Copy

Newsletter Migračního konsorcia:
SOS: DĚTI A MLADISTVÍ BEZ DOPROVODU
V UPRCHLICKÝCH TÁBORECH V ŘECKU
květen 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v Evropě stoupá vlna solidarity s obyvateli přeplněných uprchlických táborů. Mnoho evropských států již nabídlo pomoc alespoň těm nezranitelnějším, a tak se rýsuje naděje na normální život pro stovky (možná i tisíce) dětí a mladistvých bez doprovodu. V Česku je téma pomoci uprchlíkům stále toxické a rozdělující. Přesto roste počet lidí, kteří se k problému nechtějí obracet zády, zajímají se o dění v táborech a chtějí pomáhat. Pro ně a pro všechny, kdo se zabývají tématem migrace, je určen následující informační rozcestník.

Najdete v něm výběr z klíčových dokumentů mezinárodních organizací, vyjádření expertů v terénu a základní informace o tom, kdo a jak dnes v Evropě přebírá děti do péče. Samostatná sekce je věnována otázce "jak pomáhat?" a nabízí odkazy na některé sbírky, petice a dobrovolnické iniciativy. Na konec přidáváme výběr z článků v českém tisku - některé vznikly s přispěním Konsorcia, další pak v návaznosti na tiskovou konferenci iniciativy Češi pomáhají, OPU a Amnesty International.

Konsorcium je hrdým podporovatelem projektu Pomoc dětem na útěku zaštítěného MUDr. Hanou Pospíšilovou. Nikdo nemůže pomáhat všem, ale každý může pomoct někomu! :-) 

Na sestavení dokumentu se podíleli:
Kateřina Pavelová (Diakonie ČCE), Marie Heřmanová (Pomáháme lidem na útěku), Adéla Jurečková (Člověk v tísni), Beáta Matheová (Organizace pro pomoc uprchlíkům), Šárka Antošová (Amnesty International), Carlos Gómez del Tronco (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty), Lucie Kellnerová (Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty)

Díky za spolupráci a přejeme klidné dny.


 OBSAH

1) KONTEXT: výběr z dokumentů a vyjádření nevládních a mezinárodních organizací
2) RELOKACE V PRAXI: kdo a jak děti a mladistvé přebírá do péče
3) JAK POMÁHAT: sbírky, petice, dobrovolnictví
4) ČESKÁ MÉDIA: výběr z příspěvků


Náměty a připomínky zasílejte na info@migracnikonsorcium.cz
 KONTEXT: výběr z dokumentů nevládních a mezinárodních organizací 


Na situaci nezletilých osob bez doprovodu v řeckých uprchlických táborech
upozorňují mezinárodní agentury i neziskové organizace dlouhodobě. Díky nim je k dispozici řada aktuálních reportů a doporučení, na jejichž základě se o osudu těchto dětí a mladistvých dál rozhoduje.

UNICEF, UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) a IOM (Mezinárodní organizace pro migraci) vydaly dokument s doporučením, podle jakých standardů identifikovat a prioritizovat nezletilé k zařazení do existujících relokačních programů: Minimum Child Protection Standards for Identification of Unaccompanied Children to be Relocated from Greece to other countries in the European Union (duben 2020)

Pokračovat v relokaci doporučila v březnu 2020 také Agentura Evropské unie pro základní práva (Fundamental Rights Agency – FRA) a to i navzdory probíhající epidemii koronaviru. Její doporučení se zakládá především na průzkumech v terénu a na rozhovorech s vnitrostátními orgány a neziskovým sektorem. Průběžný report Relocating unaccompanied children: applying good practices to future schemes o tom, jak relokace probíhají, publikovala FRA 11. května.

Demografická data o situaci nezletilých bez doprovodu z uprchlických táborů v
Řecku poskytla organizace EKKA v dokumentu Situation Update: Unaccompanied Children (UAC) in Greece as of 29 February 2020. Dokument odhaduje počet nezaopatřených dětí na více než 5000, z čehož 90% tvoří chlapci a přibližně 9% je mladší 14 let.
 
Současné relokace se týkají nezletilých, kteří žijí v tzv. RICs (Reception and Identification Centre), která jsou dlouhodobě kapacitně přetížená, jak vyplývá ze zprávy Special reception needs of vulnerable groups: Greece.

Nevládní organizace Theirworld ve svém aktuálním reportu upozorňuje na krizi
vzdělání v uprchlických táborech. Upozorňuje, že k udržení klíčových vzdělávacích programů v táborech bude zapotřebí 20 milionů EUR . Stávající finanční prostředky pokryjí náklady do konce současného školního roku, tedy do června. Z reportu také vyplývá, že alespoň nějaké vzdělání dostávala v řeckých táborech méně než třetina dětí uprchlíků. Kompletní report si můžete přečíst zde.

Situaci v táborech významně ovlivnila pandemie covidu-19. Video (publikované 22.4.) od organizace Human Rights Watch ukazuje, jakým způsobem se uprchlíci snaží před nákazou chránit. V souvislosti s covidem-19 upozorňuje HRW také na ohrožené nezletilé bez doprovodu v policejních celách a detenčních zařízeních a zaslala dopis řeckému premiérovi s žádostí o jejich přemístění do bezpečnějších prostor.

Odborníci upozorňují, že relokace nezletilých bez doprovodu je mimořádně náročný proces, který vyžaduje kooperaci a koordinaci mnoha stran: UN, EU, národních institucí i občanské společnosti. Významným partnerem pro všechny zapojené země je řecká kancelář IOM a řecká pobočka UNHCR.

Mnoho zkušeností a postřehů humanitárních pracovníků a zástupů mezinárodních organizacích je dostupných na webu se záznamem z webináře Relocation of Unaccompanied Children from the Greek Islands: Experiences, Guidance, Tools for Best Practice Webinář společně organizovaly nevládky Child Circle, Missing Children Europe, Oxfam and Refugee Rights Europe (29.4.2020)

- Karen Mets z organizace Save the Children na webináři upozorňuje, že kritéria výběru dětí a mladistvých k relokaci by měla zohledňovat zejména délku pobytu v táboře (čím delší čas v táborech, tím větší ohrožení), zdravotní stav (akutní i chronické zdravotní problémy, psychický stav) a možnost využít mechanismu slučování rodin dle Dublinské úmluvy.

- Monica Gutierrez Arques z Agentury Evropské unie pro základní práva upozornila na důležitost předávání informací mezi jednotlivými institucemi a aktéry, kteří s nezletilými jednají během přípravy a po příjezdu do cílové země. Děti a náctiletí často trpí posttraumatickou stresovou poruchou a při opakovaných rozhovorech o prožitých traumatech (u obětí sexuálního zneužívání nebo obchodu s lidmi) může docházet k tzv. retraumatizaci.

Organizátoři webináře zpracovali na základě všech příspěvků dokument Relocation of unaccompanied children – key recommendations.

K nejzranitelnějším skupinám patří, možná poněkud nečekaně, dospívající chlapci ve věku 15-18 let, žijící mimo tábory v olivových hájích. Ti jsou ohrožení násilnostmi, zneužíváním, případně i obchodováním a nuceným užíváním návykových látek, ale také břemenem předčasné odpovědnosti za osoby kolem sebe.
Karen Mets, Save the Children

RELOKACE V PRAXI:
Kdo a jak nezletilé přebírá do péče

EVROPA: "Koalice ochotných" a "Solidární města"

Podle odhadů OSN žilo začátkem dubna 2020 v řeckých uprchlických táborech přibližně 5 200 nezletilých bez doprovodu. Evropská komise opakovaně potvrdila existenci koalice deseti členských států a Švýcarska, které se zavázaly relokovat 1600 těchto dětí. Je však velmi pravděpodobné, že ochota přijímat děti z táborů a postarat se o ně bude výrazně vyšší, protože například samotné město Berlín je připraveno přijmout až 1500 dětí a některé země, například Portugalsko (což je země s podobně vysokým HDP a podobně velkou populací, jako Česká republika), v posledních dnech uvedly, že jejich kapacita pro přijetí dětí je vyšší než původně deklarovaly. 

Zatím se v rámci tohoto relokačního programu uskutečnily tři lety, a to do Lucemburska (12 nezletilých), Německa (47 nezletilých) a Švýcarska (23 nezletilých), a s dalšími přesuny se počítá v následujících týdnech. Paralelně odletěla z Řecka do Británie skupina žadatelů o azyl včetně 16 nezletilých bez doprovodu na základě úmluvy o slučování rodin. Další nezletilé bez doprovodu se veřejně zavázalo přijmout Portugalsko (500 nezletilých), Finsko (nejméně 100 nezletilých), Švýcarsko (50-100 nezletilých), Belgie (18 nezletilých) a nedávno se k iniciativě připojilo také Slovinsko (4 nezletilí).

Ochotu zapojit se do řešení situace v Řecku projevily také některé samosprávy a města nezávisle na rozhodnutí národních vlád. Například desítka měst zapojených do iniciativy Solidarity Cities, která usiluje o vzájemnou spolupráci v managementu migrace, nabídla nový domov pro 5500 dětí a nezletilých. Další města se zapojují do iniciativy CitiesMustAct. Velmi silná je občanská iniciativa v Nizozemsku, kde svou ochotu děti přijmout a hostit vyjádřilo již 80 měst a obcí. Britský poslanec A. Dubs uvedl, že v Británii místní samosprávy nabízejí přijetí až 1400 dětem. Konečné rozhodnutí o tom, zda se nabídky měst uskuteční, však musí proběhnout na úrovni národních vlád.

Realita a další vyhlídky prvních přemístěných dětí a mladistvých

Prvními evropskými státy, které již přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů, byly Lucembursko a Německo. Ve středu 15.4. bylo 12 nezletilých (1 dívka a 11 chlapců ze Sýrie a Afghánistánu) ve věku od 11 do 15 let přemístěno z Lesbu, Samosu a Chiu do Lucemburska. V neděli 19.4. bylo 47 nezletilých (43 chlapců a 4 dívky z Afghánistánu, Sýrie a Eritrey) přemístěno z výše uvedených ostrovů do německého Hannoveru.

V Německu děti stráví dva týdny v karanténě v zařízení spravovaném orgánem ochrany děti (child protection services) v okresu Osnabrück a poté budou přemístěny do různých obcí po celé zemi.

V Lucembursku a Německu se o přemístěné děti starají místní pobočky Charity. V Lucembursku jsou nezletilí ubytovaní v samostatně stojícím domě v klidném prostředí společně s týmem sociálních pracovníků, pedagogů a psychologů, kteří jsou jim k dispozici non-stop. Zařízení má pevně danou rutinu, která by dětem měla poskytnut pocit bezpečí, připravují se jazykové kurzy a další vzdělávací a volnočasové aktivity a počítá se s tím, že se pro děti budou vytvářet individuální plány péče.

Skupina chlapců z uprchlických táborů čeká v Athénách na let do Lucemburku | Zdroj: Fotobanka Profimedia (prostřednictvím ČRo)
Velká většina dětských uprchlíků bez rodičů jsou chlapci ve věku 14-17 let. Ti utíkají nejčastěji ze zemí, kde jsou války a nepřehledné konflikty (například Afghánistán a Sýrie), aby se zachránili před  hrozbou, že budou donuceni zapojit se do bojů. 

Česká republika přijímá cizince z různých, často velmi vzdálených a exotických zemí posledních 31 let a žádné problémy s nimi v praxi nemáme. Naopak, české stavebnictví, ubytovací služby, zdravotnictví, zemědělství se bez nich už vůbec neobejdou. Také řada nezletilých uprchlíků, které Česká republika přijala v posledních několika letech, se dnes učí v řemeslných oborech, o které je v současné době v ČR taková nouze. Tyto děti mají své právní zástupce, kteří za ně zodpovídají, podporu nevládních organizací a někdy také hostitelských rodin. Možností, hlavně pro menší děti, je také pěstounská péče. 

Individuální český rasismus zůstane zřejmě nepříjemnou zkušeností pro řadu cizinců s odlišnou barvou pleti, ale tomu musíme čelit kvalitními preventivními a represivními programy. 

 
Z připravovaného materiálu: 10 otázek a odpovědí k relokacím nezletilých z uprchlických táborů

JAK POMÁHAT: sbírky, petice, dobrovolnictví

Česká vláda možnost relokací z principu odmítá. Na současnou humanitární krizi a na žádost Řecka o pomoc reagovala 23. dubna schválením  balíčku pomoci s materiály pro řecké uprchlické tábory v hodnotě 4,3 milionu českých korun (157 000 EUR). Dar zahrnuje hygienické potřeby, nafukovací matrace, spací pytle, deky a ručníky. Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že pomoc byla zaměřena zejména na pomoc dětem v táborech. Relokace však podle Hamáčka zůstávají vyloučené:

"... Česká republika pomáhá, pomáhat bude. Nicméně celá ta situace je opravdu taková, že žádné děti, které by byly bezprizorní, opuštěné a vhodné k relokaci do České republiky, nejsou. Je tam celá řada sedmnáctiletých Afghánců a Pákistánců, kteří z mého pohledu nemají šanci na nějakou rozumnou resocializaci v České republice a velmi pravděpodobně by po příjezdu do České republiky velmi rychle provedli sami toto širší slučování se svými rodinami na západě a prostě z České republiky odešli do Německa, do Švédska a já bych vysvětloval minimálně německému ministrovi vnitra, proč mu sem vozím ilegální migranty. To znamená, jak jsem řekl, za mě a Ministerstvo vnitra je tato věc uzavřena. Budeme pomáhat jiným způsobem."

odpověď J. Hamáčka na interpelaci poslance Farského ze dne 25.5.2020 (psp.cz, 25.5.2020)

Jednotlivci a organizace ale mohou uprchlíkům pomáhat prostřednictvím sbírek, dobrovolnictví, petic a dalších iniciativ:

Pomoc dětem na útěku: možnost dlouhodobě podporovat jedno ze 144 dětí ve věku 1-18 let, o které se stará řecká organizace Iliaktida na ostrově Lesbos. Cílem je jednak finančně přispět těmto dětem na vzdělání, lékařskou péči a kvalitní stravu, a jednak ukázat světu, že Česká republika není nesolidární, že navzdory odporu české vlády jsou zde lidé ochotni pomoci. Zájemci se mohou hlásit na adrese pomocdetem2020@gmail.com. Projekt vzniká za podpory celé řady našich členských organizací i Konsorcia jako celku.

Organizace Češi pomáhají, Amnesty International a Organizace pro pomoc uprchlíkům zaslaly 27. dubna 2020 Otevřený dopis vládě ČR k situaci nedoprovázených dětí v řeckých uprchlických táborech. V návaznosti na tento dopis proběhla tisková konference, kde zazněla řada důležitých informací a za kauzu se postavil zpěvák Tomáš Klus. Jeho výrok "nebezpečí nepředstavují děti, které sem vezmeme, ale ty, které tam necháme." aspiruje na heslo vznikající veřejné kampaně.

Českobratrská církev evangelická vybrala v mimořádné sbírce přes 930 tisíc korun. Ty byly rozděleny mezi dvě organizace na ostrovech Chios a Lesbos. Darované finance pomáhají řeckým organizacím Perichoresis a Chios People Kitchen a také české pobočce Lékařů bez hranic. Všechny organizace působí přímo v přeplněných uprchlických táborech na řeckých ostrovech a z daru nakupují a rozdávají hlavně trvanlivé potraviny a lékařské potřeby a poskytují nutnou lékařskou péči. Další část peněz míří do syrského Aleppa. Poslouží na nákup potravin, léků a zajištění nezbytné lékařské pomoci.

Řecký pár Nikos a Katerina pomáhá lidem na útěku na ostrově Lesbos od roku 2014. Vlastní restauraci, kterou přejmenovali na Home for all , kde pravidelně hostí nejen uprchlíky, ale také lidi bez domova. Organizují lekce vaření pro děti bez doprovodu, večeře jen pro ženy, nebo hudební lekce. Jídlo rozvážejí do tábora Moria i v současné situaci pandemie. Přispět a více se o projektu dozvědět můžete zde .

SOSMoria - Lékaři z celého světa se připojují k petici SOS Moria, která apeluje na evropské státy, aby dodržely své  závazky a přijaly stanovené počty uprchlíků. Přesun na řeckou pevninu nestačí, protože tam se situace řešit nedá, a dovolit, aby se rozjela epidemie v přelidněných táborech na ostrovech,
odporuje všem zásadám lékařské etiky. Kampaň můžete podpořit a sdílet na sociálních sítích.

The Hope Project pomáhá na Lesbu od roku 2015. Na ostrově mají sklad ze kterého každý den dobrovolníci rozdávají přibližně třiceti rodinám plenky, oblečení, základní hygienické potřeby atd. Nově se projekt zaměřuje také na duševní zdraví lidí na útěku a podporuje uprchlíky také skrze programy
zaměřené na uměleckou tvorbu. Více o projektu můžete najít zde a přispět na fungování projektu je možné na platformě JustGiving .

Petice Amnesty International usiluje o zajištění ochrany uprchlíků před koronavirem a apeluje v tomto směru jak na řecké orgány, tak na Evropskou unii. Petici “ Řecko: chraňte uprchlíky před nákazou COVID-19 ” můžete podepsat zde .

Projekt iDobrovolník realizovaný Pražskou kanceláří Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům je zaměřený na jednorázovou ale i dlouhodobou podporu integrace žadatelů o
mezinárodní ochranu (MO) a držitelů této ochrany v ČR. I když dobrovolnické aktivity probíhaly vždy za přítomnosti cílové skupiny, projekt se nyní přizpůsobil aktuální situaci a nabízí setkávání se jeden na jednoho pomocí aplikací a sociálních sítí (tzv. online dobrovolnictví). Většina zapojených klientů je z řad žadatelů o MO, kteří mají zájem o to být stále v kontaktu s českým jazykem a neztratit tak nabyté vědomosti.
 

We Have Space. Aktivisté města York v rámci iniciativy Cities Must Act, do které se zapojilo již 43 evropských měst. Další společný projev solidarity plánuje iniciativa na Mezinárodní den uprchlíků 20. června.

ČESKÁ MÉDIA: výběr z příspěvků


Tisková konference pořádaná spolkem Češi pomáhají ve spolupráci s Amnesty International, Organizací pro pomoc uprchlíkům, zpěvákem Tomášem Klusem aj. Reportáž v Událostech ČT (ČT24, 25.5.), Zpravodajství ČT24 (ČT24, 25.5.)

Ondřej Plevák Pomoc dětským uprchlíkům? Přístup vlády nedává smysl, říkají organizace (Euractiv.cz, 26.5.)

Petra Sedláčková Tomáš Klus bojuje za přijetí dětských uprchlíků: Je to nechutné! (Stars24.cz, 25.5.)

ČTK. Na přijetí dětských uprchlíků z Řecka jsme připraveny, hlásí organizace (Seznam Zprávy, 25.5.)
 
Česká republika je připravená přijmout několik desítek nezaopatřených nezletilých dětí z přeplněných uprchlických táborů v Řecku (Deník N, minuta po minutě, 25.5.)

Radek Bartoníček. Udělejme něco, naléhá zpěvák Klus, který podpořil pomoc dětem v řeckých táborech (Aktualne.cz, 25.5.)

Štěpán Kučera: Tragédie pro dva hlasy. Co na Lesbu nezůstalo stejné (Právo, 15. 5.)

Kirill Ščeblykin Lidé v Morii jsou oslabení. Virus by se táborem migrantů prohnal jako ničivý hurikán, líčí německý fotograf (Deník N, 12. 5.)

Tereza Vlčková „Báli jsme se, že nás vrátí do tábora.“ Uprchlíci se dostali k rodinám (iDnes, 11. května)

Eliška Kubátová: Migrace do Evropy je i kvůli epidemii výrazně menší, koronavirus uprchlíky tolik netrápí, říká odborník (ČRo, 10.5.)

Rozhovor s Dalimilem Petrilákem ve Studiu ČT24- posledních 10 minut pořadu (ČT24 1.5. 2020)

Martin Fendrych: Změnil covid-19 Česko? Přijmeme alespoň padesát dětí z řeckých táborů? Alespoň deset? (Aktualne.cz, 28.4.2020)

V Německu přistálo letadlo se 47 nezletilými uprchlíky z Řecka (ČT24, 28.4.2020)

Lída Rakušanová: Česko nezletilé uprchlíky nepřijme, ať to stojí cokoliv (ČRo PLUS, 17.4.2020) 


 DALŠÍ OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI A PUBLIKACE

My Hero is You, How kids can fight COVID-19! Knížka pro děti ve věku 6-11 let o tom, co je to covid-19 a jak se mu bránit. Na vzniku se podílelo několik organizací včetně WHO, UNHCR nebo Mezinárodního červeného kříže a tvůrci pracovali s podněty od 1600 dětí, rodičů a učitelů z celého světa. Publikace je dostupná v mnoha jazykových verzích včetně češtiny.
Facebook
Twitter
Náš web
Kontaktujte nás
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Baranova 1026/33
130 00 Praha 3 – Žižkov
+420 235 301 344

info@konsorcium-nno.cz

Podpořte nás   Náš web   Kontakt

Přejete si ukončit odběr tohoto newsletteru?

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty · Baranova 33 · Praha 3 130 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp