Copy

Aktuální přehled dostupných informací a služeb pro cizince v čase koronaviru 

duben 2020


 OBSAH

1. POBYTOVÁ A PRACOVNĚ PRÁVNÍ PROBLEMATIKA: služby NNO
- Aktualizované informační materiály pro cizince
- Pobytové a pracovně-právní poradenství 

2. PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ: služby NNO a dobrovolníků

3. DALŠÍ OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI A PUBLIKACE
 POBYTOVÁ A PRACOVNĚ PRÁVNÍ PROBLEMATIKA: služby NNO


a) Aktualizované informační materiály pro cizince 
Informace o pobytu a zaměstnání pro cizince průběžně aktualizuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo práce a sociálních věcí na specializovaných stránkách. Důležitá dílčí upozornění posílá OAMP do Konsorcia - vše sdílíme, vyvěšujeme na FB a shromažďujeme v přehledu na našich stránkách ZDE. Samostatně nabízíme také přehled usnesení vlády v souvislosti s koronavirem týkajícící se cizinců.

Ministerstvo vnitra: Pobytová problematika  (česky a anglicky)

MPSV: Zaměstnanost (česky)

Situace se ale rychle vyvíjí a dohledat potřebnou informaci na stránkách MV bývá často obtížné i pro českou odbornou veřejnost, natož pro cizince. Vznikla proto řada souborných informačních materiálů, často v několika jazykových mutacích, na které je možné cizince odkazovat.

!!! Základně platí, že cizinci by neměli v souvislosti s nouzovým stavem zanedbávat povinnost žádat o prodloužení pobytu či změnu účelu apod. ve stanovených lhůtách prostřednictvím pošty.  Jinak by se mohli po skončení nouzového stavu ocitnout mimo zákon. Běžné lhůty platí i pro odvolání!!!

!!! Pro zaměstnance je důležité, aby nepodléhali nátlaku a nepodepisovali žádné dokumenty, kterým nerozumějí nebo které jsou pro ně nevýhodné!!!

DOPORUČUJEME: Přehledné informace formulované s ohledem na příjemce z řad migrantů:


b) Pobytové a pracovně-právní poradenství poskytované členskými organizacemi Konsorcia

Centrum pro integraci cizinců (CIC): V Praze, Liberci, Kladně poskytujeme odborné sociální poradenství osobně na pobočkách, kontaktním místě. Na dalších místech jen telefonicky, mailem, nebo přes Facebook. info@cicpraha.org, 222 360 452, více ZDE.

Charita ČR: Sociální a zdravotní služby (vč. lidí bez domova). Poradny pro cizince v diecézích (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň, Praha) fungují omezeně, převážně telefonicky a mailem.Infolinky v mongolštině, ukrajinštině a vietnamštině dále nabízí tlumočení, informace a základní krizovou intervenci pro cizince a instituce.

Diakonie ČCE - podpora kontaktního pracovníka v rámci projektu DOMA.

InBázePrávní, sociální i psychologické poradenské služby dál v plném rozsahu, ale distanční formou (e-mail, telefon, Skype). Po dohodě lze i osobní konzultace.

LaStrada: Sociální poradenství a informace telefonicky. Stávající klienti volají přímo svým pracovníkům, ostatní, kteří potřebují informace či pomoc v situaci obchodování s lidmi či vykořisťování, mohou volat na SOS linku +420 222 71 71 71 nebo +420 800 07 77 77 Více ZDE.

META: Sociální poradenství školám a dětem funguje v plném rozsahu. Klienti mohou kontaktovat sociální pracovníky po telefonu či na email, v případě potřeby lze domluvit i osobní konzultaci. Více ZDE.

MOST PRO: Od 6.4. bude pro klienty otevřeno vždy v pondělí 9-13 a St 13-16h. Tlumočení bude zajištěno MNG v pondělí a RJ/UKR oba dny. Další tlumočení v omezené míře na telefonu. Podle potřeby osvěta na ubytovnách. Více ZDE.

OPU: Kontakt primárně telefonicky nebo přes sociální média. V případě neodkladné úřední záležitosti či potřeby sociální služby možnost osobně navštívit všechny naše pobočky, právní a sociální služba zůstává zachována za přísných hygienických opatření (ideálně s rouškou a rukavicemi). Více ZDE.

SIMI: Právní konzultace i osobně - v pondělí, středu a čtvrtek. Nutno se však objednat předem! V provozu je též infolinka: +420 224 224 379 nebo +420 605 263 035. Po dobu karantény a omezení pohybu osob online poskytujeme také psychosociální konzultace.Více ZDE.

Diakonie: Bezplatná krizová linka 800 567 567 pro všechny, kdo na své obavy nechtějí být sami.


Nově přibývající služby najdete na webových stránkách nebo sociálních profilech jednotlivých organizací.

Podporu poskytují i další organizace pracující s cizinci, například:
Integrační centrum Praha

META organizuje online kurzy češtiny pro děti s OMJ 

 

 

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ A DOMÁCÍHO VYUČOVÁNÍ V MIGRANTSKÝCH RODINÁCH 

Po dobu uzavření škol jsou děti v ČR odkázány na domácí vzdělávání, které se často neobejde bez podpory rodičů. Dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) mají situaci pochopitelně ztíženou a rodiče jim často nemohou pomoci, protože jim to jejich jazykové schopnosti neumožňují, anebo proto, že k tomu nemají potřebné informace a know-how.

Konsorcium společně s dalšími aktéry proto vyzvalo MŠMT dopisem, aby prostřednictvím svých webových stránek (a ve spolupráci s NPI ČR, které disponuje kontakty na překladatele a tlumočníky a má k dispozici i překlady aktuálních informací) informovalo rodičovskou veřejnost z řad migrantů o důležitých aspektech současné situace a aby vyzvalo školy k lepší komunikaci s rodiči-cizinci. Učitelé by měli reflektovat potřeby dětí s OMJ a podpořit je (například formou distančních konzultací)

MŠMT jsme také zaslali přehled hlavních online kurzů, doučování a další podpory (včetně metodik), které poskytují organizace pracující s migranty i dobrovolnické iniciativy, k dalšímu šíření mezi migranty-rodiči

  • Souhrnné informace
Pro rodiče
Info pro rodiče - nouzové opatření (CIC)
Informace pro migranty: Covid-19 a vzdělávání - anglicky, rusky, vietnamsky, mongolsky (SIMI)
Přehled on-line materiálů pro domácí výuku - OPU

Pro pedagogy: Na portálu inkluzivniskola.cz naleznete ucelené informace s tzv.
otevřenými dopisy (AJ, RUS, VIET), které mohou využívat pedagogové pro
komunikaci s rodiči, kteří nemluví česky. Spolu s NPI přeloženo do dalších jazyků.
Součástí jsou i tipy na online zdroje k výuce pro rodiče. Podněty k výuce na dálku,
výzvy a nápady, jak pokračovat v učení, aby děti neztratily kontakt s češtinou 

META o.p.s. 
Sociální poradenství školám a dětem funguje v plném rozsahu. Klienti mohou kontaktovat sociální pracovníky po telefonu či na email poradenstvi@meta-ops.cz, v případě potřeby lze domluvit i osobní konzultaci. 
Současně META sbírá informace z terénu a na základě toho přizpůsobuje i své aktivity a vzdělávací programy. Kolegové z jiných NNO se na METU mohou obracet. 
Kurzy češtiny online.
- Online kurz češtiny pro děti z 1. stupně ZŠ zdarma
- Online semestrální kurz pro dospělé
- Přípravný kurz češtiny
Doučování: META průběžně zjišťuje potřeby klientů v této nouzové situaci a mimo jiné poskytuje doučování i konzultace online. Každou středu od 13-16 nabízí konzultace úkolů online.
Pro pedagogy webinář: Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ
Více viz META v době pandemie 

CIC: 
Skupinové aktivity online formou - kurzy, kluby, jobkluby, doučování.
Čeština - konzultace s lektorem
Čeština - podpora pro mladé cizince

InBáze: některé aktivity komunitního centra a aktivity pro děti a mládež probíhají online, více v událostech na Facebooku 

SIMI - zprostředkování doučování na poradna@migrace.com

MOST PRO: Služby pro rodiny s dětmi (doučování) jsou poskytovány telefonicky nebo emailem. Kurzy pro dospělé jsou aktuálně pozastaveny. V případě potřeby služeb volejte. 

Nesehnutí (Brno): Program Buddies - doučování distančně

Podporu poskytují i další organizace pracující s cizinci, například:
Integrační centrum Praha

Pomoc s úkoly ze školy nabízí na dálku také např. Nová škola na e-mailu: prvni.pomoc@novaskolaops.cz nebo Český červený kříž Praha na e-mailu: school@cckpraha1.cz.


 DALŠÍ OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI A PUBLIKACE

Vzdělávání pro širší veřejnost

Člověk v tísni: Zpřístupněny filmy a výukové materiály z programu Jeden svět na školách pro žáky, studenty i pedagogy ; zpřístupněn Festival Jeden svět 2020

MKC: Online vzdělávací aktivita především pro žáky gymnázií a středních škol COVID-19 Survival Map s praktickým využití pro obec.

Kampaň: PICUM: Pracovník je vždy pracovník

Starají se o naše seniory a děti, čistí naše domy, budují naše silnice a dálnice, sbírají zeleninu a ovoce, doručují nám jídlo... Zahraniční pracovníci bez řádných dokladů i během pandemie Covid-19 dál drží v chodu celá odvětví v Evropě. Často jsou však nuceni pracovat v zcela neodpovídajích podmínkách a nemůžou na své zaměstnavatele podat stížnost, protože tím riskují vlastní zadržení a deportaci.

Neodhalené pracovní vykořisťování je prohrou pro nás všechny. Pojďme proto zajistit, aby se i migrující pracovníci bez řádných dokladů mohli domoci svých pracovních práv!

Dočtěte se více v kampani PICUM #PracovnikJeVzdyPracovnik. Shrnutí publikace #AWorkerIsAWorker je dostupné i v češtině: https://picum.org/…/03/A-Worker-is-a-Worker-exec-summ-CZ.pdf

Facebook
Twitter
Náš web
Kontaktujte nás
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Baranova 1026/33
130 00 Praha 3 – Žižkov
+420 235 301 344

info@konsorcium-nno.cz

Podpořte nás   Náš web   Kontakt

Přejete si ukončit odběr tohoto newsletteru?

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty · Baranova 33 · Praha 3 130 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp