Copy

Nieuwsbrief Zomer 2017

     

Opendeurdag, Fortengordel en Dag van het Park...


Op 30 april jl. werd voor de 33ste keer sedert 1985 de Natuur 2000-vlag boven het fort gehesen en de poort geopend voor de opendeurdag. We klokten af op ongeveer 100 geïnteresseerden. Een vruchtbare dag dus!

Ook de deelname aan de Fortengordel (van de provincie Antwerpen) was een succes met iets meer dan 300 geïnteresseerden. Voor de begeleiding zorgden de conservator, Jorne, Glenn en Dennis. Glenn had vooraf gezorgd voor een speciale geluids- en lichtaankleding van de poterne-omgeving. Herbeluister via onze website het radio-interview met Jorne dat op Radio 2 werd uitgezonden enkele dagen voor de Fortengordel.

Op de Parkdag een week later werden het ongeveer 30 geïnteresseerden.

We kijken er alvast naar uit om jullie massaal te mogen verwelkomen tijdens de komende activiteiten (zie programma rechtsboven in deze nieuwsbrief).

Korstmossen in Fort Oelegem


Op het gebied van korstmossen ofte lichenen is Vlaanderen volgens iets oudere bestaande literatuur eerder een soortenarme regio: 309 soorten waarvan 40 al verdwenen. Om die gegevens eens te kunnen checken aan de toestand van vandaag groeide het idee van een atlasproject voor de Vlaamse lichenen. Het startschot werd gegeven in 2003, alles beperkt zich momenteel wel tot de provincie Antwerpen.  Sinds 2003 werden daar al 348 lichenen aangetroffen. 

Veel van het speurwerk werd verricht door de Vlaamse Werkgroep Bryologie en Lichenologie, afgekort VWBL  (www.vwbl.org). Deze mensen bezochten ook al een reeks Antwerpse forten en schansen.
In de forten en schansen van de fortengordel rond Antwerpen komen nl. nogal wat steenbewonende korstmossen of epilieten (onthoud de naam !) voor. Ook op de grond kunnen, dank zij het vaak stenig karakter daarvan, diverse soorten gevonden worden. En daarnaast zijn de bomen op de forten groeiplaatsen voor zgn. epifytische korstmossen, kortweg epifyten. 

De VWBL vond in de bezochte forten tot nog toe 144 lichenensoorten, logischerwijze gaat het vooral om epilieten, soorten die kenmerkend zijn voor oudere, kalkhoudende substraten. Waar er bomen zijn worden natuurlijk ook epifyten gevonden. Daarnaast vond men op alle locaties samen 12 soorten van het bekerkortsmosgeslacht Cladonia.

Ook Fort Oelegem bezocht de VWBL enkele jaren geleden op aanraden van botanisch Natuur 2000-adviseur Juul Slembrouck. Dat leverde o.m. 32 epilieten op, 21 epifyten en 5 grondsoorten, in het totaal 62 kortsmossensoorten.

Daar horen alvast de opvallende steenkorstmossen bij die we zien op de borstweringen op het dak van  de keelcaponnière,  maar ook de zgn. beker- en rendierkorstmossen die zijn gaan groeien op het nog van de fortgracht afkomstige zand dat we met Natuur 2000 m.d. 20 jaar geleden  uitspreidden over datzelfde  dak van de keelcaponnière. 

Heel special dient echter  in dit verband vermeld de vondst in Fort Oelegem van de lichenicole fungus (= schimmel die op lichenen leeft) Pezizella epithallina op de grondsoort Peltigera (leermos) : in heel de provincie Antwerpen werd deze soort nog maar 6 x gevonden.

Overigens: de voornoemde epifytenflora ondergaat sterke wijzigingen door de milieu- en klimaatverandering, denk maar aan de zure neerslag door zwaveldioxidevervuiling (die epifytenwoestijnen veroorzaakt)  en aan de ammoniakdepositie...

Bron: Antenne, Tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie, 11de jaargang nr 2, april-juni 2017.
Thema : Natuurstudie in de Antwerpse fortengordel.
 

De ontnuchterende proeven van Otchakov

Rond de tijd dat in de nieuwgebouwde forten van de Antwerpse Buitengordel de pantserkoepels geplaatst werden, in september-oktober 1912,

kon kolonel Victor Deguise van de Belgische Genie (later, bij het begin van WO1 commandant van de Vesting Antwerpen) op uitnodiging van de Russische Groothertog Sergej Michajlowitsj schietproeven op een oefenfort bijwonen op een eilandje bij de monding van de Dnjeper-Boegrivieren, niet ver van de havenstad Otchakov aan de Zwarte Zee : nu Otchakiv in Oekraïene.

Dat oefenfort was o.m. bewapend met een Belgische draaikoepel voor twee 15 cm-kanonnen.

Bij de beschieting werden kanonnen van 7,5 cm en 15 cm gebruikt, naast houwitsers van 12 cm en 15 cm en een 28 cm-mortier.

Deguise constateerde bij die schietproeven alvast, maar te laat dus (!), dat er een aantal fouten begaan waren bij de bouw van voormelde nieuwe Antwerpse forten :

1)  Het (ongewapende !) beton werd niet continu gegoten en had niet eenzelfde samenstelling.

2) Er was geen bekleding van de binnenwelving voorzien : bvb.door een voeringplaat ofte schrikplaat.

3) Er ontbraken goede afsluitingen van de openingen van deuren en vensters : de vensters konden enkel met balken worden geblindeerd.

Tijdens de beschieting van 1914 zouden die fouten zich wreken :

bij de bombardementen begonnen de betonlagen van gewelven en muren over elkaar te schuiven, door het ontbreken van de bekleding regende het betonstof in de lokalen, vielen er stukken gewelf naar beneden, enz.

Deguise merkte ook tekorten op m.b.t. de 15 cm-koepel, de dikte van het dekpantser (20cm) was onvoldoende, ook het voorpantser en zijn betonring voldeden niet : reeds bij een beschieting met een 15cm kanon werd de betonring weggeschoten, waardoor het metaal bloot kwam te liggen.

Bij het indienen van zijn verslag aan de regering stelde hij daarom voor Antwerpen aanpassingen voor, maar daar komt niets van terecht.

Bij het uitbreken van de oorlog zijn de ingegoten koepels eerder een uitzondering, de fortwallen zijn nog werven met betonmolens, hopen zand en keien. De fortgarnizoenen moeten dan maar noodbetonneringen uitvoeren met zandzakjes gevuld met zand en cement : die zullen natuurlijk vlug uiteengeschoten geraken.

Tijdens de Otchakovproeven werd eigenlijk al duidelijk dat de Antwerpse pantserforten wel bestand waren tegen beschieting met een 15cm-kanon, maar niet tegen verticaal vuur uit een 28cm-mortier, opgesteld buiten het bereik van de fortartillerie.

Pro memorie : in 1914 zouden die forten vanop ca.10 km beschoten worden met geen 28cm, maar 42cm-projectielen, terwijl er ook niets ondernomen werd om op het "voorterrein" de (toch noodzakelijke) vijandelijke waarneming te beletten. Het pleit was dus snel beslecht.

Luitenant-Generaal Deguise probeerde bij de Slag om Antwerpen, begin oktober 1914, te doen wat hij kon. Hij bleef zowat tot het laatst in de Vesting (op de linker Schelde-oever) en vluchtte op 10 oktober met 30.000 van zijn soldaten naar Nederland, waar hij zou blijven tot het einde van de oorlog.

Nieuwe app van Defensie!


Het Belgische Ministerie van Defensie ontwikkelde een app met geografische en historische info over de Eerste Wereldoorlog in gans België. Alles vertrekt van een digitale kaart waarop o.a. monumenten weergegeven worden. De app is gratis en bestaat ook als website: www.becarto14-18.be. Aan Fort Oelegem wordt een soort presentatie van 6 minuten gewijd, met afbeeldingen van troepenkamers.

Bunkerdag in Nederland

Op zaterdag 10 juni 2017 zijn in Nederland een hele reeks bunkers van Zeeland tot de Waddeneilanden (een onderdeel van de Atlantikwall) tussen 10 u en 17 u geopend. Het gaat bvb om de unieke Hospitaalbunker van Koudekerke en de Museumbunker Seeburg op Schiermonnikoog.

Een dagticket kost 6 €.

De Bunkerdag is een initiatief van de Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall.

Voor meer info: www.bunkerdag.nl of info@bunkerdag.nl

Oproep vrijwilligers!

Onze Werkgroep, die namens Natuur 2000 instaat voor zowat alles wat er in Fort Oelegem gebeurt en niet gebeurt, groeit elk jaar wel een beetje maar we zouden die uitbreiding toch nog wat willen pushen. We zoeken dus meer vrijwilligers/medestanders om mee het onderhoud, de gidsing, het onderzoek, de informatie en documentatie, het secretariaat  enz. te verzekeren.  Voor inwerking  en eventueel opleiding wordt uiteraard gezorgd. Interesse? Mail even naar info@fortoelegem.be of bel 0475/29 04 87.

Interessante websites


Naast deze nieuwsbrief bestaan ook de websites www.natuur2000.be
www.nieuwsbriefnatuur2000.be en 
www.fortoelegem.be  die nieuws over Fort Oelegem en over de vleermuizen verzamelen.

     

PROGRAMMA 2017


Zaterdag 24 juni
(vanaf 10u00)

Roefeldag

(21u15)
Vleermuizenavond 1

Zondag 9 juli
(vanaf 13u30)
Bezoeksnamiddag
 
Zaterdag 26 augustus
(20u30)

Vleermuizenavond 2
 
Zondag 10 september
(vanaf 11u00)

Open Monumentendag
 
Zaterdag 16 september
(19u00)

Vleermuizenavond 3

Vind ons leuk op Facebook
Copyright © 2017 - Werkgroep Fort Oelegem, Alle rechten voorbehouden.

Werkgroep Fort Oelegem
p/a Kasteel Vrieselhof
Schildesteenweg 99
2520 OELEGEM (RANST)

Wijzig je voorkeuren of schrijf uit op onze mailinglist

 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Werkgroep Fort Oelegem · p/a Kasteel Vrieselhof · Schildesteenweg 99 · Oelegem 2520 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp