tot 3 Oktober - Venterskroon PD Vakansiekamp
 • 3-5 November - Rooihuiskraal Gesinskamp
5. Volg ons op Facebook

Belangrike informasie aangaande inlywing van Rooihuiskraal Kommando Voortrekker lede.

Dit is met groot opgewondenheid dat ons uitsien na Rooihuiskraal Kommando se eerste inlywing, sedert die herstigting van die kommando. Alle nuwe lede moet ingelyf word en dit sluit in al ons nuwe Penkoppe en Drawwertjies (Gr.R tot Gr.7), Verkenners (Gr. 8 tot Gr.12) asook al ons nuwe geregistreerde volwasse lede.

Die inlywing speel 'n belangrike rol in elke Voortrekker se loopbaan, aangesien die Voortrekker belofte afgelê word gedurende hierdie formele seremonie. Dit is 'n trotse oomblik vir elke nuwe Voortrekker. 

Daar is wel vereistes vir die inlywing; ledegelde moet op datum wees en formele drag moet verkry word. Sien asb onderstaande fotos oor die formele drag. Daar is twee plekke beskikbaar om die baadjies en golfhemde aan te koop. By die Voortrekker Depot (skakel na Depot pryslys onder), of by Almarie van Sytze Wierda Kommando, wat die baadjies maak asook alle wapens en kentekens dan kan aanwerk. Alle offisiere word asb versoek om hul formele drag te verkry vir die inlywing. Offisiere kan 'n onderbaadjie dra of 'n baadjie. Indien 'n offisier 'n baadjie verkies, sal die nodige metaal wapens by die depot aangekoop moet word. 

Almarie vra R170 vir 'n onderbaadjie (kinders), met die nodige wapens aangewerk. Kentekens is dan addisionele R3 per kenteken om aan te werk. Die volwasse onderbaadjies is ongeveer R200 met wapens aangewerk. 

Almarie kan direk gekontak word by 072 393 8517, of besoek haar Maandae, tussen 17h00-18h00 by Sytze Wierda Voortrekkersaal (149 Friederiche St, Wierdapark, Centurion). Erkenningsbaadjies en hemde kan ook deur Sonett of Monica bestel word, gedurende Rooihuiskraal se spanvergaderings op Woensdae of via epos by info@rooihuiskraal.org.za

Voortrekker Golf Hemde vir kinders se pryse is as volg:
Klein - 74cm : R105
Medium - 76cm (9-10 jaar) : R105

Groot - 79cm (11-12 jaar) : R105
X-Groot - 84cm : R108
XX-Groot - 90cm (13-14 jaar) : R108 


Drag: Formele Voortrekkerdrag
Gr.R tot Gr.3 - erkenningsbaadjies is nie verpligtend nie
vanaf Gr.4 - erkenningsbaadjies is wel verpligtend

FOTOS van Voortrekkerdrag:
Dames kan 'n vlootblou broek of romp dra.
Skakel na Depot Pryslys : Kliek hier om pdf af te laai (pryse is sonder enige wapens, hemp groottes is ook op die pryslys aangedui)

Rooihuiskraal Gesinskamp

Soos die jaar einde se kant toe staan, is dit tyd om reg te maak vir ons kommando kamp. En wat is nou beter as om die jaar af te sluit met 'n gesinskamp.

Kry die tente en visstokke solank reg! Dit gaan 'n naweek van heerlike gesinsvermaak wees, so moet dit nie misloop nie.

Verdere inligting sal nog deurgegee word. 

Datum: 3-5 November 2017 
Plek: Wonderland 45 Resort, Pretoria Oos op die Boschkop Pad
Koste: R280 per persoon (2 aande se verblyf en etes ingesluit)

KAN Uittreksel - VOORTREKKERS IS ’N GESINSAAK!

Die Voortrekkers is ’n kultuurbeweging wat ons lede, in besonder die jeug, toerus om as moderne Afrikaners, positiewe Burgers en konsekwente Christene hulle roeping deur diensbaarheid uit te leef.

Die Voortrekkers is daartoe verbind om:

 1. ons geloof in God Drie-enig in al ons Voortrekkeraktiwiteite te bevestig.
 2. as moderne Afrikaners ons taal, kultuur en erfenis met trots te bevorder.
 3. as positiewe burgers opbouend betrokke te wees by ons gemeenskap, land en kontinent.
 4. as konsekwente Christene deur ons woorde en dade te getuig.
 5. diensbaar in ons omgewing te wees.

Voortrekkerkode

 1. ʼn Voortrekker glo in die Drie-enige God en dien Hom.
 2. ’n Voortrekker se woord is sy eer.
 3. ’n Voortrekker is gehoorsaam.
 4. ’n Voortrekker leef met respek.
 5. ’n Voortrekker is trots op ons taal, kultuur en erfenis en bevorder dit.
 6. ’n Voortrekker leer uit die geskiedenis en bou daarop voort.
 7. ’n Voortrekker waardeer en bewaar sy omgewing.
 8. ’n Voortrekker neem leiding.
 9. ’n Voortrekker is oplettend en weerbaar.
 10.  ʼn Voortrekker is diensbaar.

Gesinsbeleid

 1. Die Voortrekkers glo dat godsdiens en ’n lewe gegrondves op die Woord van God die fondament van die huisgesin is.
 2. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin een van die vernaamste ankers in die behoud van ons kultuur, taal en tradisies is.
 3. Die Voortrekkers glo dat die gesinslewe die vernaamste terrein is waar die beginsels van diens en diensbaarheid uitgeleef kan word.
 4. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin die ideale Voortrekkerspan is waar die ideale en doelstellings van die beweging elke dag nagestreef kan word.
 5. Die Voortrekkers glo dat die belangrikste en blywendste stene in die gebou van ’n mooi en kerngesonde karakter in die huisgesin gelê word.
 6. Die Voortrekkers glo dat liefde en onderlinge vertroue die bindende krag van die huisgesin is.
 7. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin die vernaamste terrein is om aan mense te leer dat hulle nie alleen regte en voorregte het nie, maar veral ook pligte en verantwoordelikhede wat hulle moet nakom teenoor mekaar, teenoor hulle kultuur, land en Skepper.
 8. Die Voortrekkers glo dat ouers die stewige ankers vir hul kinders in die huisgesin is en dat hulle daarvoor geëer, gerespekteer en liefgehê moet word.
 9. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin die kern van ’n gelukkige en betrokke gemeenskap is.
 10. Die Voortrekkers glo dat die huisgesin moet saam werk, saam speel, saam staan, saam lag, saam treur, saam streef, saam glo, saam dien en saam aanbid en dan ook saam moet Koers Hou!

Kliek hier om die volledige uittrreksel as pdf af te laai.

DAGBOEK

Vrydag 8 September 2017 - Museum Oorslaap

Daar is 'n paar van ons maats en ouers wat by die Ditsong Nasionale Museum gaan oorslaap. Almal sien baie uit daarna en ons kan nie wag om te hoor hoe dit gegaan het nie.

Plek: Ditsong Nasionale Museum van Kulturele Geskiedenis, 149 Visagie Straat, Pretoria
Tyd: Vrydag 18:00 tot Saterdag 09:00 
Kostes: R120 per persoon (Inskrywings sluit VANDAG, 28 Augustus)

15-16 September - Rietvallei se Fietsrykaskenades

Rietvallei se Fietsrykaskenades vind weer plaas by die Voortrekker Monument. 

DAGPROGRAM (GGA) Fietsry, Fietskunde en Fietsrykaskenades begin Saterdag om 7h00 met registrasie en eindig om 15h30.

Alle jeuglede moet aktiewe drag aan hê. Valhelm, geen kind mag sonder n valhelm ry nie. ‘n Beperkte voorraad valhelms sal beskikbaar wees om te huur teen R30 met R200 terugbetaalbare deposito.

Plek: Voortrekker Monument
Drag: Aktiewe Voortrekkerdrag
Koste: Fietsry Gr3 R140 vir kinders & Fietskunde Gr5 R140 vir kinders
           Meelopers R60

Sluitingsdatum: 1 September 2017

Epos met nodige inligting en inskrywingsvorms was uitgestuur. Indien daar nog belangstelling is en jul nie die epos ontvang het nie, stuur gerus 'n epos na info@rooihuiskraal.org.za

Vrydag 22 September 2017 - Rooihuiskraal Inlywing

Inlywing van alle nuwe  Rooihuiskraal Voortrekker lede.

Datum: Vrydag, 22 September 2017
Tyd en Plek: 18h00 vir 18h30, Sytze Wierda Voortrekkersaal, 149 Friederiche St, Wierdapark, Centurion

Drag: Formele Voortrekkerdrag
 

30 September tot 3 Oktober - Venterskroon PD Kamp


Die Venterskroon Penkop en Drawwertjie kamp vind plaas naby Parys vanaf 30 September 2017 om 16h00 - 3 Oktober 2017 om 12h00. 

Die kostes is as volg:
Penkoppe & Drawwertjies (uitgesonder Avontuur):  R660-00,
Penkoppe & Drawwertjies (Gr 7 Avontuur):  R700-00              
Halfkroontjies:  R430-00,
Volwassenes, Staatmakers, Verkenners: R520-00,
Kombuisspan:  R280-00 (Slegs eerste 10 inskrywings)

Inskrywings sluit : 8 September 2017

Epos met nodige inligting en inskrywingsvorms was uitgestuur. Indien daar nog belangstelling is en jul nie die epos ontvang het nie, stuur gerus 'n epos na info@rooihuiskraal.org.za

3 - 5 November 2017 - Rooihuiskraal Gesinskamp

Kry die tente en visstokke solank reg! Dit gaan 'n naweek van heerlike gesinsvermaak wees, so moet dit nie misloop nie.

Verdere inligting sal nog deurgegee word. 

Datum: 3-5 November 2017 
Plek: Wonderland 45 Resort, Pretoria Oos op die Boschkop Pad
Koste: R280 per persoon (2 aande se verblyf en etes ingesluit)


 

Onthou om aan te sluit op ons nuwe facebook-blad. Die blad se inligting is beskikbaar vir enigeen wat belangstel om by ons kommando aan te sluit. En te sien wat ons kommando bied. Deel die blad gerus met almal.

facebook : Rooihuiskraal Voortrekker Kommando

----------------------------------------------------------------------------------------

Daar is ook 'n geklose facebook groep waarby jul kan aansluit. Die groep is daar vir ouers en offisiere om met mekaar te kommunikeer en fotos en ingligting te deel. Slegs lede van die spesifieke groep kan al die "posts" sien.

facebook groep : Rooihuiskraal Voortrekker Kommando Groep (community)
Copyright © 2017 Die Voortrekkers - Rooihuiskraal, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp