Copy
View this email in your browser

Beste ouers en offisiere,

INSAKE: BEPLANNING VIR OORD MONUMENT SE JAARLIKSE OORDJOL VIR VOLWASSENES - ‘N PROE OM DIE WÊRELD


Alle volwassenes van Oord Monument word hartlik uitgenooi na die Oordjol op Saterdag 10 Junie 2017 vanaf 17:00 tot laat by Sytze Wierda se Voortrekkersentrum op die hoek van Friederiche- en Koedoestraat, Wierdapark.

Die tema is ʼn Proe om die wêreld. Elke gesin moet asseblief ʼn tradisionele gereg vir ongeveer ses volwassenes saambring wat ʼn bepaalde land verteenwoordig. Ons gaan dan heerlik aan mekaar se geregte proe. Die oord sal sorg vir nagereg.

Rooihuiskraal Kommando vergader Dinsdag, 30 Mei om 19:00 by my, Monica Mans se huis; 17 Bradley Avenue, The Reeds, Centurion
(Google Maps: https://goo.gl/maps/SEdwS69GAw52)

Ons kommando verteenwoordig Australië (wat insluit New Zealand en die eiland van New Guinea) 

Die volgende is op die agenda om te bespreek:

  • Watter gereg elke gesin gaan bring
  • Die kulturele aktiwiteit/e wat ons moet aanbied 
  • Décor en drag vir ons stalletjie


Bevestig asb per epos of op die RHK whatsapp groep indien jul die vergadering en OordJol gaan bywoon. Ek hoop om jul almal te sien. 

Voortrekker Groete

 

Copyright © 2017 Die Voortrekkers - Rooihuiskraal, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp