Copy

Newsletter Migračního konsorcia:
říjen 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V českém prostředí je na programu bilancování integrační sítě. Podle indexu MIPEX jsme právě v polovině cesty k ideálnímu stavu. Projekt Města a inkluzivní strategie, ale i další průzkumy a analýzy, ukazují, kudy dál. Otázkou zůstává, kolik bude mít migrační sektor k dispozici prostředků, pokud skutečně dojde k tak drastickému seškrtání evropského operačního fondu Zaměstnanost+, o jakém se v posledních dnech mluví. 

Na evropské úrovni se otevírají jednání o novém migračním a azylovém paktu. Dokument okomentovali i někteří členové Konsorcia. V souvislosti s požárem v táboře Moria jsme podpořili iniciativy na podporu postižených uprchlíků a vyzvali jsme ministra Hamáčka ke zvážení mimořádné relokace.  

Druhá vlna covidu-19 znamená opětovný přechod do on-line provozu, obavy o zaměstnanost a nápor na rodiny s dětmi. Zkušenost již máme a komunikační kanály mezi aktéry migrace jsou otevřené - přejme si pevné nervy a dobrou vůli na všech stranách. #nekaslejmenadruhe

za tým Konsorcia, Lucie Kellnerová Kalvachová


 OBSAH

1) AKTUALITY Z KONSORCIA A Z PRACOVNÍCH SKUPIN
2) INTEGRACE V ČR: Města a inkluzivní strategie (SIMI)
3) ŠKOLSTVÍ: informace z METY
4) ZDRAVÍ: děti, senioři a ženy
5) MÉDIA A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ
6) EVROPA:  Moria a Nový migrační pakt
7) NEZISKOVÝ SEKTOR: sítě a společné aktivity
8) PŘEHLED AKCÍ A DALŠÍ OZNÁMENÍ


Náměty a připomínky zasílejte na kellnerova@migracnikonsorcium.cz
 1. Aktuality z Konsorcia a z pracovních skupin: 


! SOS: Rozdělování evropských peněz pro příští roky
Dokument Návrh rozdělení alokace pro Českou republiku v programovém období 2021–2027 mezi operační programy, který byl dnes předložen Ministerstvem pro místní rozvoj ke schválení vládě, navrhoval posílit dopravní projekty na úkor zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních služeb či seniorů. Operační program Zaměstnanost+, ze kterého čerpá i velká část integračních projektů, měl podle tohoto návrhu dostat oproti uplynulému období jen polovinu prostředků. Bez evropských projektů by ale integrační síť pravděpodobně skončila v troskách... Návrh byl dnes zamítnut, ale situaci dál sledujeme!

! SOS: covid-19
Aktualizované informace přináší například webu SIMI v pěti jazycích: 
(češtinaEnglishРусскийМонголTiếng Việt).nebo centrum pro cizince Jihomoravského kraje. Vysoká je poptávka po dobrovolnících na online doučování. Ztotožňujeme se s iniciativou #nekaslejmenadruhe

V září proběhlo:

  • Konzultace s OAMP - schůzka zástupců Konsorcia s ředitelkou OAMP Pavlou Novotnou a šéfem oddělení integrace a informací Janem Kepkou. Na programu byl průřez témat - od legislativy až po přípravu na druhou vlnu covidu-19. Jsme rádi, že je tento komunikační kanál otevřený a spoléháme na dobrou spolupráci, pokud se situace vyostří podobně jako na jaře.
  • Advokační konzultace s OSF - v rámci společného projektu SIMI, Konsorcia a OPU "Usilujeme o férovou migrační politiku" se chceme výrazněji zaměřit na transparentnost zaměstnávání zahraničních pracovníků. V rámci projektu byl také spuštěn nový web pro odbornou veřejnost, kde informujeme o legislativních i nelegislativních změnách v oblasti migrace a integrace. Projekt financuje ACF.
  • Mediální skupina Konsorcia navázala spolupráci s Glopolis, která nabízí know-how k evaluaci mediálních kampaní.

A  jedna technická: stěhujeme se! Magická adresa Baranova 33 Praha 3 už od listopadu nebude platit. Novou adresu dáme na vědomí, jakmile úspěšně zapojíme kávovar...

 2. Integrace v ČR

KONFERENCE: Podpora integrace migrantů na lokální úrovni proběhla ve čtvrtek 1. října v Domě ABF na Václavském náměstí v Praze. Věnovala se zejména výsledkům tříletého projektu Města a inkluzivní strategie (MIS) realizovaného Sdružením pro integraci a migraci, Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Multikulturním centrem Praha. Konference přinesla také vhled do zkušeností samospráv s lokální integraci migrantů a věnovala se i současným možnostem využití zdrojů dat o integraci. Videozáznam z konference naleznete ZDE. Fotogalerie je dostupná zde.

V rámci projektu MIS vznikl Manuál lokální integrace - přehledná publikace s praktickými tipy, schématy a návody jak na integrační opatření krajů a obcí.
MANUÁL LOKÁLNÍ INTEGRACE:
vše co, potřebujete vědět, přehledně a na jednom místě.
Na programu konference byla i zpráva MIPEX 2020 - Migrant Integration Policy Index hodnotí podobu a účinnost integračních politik v jednotlivých zemích světa. Českou republiku letos označil za lokálního leadera, ale v celkovém hodnocení splňujeme kritéria ideálního stavu přibližně z 50 procent. Podle hodnotitelů by měla ČR více podporovat rovné příležitosti, větší práva a dlouhodobé usazování imigrantů. Jinak zůstanou migranti ve veřejném životě neviditelní a česká veřejnost je bude nadále vnímat víc jako hrozbu než jako příležitost. Nedostatky v integrační politice vedou podle MIPEXu také k tomu, že imigranti a místní obyvatelstvo si k sobě obtížněji hledají cestu, cítí menší sounáležitost, méně si navzájem důvěřují a méně se začleňují do občanských aktivit. Hodnocení MIPEXU byl na konferenci MIS věnován samostatný příspěvek.
VIDEO: několik hodin hutných informací z praxe (ZDROJ: SIMI)
❯ 3. Školství a vzdělávání  

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti“, pořádá META o.p.s. 22.10. v Praze formou živého streamu. Představí české i zahraniční zkušenosti s dlouhodobou podporou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a upozorní na nutnost zaměřit se v dlouhodobém horizontu na rozvoj akademického jazyka, který je předpokladem úspěšnosti těchto dětí ve vzdělávání. 
 
Poznatky z praxe odprezentují zkušení pedagogové různých stupňů vzdělávání, koordinátor vzdělávání cizinců, pedagogičtí výzkumníci, ale i zástupci českého a rakouského ministerstva školství. Ze zahraničních hostů se můžete těšit také na odborníky z Finska a Kanady. Konference se zúčastní i jedna z největších světových kapacit v oboru, Jim Cummins z Torontské univerzity. K účasti se můžete zaregistrovat zde
(ZATÍM) ÚSPĚŠNÁ KAMPAŇ PROTI NOVELE INKLUZE V září proběhla společností vlna kritiky vůči návrhu MŠMT na omezení podpory dětí se speciálními potřebami. META o.p.s. se do ní zapojila otevřeným dopisem. Návrh novely bohužel nebyl stažen z připomínkového řízení, ale má být "vylepšen". Situaci sleduje Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Viz:  #dítě není diagnóza

❯ 4. Zdraví: děti, senioři a ženy

VÍTÁME PETICI za vstup dětí všech pracujících v ČR do systému veřejného zdravotního pojištění, která vznikla přímo z iniciativy migrantů a je cenným příkladem společenské participace. Autoři petice upozorňují na vysokou míru nejistoty spjatou s komerčním zdravotním pojištěním, na něž jsou odkázány velké skupiny migrantů ze zemí mimo EU, včetně dětí - a právě pro ně žádají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Nabízejí přitom, že na rozdíl od českých dětí, u kterých platí pojistné stát, by za děti cizinců platili do systému rodiče, a to i přes to, že jako zaměstnanci samozřejmě na pojistném odvádějí vysoké částky. V tomto bodě Konsorcium s autory, při vší úctě, nesouhlasí: činit rozdíly v přístupu k českým dětem a k dětem zaměstnaných cizinců považujeme za neopodstatněné a neetické. Navíc to odporuje mezinárodním konvencím, kterými je ČR vázána (zejména Úmluvě o právech dítěte a Chartě základních práv EU). Více o problematice komerčního pojištění na našem webu.

ROUŠKY PRO VŠECHNY: Dne 9. září 2020 Vláda České republiky schválila distribuci ochranných pomůcek pro české občany starší 60 let. Toto opatření ale opomnělo přibližně 58 tisíc občanů jiných členských států Evropské unie nebo zemí mimo EU, kteří dlouhodobě nebo trvale žijí v ČR. Řada migrantů staršího věku je přitom znevýhodněna kvůli jazykové bariéře nebo má omezený přístup ke zdravotní péči, protože je vyloučena ze systému veřejného zdravotního pojištění. Upozornili jsme ministra Hamáčka, že v zájmu těchto osob, ale i v zájmu veřejného zdraví by měla vláda ČR své opatření rozšířit a poskytnout ochranné pomůcky i těmto zranitelným skupinám!!!

EMOCE A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ A DOMÁCÍ NÁSILÍ V MIGRACI: Sdružení pro integraci a migraci uspořádalo 15. října pro interkulturní a sociální pracovníky, ale také a pro úředníky samospráv a pracovníky veřejných institucí online seminář, kde byly prezentovány zkušenosti z oblasti kulturní antropologie, psychoterapie, reprodukčního zdraví a domácího násilí. Více informací ZDE nebo: Eva Valentová (valentova@migrace.com)

: 5. Evropa: 

DLOUHO OČEKÁVANNÝ Evropský pakt o migraci a azylu je zveřejněn. Ursula von der Leyen předpokládá, že nikdo nebude úplně spokojen, ale že pakt bude vykročením k předvídatelnější a odpovědnější migrační politice. Ylva Johannsson na tiskovce uvedla, že Evropa chce i nadále využívat výhod legální imigrace (například ve vztahu ke stárnutí populace a nedostatku pracovní síly) a zároveň zamezit imigraci neregulérní. S povinnými relokacemi pakt nepočítá a velký důraz klade na efektivitu zpracování žádostí a na zajištění návratů zamítnutých žadatelů. Mnoho nevládních organizací pracujících s migranty doufalo ve větší důraz na humánní přístup k lidem na útěku - zvláště s ohledem na nedávné tragické události v táboře Moria.

MÉDIA:
Magda Faltová (SIMI), Vít Novotný (Wilfried Martens Centre for European Studies), Vít Havelka (FSV UK). Online Diskuse EU± // Nový pakt o migraci a azylu (EUROPEUM Fb událost, 14.102020)
Ondřej Plevák: Komise vyšla vstříc kritikům migračních kvót. S uprchlíky se zachází jako se zbožím, upozorňuje expertka (EURAKTIV, 25.9.2020)
Martin Rozumek: Migrace se nebojme (Deník, 29.9.2020)
Filip Nerad: Visegrádské nesmysly o migračním paktu (ČR Plus, Názory a argumenty, 26.9.2020)
Tomáš Lindner: Vítači a vyhazovači na jedné lodi (Respekt 29.9.2020)

VIDEO: průvodní slovo komisařky Ylvy JOHANSSON ke zveřejnění nového paktu (23.9.2020)
Uprchlíci z tábora Moria: Připojujeme se k výzvě organizace Refugee Rights Europe, která již letos na jaře iniciovala tlak evropské občanské společnosti na relokace dětí bez doprovodu. Nyní spolu s dalšími desítkami organizací vyzýváme vlády členských států EU a Evropskou komisi, aby v relokacích pokračovaly a svou pomoc aby rozšířily i na rodiny a dospělé. podporujeme také českou petici: Výzva vládě k relokaci rodin s dětmi z tábora Moria do ČR

Pomoc dětem na útěku:  Ptáte se co je s "našimi" dětmi po požáru v Morii. Naše děti mají štěstí, že se už před požárem dostaly z Morie do bytů v Mytilene, které spravuje řecká organizace Iliaktida s pomocí UNHCR. Jedno dítě z Morie přibylo k našim 144 dětem, takže v současné době lidé z ČR podporují 145 dětí z Morie, které jsou sice fyzicky zatím na ostrově Lesbos, ale třeba se ledy pohnou a nabídneme alespoň některému z těchto dětí domov u nás.... 75 dětí ze Safe zone v Morii o které se také starala Iliaktida bylo přemístěno na pevninu.
MUDr. Hana Pospíšilová, POMOC DĚTEM NA ÚTĚKU, FB

MÉDIA:
Dalimil Petrilák:
 FB profil aj. například: Bohumil Kartous. Rozhovor s Dalimilem Petrilákem: Jak ČR přispěla k proměně EU v opravdové monstrum (Britské listy, 22.9.2020)
Adam Hříbal. Zoufalství řeckých ostrovů: Je to mnohdy horší než v africkém slumu, líčí fotograf (DVTV, 22.9.2020)
Moria 12. září 2020. FOTO: Human rights watch
: 6. Média a veřejné mínění
 

SOUBOR MATERIÁLŮ O MEDIÁLNÍM POKRYTÍ MIGRACE V EVROPĚ vznikl v rámci projektu New Neighbours - promoting Intercultural Media Spaces. Factsheety i rozhovory jsou volně k použití ZDE. Za Českou republiku zpovídala Marie Heřmanová Adélu Jurečkovou (Člověk v tísni) a také Michala Tkaczyka (Masarykova univerzita). Partnerem projektu byla Česká televize, a tak vznikla série krátkých dokumentů na téma soužití migrantů a místních. I tyto dokumenty jsou volně k využití ZDE a hodí se například jako výukový materiál. 


NA FSV UK ZAČAL KURZ PRO STUDENTY ŽURNALISTIKY „MÉDIA A MIGRACE“
S cílem přispět k větší informovanosti českých médií o tématech migrace a integrace Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni s počátkem semestru už potřetí otevřel na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy kurz „Média a migrace“ pro budoucí žurnalisty. Studenti se v něm seznamují mimo jiné s teorií migračních studií, legislativním rámováním migrace, prací s daty či statistikami, novinářskou etikou či významem jazyka v novinářské práci. Na kurzu se podílejí hostující lektoři z řad akademiků a aktivně působících novinářů. Na závěr kurzu studenti produkují vlastní mediální výstupy na téma migrace.

ČLOVĚK V TÍSNI NABÍZÍ REŠERŠNÍ STIPENDIA PRO MLADÉ NOVINÁŘE
Chtěli byste se zaměřit na zajímavé téma z oblasti migrace a integrace, ale schází Vám finance a čas na důkladnou rešerši, cestu do terénu, nebo kreativní zpracování dat? Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni chce prostřednictvím rešeršních stipendií umožnit novinářkám a novinářům do 35 let nebo týmům novinářů, aby se mohli do hloubky a po delší časový úsek věnovat vybranému migračnímu tématu. Rádi podpoříme i využití inovativních novinářských metod. Přihlášky s návrhem témat můžete zasílat do 25. října 2020. Více informací ZDE

❯ 7. Neziskový sektor

SPOLEČNÝMI SILAMI: Jak se v tichosti snaží přerozdělit evropské peníze vláda, která má raději beton než lidi (Marta Smolíková, Deník N, 11. 10. 2020)

ZAPOJILI JSME SE: Společná řeč: "Jsme neformální, dobrovolnická skupina tvořená profesionály v PR a zájemci o téma komunikace nevládních organizací, kteří se rozhodli v rámci svých možností aktivně posilovat vzájemnou spolupráci při komunikaci našich aktivit s lidmi napříč společností. Cíle posílit participaci a důvěru lidí v nevládní sektor, pochopení jeho smyslu, aktivit a fungování a kultivovat tak společenskou debatu." Prvním společným výstupem je covidová výzva Nekašlejme na druhé.

PODEPSALI JSMEOtevřený dopis poslancům Evropského parlamentu na podporu Běloruska, jehož vznik inicioval spolek Milion chvilek pro demokracii ve spolupráci s
Amnesty International ČR, Člověk v tísni aj.

OSF podporuje digitalizaci nezisku a bude oceňovat nejlepší nápady na řešení konkrétního společenského problému digitální cestou. Nabízí finanční odměnu a technologickou podporu při řešení. Hlásit se můžete do 25. října ZDE Již hotové aplikace lze přihlásit také ZDE 


 PŘEHLED AKCÍ A DALŠÍ OZNÁMENÍ

ŽENY V MIGRACI: Nové číslo zpravodaje najdete ZDE

Právo na ochranu zdraví a cizinci. zajímavá disertační práce, JUDr. Michal Hájek, 2018 

ONLINE DOUČOVÁNÍ: Sdružení pro integraci a migraci hledá DOBROVOLNÍKY pro online doučování dětí s odlišným mateřským jazykem. Zájem ze strany klientů je velký, stále jsou třeba nové posily. Zkušenosti dobrovolníků SIMI s doučováním a více k programu najdete zde. Kontakt: zemanek@migrace.com.

22.10.2020 META o.p.s. pořádá Mezinárodní konferenci Dlouhodobá jazyková podpora žáků s OMJ jako prevence školní neúspěšnosti“ formou živého streamu (detaily viz výše)

26.10.2020 (18-20:00): SIMI vás zve na online interkulturní setkání zaměřené na téma islám. Na setkání jsme pozvali pana Ahsana, který se s radostí podělí o jeho příběh. Setkání proběhne v angličtině s lektorem Markem Procházkou. Registrujte se na email: leopoldova(a)migrace.com.

29.10.2020 (10:00) OPU a European Network on Statelessness srdečně zvou na ONLINE SEMINÁŘ zabývající se problematikou osob bez státní příslušnosti. V případě zájmu potvrďte svou účast na aneta.subrtova@opu.cz. Tématu se týká též rozhovor Alžběty Mubeenové s právníkem Petrem Barochem z OPU. Pro společnost neviditelní. „Lidé bez státní příslušnosti bývají v bezvýchodné situaci,” (HateFree Culture, 3.9.2020)

10.11.2020 PRAHA: regionální poradní platforma Kontakt: a.covrigova@icpraha.com

Facebook
Twitter
Náš web
Kontaktujte nás
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Baranova 1026/33
130 00 Praha 3 – Žižkov
+420 235 301 344

info@konsorcium-nno.cz

Podpořte nás   Náš web   Kontakt

Přejete si ukončit odběr tohoto newsletteru?

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty · Baranova 33 · Praha 3 130 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp