Copy
Nieuwsbrief oktober - Uitgave nummer 2018-3
Open deze email in uw browser
Beste lezer, wij informeren je graag over ontwikkelingen in de palliatieve zorg in de regio en landelijk. Via deze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van bijeenkomsten, scholingen en actuele informatie op het vakgebied.
REGIONAAL
Blikvangers
'PALLIATIEVE ZORG GAAT OVER MEER DAN ALLEEN MEDISCHE VRAGEN'

In ‘Blikvangers’ vertellen professionals over palliatieve zorg. Deze keer Linda Frank, coördinator bij MomenTaal, een stichting die mensen in de laatste levensfase geestelijk bijstaat. Ze is ook coördinator / nabestaandenadviseur bij Stichting Nabestaandenzorg, een organisatie die ondersteuning biedt na het overlijden van een naaste.
Lees verder
 
'ER IS WEINIG ZO UNIVERSEEL ALS DE DOOD'
Blog van Christiaan Rhodius, arts palliatieve geneeskunde

Het licht van de lantaarnpalen schiet aan me voorbij, de lege A1 ligt voor me. Amsterdam heb ik bijna in het vizier, de radio vol aan. Intense ontlading na een net zo intense avond. Ik sprak over het taboe ‘dood’, een onderwerp dat het liefst doodgezwegen wordt. Compleet onterecht, want er is weinig zo universeel als de dood.
Lees verder
LANDELIJK
MORBidee introduceert bierviltje:
'ZULLEN WE OVER DE TOEKOMST PRATEN?'


Bureau MORBidee heeft de bierviltjes ‘Zullen we over de toekomst praten?’ ontwikkeld. Zorgverleners kunnen de bierviltjes als gespreksstarter gebruiken in contact met patiënten en bewoners om in gesprek te gaan over vragen die van wezenlijke waarde zijn in de laatste levensfase. Ze kunnen het ook meegeven aan stellen waarvan er één ongeneeslijk ziek is, zodat partners onderling met elkaar in gesprek kunnen gaan.
Lees verder
 
Film:
'ALS JE NIET MEER BETER WORDT'

Elaa, Huisartsenkring Amsterdam/Almere en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten. Ze hebben daarom een film gemaakt. Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één van de patiënten, niet in de rol van haar huisarts. Zij neemt de ervaringen wel mee naar haar praktijk.
Lees verder
 
VERVOLGPROJECT: ONDERWIJS EN OPLEIDEN PALLIATIEVE ZORG

Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ ) gaat binnenkort van start. Het is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’. Het project moet leiden tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders.
Lees verder.
 
OPROEP PROGRAMMA PALLIANTIE

Naar verwachting stelt het programma Palliantie. Meer dan zorg in november/december 2018 een nieuwe subsidieoproep open voor het indienen van subsidieaanvragen. In deze oproep worden de onderzoeksinstellingen en vervolgens de netwerken palliatieve zorg en hun samenwerkingspartners opgeroepen om aanvragen in te dienen waarin bestaande interventies in de regio’s verder geïmplementeerd, onderbouwd en doorontwikkeld worden.
Lees verder
 
ASTRID JOOSTEN OVER DE LAATSTE WEKEN VAN HAAR GELIEFDE
Interview uit eenmalige uitgave Drempel

Op 24 september plaatste de Volkskrant een prachtig en ontroerend interview met presentator Astrid Joosten over de laatste weken van haar geliefde Willem Ennes. Het interview was een voorpublicatie uit het magazine Drempel, dat op 28 september verscheen. Drempel is een eenmalige uitgave van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, een ideële stichting die ernaar streeft het bewustzijn over sterven en het wegnemen van angst voor de dood te vergroten.
Lees verder

 
HANDREIKING FINANCIERING PALLIATIEVE ZORG 2019

Aan de hand van het fictieve verhaal van Olivia van Veen en haar gezin beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, het hospice, het verpleeghuis en de palliatieve terminale unit.
Lees verder
 
REGELGEVING EERSTELIJNS VERBLIJF

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf 2019 gepubliceerd. Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar. De NZa heeft een aantal zaken verduidelijkt en/of aangescherpt.
Lees verder
 
PAL VOOR U
Magazine 8: ‘Ik leef bij de dag’

Wat als je niet meer beter wordt? In het magazine Pal voor u vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken – als patiënt of als naaste – waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan. In de achtste editie van Pal voor u magazine deelt voetbalcoach Foppe de Haan (75) een mooi persoonlijk verhaal. Op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder, ze was psychisch ziek.
Lees verder
AGENDA
7 november
Landelijk symposium Palliatieve Zorg voor verzorgenden - Congrescentrum De Werelt Lunteren.
Meer informatie

14 november
Balans in de palliatieve zorg. Lustrumsymposium - Spaarne Gasthuis.
Meer informatie

22 november
Netwerksymposium Palliatieve Zorg. Jubileumeditie (10e jaar). Met het theaterstuk 'Botte pech'. Locatie: Thalia Theater IJmuiden.
Meer informatie

Het rondje van
Het Rondje van... wordt elke laatste woensdag van de maand georganiseerd en is een ontmoetingsplek waar nabestaanden in een ontspannen sfeer tijdens een kopje koffie of thee gedachten, ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.
Meer informatie
Consultatie
CONSULTATIETEAM PALLIATIEVE ZORG
Heb je een complexe zorgvraag, vragen over een palliatieve behandeling of palliatieve sedatie? Neem contact op met het Consultatieteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland. Telefoonnummer: 0900 - 202 17 45. Dagelijks van 8-23 uur. In geval van nood ook 's nachts.
CoLOFON
NETWERKEN PALLIATIEVE ZORG MZK & AM
p/a Bureau VBZ
Bezoekadres: Schipholweg 1, 2034 LS Haarlem
T. 023 - 53 221 51
E. palliatievezorgkennemerland@vbzkam.nl
Copyright © 2018 Netwerken Palliatieve Zorg Midden en Zuid Kennemerland, Amstelland en Meerlanden, All rights reserved.