Copy
Update stand van zaken - aankondiging extra online ALV donderdag 27 mei 2021 om 20.00 uur
View this email in your browser

Beste leden,

In deze extra mailing willen we jullie graag een update geven over de huidige stand van zaken.

Goed nieuws! 

We hebben de opruimwerkzaamheden via een aanbesteding in samenspraak met de experts van de verzekering aanbesteed. Hieraan hebben 4 partijen deelgenomen en het werk is gegund aan Hein Heun. Maandag 10 mei zullen zij beginnen met de opruimwerkzaamheden en de verwachting is dat ze dit in 12 werkdagen voor elkaar gaan krijgen. Alle werkzaamheden vinden plaats volgens de geldende regelingen. Het uitvoerende bedrijf, Hein Heun, heeft inmiddels ook de noodzakelijke vergunning gekregen van de Omgevingsdienst. Daarnaast hebben we ook niet stil gezeten en hebben inmiddels nieuwe matjes besteld.De leverancier hoopt deze eind juni te kunnen gaan leveren.  Dit is een belangrijke stap voorwaarts naar het herstel van onze mooie accommodatie!

Het bestuur is momenteel in overleg met de werkgroep facilitair om een plan van aanpak op te stellen hoe de werkzaamheden tijdens en na de opruimwerkzaamheden gaan plaats vinden. Het is de bedoeling baan 2 te voorzien van nieuwe matten en de nog bruikbare matten van baan 2 en het funpark, te gebruiken voor het herstel van het huidige funpark.
 
Extra ALV
Door de omstandigheden is het bestuur gedwongen om af te wijken van het onlangs goedgekeurde budget. Alle tot nu toe geplande uitgaven kunnen uit de beschikbare middelen worden betaald. Wij zijn in gesprek met de verzekeraars en hopen op korte termijn bericht te ontvangen wat de door hen gedekte schade is en hoeveel wij van hen terug kunnen ontvangen. Vanuit deze situatie organiseren we op donderdag 27 mei om 20:00 een online ALV waarin we de deelnemers een update gegeven over van de stand van zaken, inzet van het budget en het plan van aanpak rondom het herstel. 

Inschrijving ALV
Om deel te kunnen nemen aan de ALV via het online-alv platform is het nodig om je in te schrijven. Dit i.v.m. het aanmaken van een (tijdelijke) veilige login alleen te gebruiken tijdens de vergadering. Met deze login kan er middels een code, die via SMS toegestuurd wordt, veilig worden deelgenomen. Daarmee is ook het stemmen (indien van toepassing, zie hieronder) op basis van uw account mogelijk. Je inschrijving en daarmee alle ingevulde informatie via de website en de daaraan gelinkte gegevens voor het online-alv account worden de dag na de ALV verwijderd uit het online-alv platform en uit de database van De Schans website. Bij een volgende online ALV dien je jezelf weer opnieuw in te schrijven.

Na inschrijving via onze website krijg je een inschrijfbevestiging per e-mail met daarin je ingevulde informatie ter controle. Na verwerking door ons krijg je voor het begin van de ALV een nieuwe e-mail met een persoonlijke inlog-link (met uitleg over de alv-pagina) waarmee je aan de vergadering kan deelnemen. Je hoeft hier verder niks voor te doen.

Inschrijven voor deelname aan de ALV kan ophttps://deschans.nl/inschrijven-alv/

Let op! Ivm de handmatige verwerking, controle van je gegevens, kan je Inschrijven tot en met woensdag 26 mei 2021 tot 19:00

Deelnemen als actief lid (inclusief stemrecht)
Via onze website kan je je inschrijven voor deelname. We registreren je naam, mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. Als je ook digitaal wilt stemmen tijdens de ALV dien je ook je lidmaatschapsnummer te vermelden. Alle senior leden en ereleden hebben stemrecht. Wij controleren of deze gegevens kloppen bij het actieve lid en daarmee krijg je stemrecht tijdens de vergadering.

Deelnemen als gast (geen stemrecht)
Ook vrijwilligers, ouders van kinderen of andere geïnteresseerde personen zonder een actief lidmaatschapsnummer, kunnen de ALV bijwonen. Via onze website kan je je inschrijven voor deelname. We registreren je naam, mobiele telefoonnummer en je e-mailadres. Kies tijdens je inschrijving via de website dan voor de optie "gast", je hoeft je lidmaatschapsnummer niet in te vullen.

We hopen dat iedereen die zich betrokken voelt voor de continuering van onze vereniging deelneemt aan de ALV.


Met sportieve groeten,

Namens het voltallige bestuur:

Arno Mertens - Voorzitter
Kathy Groothuis - Penningmeester
Erik Faber - Secretaris
Tjeerd Terpstra - Bestuurslid

Het kan zijn dat u zich afgemeld heeft als lid en toch deze uitnodiging ontvangt. De reden hiervoor is dat u bent geabonneerd op de "actieve leden seizoen 2020-2021" mailing. Deze mailing stopt automatisch aan het begin van het seizoen indien u komend seizoen geen lid meer bent. U kunt zich ook via deze link uitschrijven. u mist dan wel belangrijke leden mededelingen.

Copyright © 2021 De Schans, Alle rechten voorbehouden.


Wil je de manier waarop je deze nieuwsbrief ontvangt aanpassen?
Je kan hier je voorkeuren aanpassen of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp