Copy
Nyhedsbrev
UGE 26 # 23.06.2022

Uge Orientering

Ny ledelse tror på forarbejdning  

Tican Fresh Meat A/S har i regnskabsåret 2021 haft en omsætning på 8,3 mia. kr. Sammenlignet med året før, svarer det til et fald i omsætningen på 602 mio. kr. Årets resultat blev et minus på 250,3 mio. kr. Antallet af slagtninger i Tican blev i 2021 på 3,9 mio. grise, svarende til 135.000 flere grise end i 2020.
 
Verdensmarkedet var stærkt påvirket af effekterne af corona pandemien, lock-downs i store dele af verden og de deraf følgende udfordringer i forsyningskæderne. Hertil kom effekten af Afrikansk Svinepest, som i høj grad påvirkede eksportmarkederne. Det deraf følgende kraftige prisfald på grisekødsmarkedet har samlet set ramt industrien hårdt. Frem for alt var resultaterne af slagteaktiviteterne i Danmark, samt Ticans engelske forarbejdnings- og handelsvirksomheder påvirket af disse vanskelige forhold.
 
”Regnskabsåret 2021 var et svært år for hele industrien og heller ikke tilfredsstillende for Tican. Men sammenlignet med resten af industrien, har vi styret virksomheden konkurrencedygtigt gennem krisen. Vi fortsatte med at investere i vores infrastruktur, og vi har sat generationsskiftet i gang i ledelsen,” siger Niels Jørgen Villesen.
 
I slutningen af juni 2022 vil Niels Jørgen Villesen overlade posten som administrerende direktør til efterfølgeren Sebastian Laursen, som allerede begyndte i jobbet i april måned.
 
Fra 1. August 2022 vil Steen Sønnichsen, en erfaren mand inden for branchen, ligeledes bistå med den videre udvikling af Tican.
Fra samme dato vil Steen Sønnichsen blive ansvarlig for de internationale aktiviteter uden for Tyskland hos Tönnies International og vil således også blive medlem af Tican´s bestyrelse. Han overtager pladsen efter Frank Duffe. 
 
På trods af de økonomiske udfordringer, har Tican foretaget vigtige investeringer igen i 2021, specielt på slagteriet i Brørup. Nye robotter i både slagteriet og pakkeriet for øget automatisering er implementeret, og giver dermed en forbedring af processer og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere. Køle- og fryse kapaciteten blev yderligere udvidet med nyt køleanlæg og i andet halvår af 2021 startede byggeriet af en ny fryser med en kapacitet på 300 tons kød per dag.
Endvidere har Tican også øget det langvarige samarbejde med Moesgaard Meat, og sikret samarbejdet for begge parter med overtagelse af aktiemajoriteten.  
 
Investeringerne er i overensstemmelse med virksomhedens udvidede forretningsmæssige strategi. Ud over slagtning vil Tican i fremtiden fokusere endnu mere på forædling af produkterne og udbygge ekspertisen på området for bæredygtighed. ”Det er vigtigt, at yderligere investeringer styrker netop disse områder i virksomheden. Det gør os i stand til at imødekomme de skiftende markedskrav, som fordrer endnu mere kvalitet og leveringssikkerhed. Det er også vigtigt, at vi fortsat sikrer vores råvarer gennem et godt og tillidsfuldt samarbejde med vores landmænd som partnere,” forklarer den nye administrerende direktør Sebastian Laursen.
 
Den nye ledelse i Tican vil fortsætte de igangværende samtaler med landmændene angående sidste års restbetaling. ”Vi har praktisk talt arvet denne opgave, og her skal vi sammen nå til en driftssikker og god løsning for alle i fremtiden, og vi vil naturligvis arbejde på et fortsat godt forhold til vores leverandører. Siden Tönnies Group i 2016 overtog Tican, har Tican løbende investeret i udvikling og udvidelse af driften og salgskanalerne og har derved også skabt sikre salgsmuligheder for landbrugets partnere. Vi starter nu som et nyt ledelsesteam, hvor vi ikke er tynget af fortiden.”

Sebastian Laursen
Adm. direktør

Slagtninger i EU faldt med 3,5 pct. i
1. kvartal 2022 


Slagtningerne af svin i EU faldt med 3,5 pct. i 1. kvartal 2022 i forhold til samme kvartal 2021. Dette fremgår af EU-landenes indberettede  ......
LÆS MERE

Stigning i svinepris - nu positiv indtjening for kinesiske svineproducenter       


De kinesiske svinepriser er steget solidt de seneste to måneder. Ifølge internationale nyhedsmedier betyder det, at kinesiske svineproducenter nu ......
LÆS MERE

Basisnotering:

Uge 26

Svin:

Uændret

11,10 kr./kg


Søer:

- 30 øre

8,60 kr./kgSlagtesituationen i Thisted og Brørup

Lave tilmeldinger har sammen med eksport af slagtegrise nedbragt antallet af udsatte grise med over én dag, så vi nu er under 4 dage bagud.

Det reducerer også forskydning i afhentningstidspunktet til ca. 10 dage som gennemsnit.

Eksporten fortsætter i næste uge, og vi minder om at sidste frist for indberetning af prognose for 3. kvartal er søndag den 3 juli. 

Markedssituationen

 
På det europæiske marked handles ferske skinker i denne uge til stigende priser. For øvrige udskæringer sker handlen til svagt stigende prisniveau.
 
Til det engelske baconmarked er der en rolig og stabil handel.
 
For lande udenfor Europa mærkes fortsat en stille efterspørgsel fra Kina, mens der er en stabil efterspørgsel fra Japan og øvrige asiatiske markeder.

Se ledige stillinger i Thisted og Brørup her

HelleOedegaard

Køb og sælg dine grise på Tönnies Livestock Grisebørsen


https://grisebors.toennies-livestock.dk/

Noteringer uge 26

Beregnet smågrisenotering:  
Kr. pr. stk.
7 kg 30 kg 52 uger gns.
BASIS 209,92 401,02 349,46
SPF+Myc 214,92 406,02 354,46
SPF 218,92 410,02 358,46

Puljenotering: 
Kr. pr. stk.
7 kg 30 kg 52 uger gns.
SPF-Danmark PRRS neg. 160 330 266
SPF-Danmark PRRS pos. 145 310 246
SPF-Danmark Konventionel 130 295 231
Nordjysk Smågrisesalg 140 340 272
Bette Gris 155 360 275

LÆS MERE
Tonnies Logo Tican Fresh Meat Logo

Tican Fresh Meat A/S


Strandvejen 6
7700 Thisted

Tlf.: +45 9919 2300

Website: www.tican.dk
E-mail: tican@tican.dk

Indtransport


Indtransport

Afregningsafd.

Afregningsafdeling

LeverandørSupport

Leverandørsupport

Copyright © 2022 Tican, All rights reserved.

Du har tilmeldt dig Tican Fresh Meat A/S og SB Pork A/S' nyhedsbrev.

Vores adresser:

                    Tönnies Livestock A/S               Tican Fresh Meat A/S             Tican Fresh Meat A/S
                    Markedsvej 1                              Markedsvej 9                           Strandvejen 6 
                    6650 Brørup                               6650 Brørup                             7700 Thisted
                    Danmark                                     Danmark                                  Danmark

Opdater mine preferencer for modtagelsen af dette nyhedsbrev
 Jeg ønsker ikke længere at modtage dette nyhedsbrev