Copy

Newsletter Migračního konsorcia:
PRŮŘEZ DĚNÍM NAPŘÍČ TÉMATY
červen 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

po sérii speciálů přinášíme průřez aktuálním děním. 

Mezi covidem a prázdninovým útlumem proběhlo na půdě Konsorcia několik pracovních skupin a advokačních schůzek. V pobytové a pracovně právní oblasti je oproti vrcholu covidových restrikcí poměrně klidno, ale právníci a sociální pracovníci zůstávají v pohotovosti, zvlášť vzhledem k blížícímu se konci tzv. generálního pardonu. Přijímací zkoušky a maturity zviditelnily problémy dětí s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Mezinárodním dnem uprchlíků vyvrcholila řada kampaní za relokace dětí a mladistvých z Řecka. Konsorcium uspořádalo workshop na téma islamofobie a migrace v českém veřejném mínění. Nově zařazujeme také informace z platformy NeoN. To vše a ještě něco navíc tvoří obsah následujících rubrik.

K naší velké lítosti skončila stáž Carlose Gomeze a Konsorcium tak ztrácí nejen cenného kolegu, ale také možnost vydávat Weekly Reviews s přehledem zahraničního dění. Archiv starších vydání najdete zde. Doufáme, že v nějaké formě přehled dění zvládneme zpracovávat i nadále, ač s menší frekvencí a v kratším rozsahu.

Díky za spolupráci a přejeme klidné dny.

za tým Konsorcia Lucie Kellnerová Kalvachová


 OBSAH

1) POBYTY A PRACOVNĚ PRÁVNÍ OTÁZKY: zůstáváme v pohotovosti

2) ŠKOLSTVÍ: přijímačky a maturity zviditelňují problémy dětí s OMJ

3) ZDRAVÍ a PSYCHOSOCIÁLNÍ OTÁZKY

4) MEZINÁRODNÍ DEN UPRCHLÍKŮ (20.6.): kampaně, eventy, informace 

5) MIGRACE A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V ČR: zprávy z workshopu

6) NEZISKOVÝ SEKTOR: NeoN

7) ZAJÍMAVOSTI, PUBLIKACE a další OZNÁMENÍ


Náměty a připomínky zasílejte na kellnerova@migracnikonsorcium.cz
 POBYTY A PRACOVNĚ PRÁVNÍ OTÁZKY: 


Nestandardní situace způsobená pandemií covidu-19, uzavřením hranic a omezením provozu státní správy zkomplikovala vyřizování pobytových záležitostí cizinců. Po skončení nouzového stavu Ministerstvo vnitra vyhlásilo období takzvaného generálního pardonu v délce 60 dnů, platné do půlnoci 16. 7. 2020. Pobyt cizinců, kterým v době nouzového stavu skončila platnost pobytového oprávnění, je po tuto dobu tolerován a cizinci mají možnost vycestovat, aniž by se vystavovali nebezpečí postihu za neoprávněný pobyt. Více viz informace ministerstva vnitra pro cizince zde.

Nejasné informace ohledně reálných možností vycestovat a toho, kde a jak získat razítko potřebné k osvědčení tolerovaného pobytu, činí situaci poměrně nepřehlednou. Lze navíc předpokládat, že po skončení generálního pardonu vyplynou na povrch další problémy a sporné situace. Organizace již teď registrují vysokou poptávku po právním poradenství.

Obavy z masového propouštění cizinců v souvislosti s covidem se zatím nenaplnily, členské organizace zatím z terénu nehlásí debaklové situace, naopak ze strany firem je zřejmá poptávka po obnovení programů ekonomické migrace a nabírání dalších žádostí. Situace však stále není úplně stabilizovaná a i zde lze předpokládat, že efekt covidu se může projevit se zpožděním.

V celé Evropě se v souvislosti s covidem zviditelnil význam zahraničních pracovníků v mnoha odvětvích a zároveň také nerovnosti v jejich odměňování - o "migrant key workers" zřejmě bude ještě hodně slyšet.

MÉDIA: Petr Švihel: Cizinec není otrok: Ukrajinci se vzbouřili proti českým praktikám (Seznam Zprávy, 21.6.)

ŠKOLSTVÍ (META o.p.s.):
Přijímačky a maturity zviditelňují problémy dětí s OMJ

Žáci s odlišným mateřským jazykem musí v českém vzdělávacím systému překonávat mimořádně limitující bariéry, které se nejvýrazněji projevují při přechodu na střední školu a provázejí děti od přijímacího řízení až po maturitní či závěrečné zkoušky. META se snaží na nerovné podmínky žáků s OMJ upozorňovat a navrhovat systémové změny. Letos během zkoušek vedla na sociálních sítích kampaň  #neznalostjazykaneomlouva, zaměřenou hlavně na odbornou veřejnost . Výstupy kampaně naleznete zde.

META také spouští nové webové stránky, na kterých představuje Praktického rádce - tj. přehledné listy s praktickými informacemi k nejčastějším situacím, se kterými se migranti setkávají v českém vzdělávacím systému. Jednotlivá témata budou jak v české, tak i v anglické, ruské, vietnamské či arabské verzi. Využívat je mohou rodiče žáků, ale i pedagogičtí pracovníci. 

Připravuje se META akademie a META hledá pedagogy a další odborníky či nadšence (ideálně z regionů), kteří by rozšířili lektorské řady v seminářích pro pedagogy. Více informací ZDE.

Kurz pro dvojjazyčné asistenty pedagoga od září 2020
META, o.p.s. vybírá účastníky dalšího vzdělávacího programu pro dvojjazyčné asistenty pedagoga, který bude zahájen v polovině září 2020. Kurz je vhodný (ale nejen!) pro migranty, kteří hledají práci ve školství a chtějí využít svých znalostí cizího jazyka či kulturního zázemí dětí a žáků s OMJ, ale i přispět svou vlastní migrační zkušeností. Více informací a odkaz na registraci naleznete zde

 #neznalostjazykaneomlouva
Při pohledu na školské statistiky je zarážející, jak málo je mezi českými středoškoláky cizinců. Poměr počtu cizinců na SŠ a celkového počtu mladých cizinců ve věku 15-19 let v ČR nedosahuje ani 50% (pro srovnání: u českých občanu toto číslo přesahuje 90%). Předpokládáme, že hlavním důvodem tohoto přehlíženého jevu je jazyková bariéra znemožňující mladým lidem s OMJ se dále vzdělávat a realizovat svůj potenciál.

ZDRAVÍ A PSYCHOSOCIÁLNÍ OTÁZKY

Vzniká specializovaná pracovní skupina 

Začátkem července proběhne první setkání obnovené pracovní skupiny zaměřené na téma migrantů v českém zdravotnictví. Skupinu povede MUDr. Elena Tulupová (mj. též zakladatelka členské organizace Amiga) a zabývat se bude tématy jako:

 • přístup migrantů k veřejnému zdravotnímu pojištění (což je jedna z dlouhodobých priorit Konsorcia a jeho členských organizací)
 • uznávání kvalifikace zdravotnických pracovníků se zahraničním vzděláním,
 • práva pacientů,
 • interkulturní práce ve zdravotnictví,
 • specifické zdravotní oblasti jako duševní zdraví nebo HIV. 

MÉDIA: Elenu si můžete poslechnout také v rozhovoru pro ČRo, kde v rubrice My a oni hovořila 30. 5. společně se svými kolegyněmi ze spolku Amiga o tom, co pro ně znamenalo dobrovolnictví za času corony. Pořad připravila Goranka Oljača.


SIMI sdružení pro integraci a migraci uspořádala dvě online debaty ohledně situace žen migrantek v době pandemické krize:

 • Dopady pandemie na migrantky na trhu  práce. Diskutovaly ředitelka SIMI Magda Faltová, sociální antropoložka z FHS UK a expertka na gender v SIMI Petra Ezzeddine a žena se zkušeností pečovatelky Valeria Karpova.
 • Jak Romky a migrantky zvládly karanténu? - společná diskuse zástupkyně romských žen a migrantek o jejich prožívání a zkušenostech z doby nouzového stavu v ČR. Debata byla uspořádaná ve spolupráci s Českou ženskou lobby (ČŽL) a ženskou romskou skupinou Manushe (Slovo 21) v rámci společného projektu Neviditelná síla z podpory německé Nadace EVZ.  

Dále SIMI ve spolupráci s Českou ženskou lobby zpracovali pro migrantky žijící v ČR informační letáky k tématu těhotenství, porodu a péče o dítě. Letáky jsou dispozici ke stažení v 5 jazykových verzích (česky, rusky, anglicky, mongolsky a vietnamsky). Připravují se i španělská a romská verze. 

Duly z České asociace dul (ČAD) hovoří cizími jazyky a doprovázejí také ženy, které nemluví česky nebo mají cizojazyčného partnera. Pro ženy s jazykovou bariérou bývá v porodnici doprovod dulou mimořádně užitečný. Na webu www.duly.cz je nyní snadnější duly podle jazyků vyhledat. Odkazy najdete v horní liště webu.

20. 6. MEZINÁRODNÍ DEN UPRCHLÍKŮ

Dnem uprchlíků vyvrcholila série iniciativ zaměřených na lepší informovanost o situaci v řeckých uprchlických táborech, o mechanismu relokací a o tom, co by případně mohla lidem na útěku nabídnout Česká republika. Protože tématu bylo věnováno samostatné vydání Newsletteru, nabízíme jen výčet několika nejnovějších informačních zdrojů a souvisejících iniciativ:

UNHCR: Jedno procento lidstva vysídleno: zpráva UNHCR Globální trendy
Člověk v tísni: Uprchlíci v číslech
Konsorcium: Měli bychom příjímat děti a mladistvé bez doprovodu z uprchlických táborů v Řecku?
Dalimil Petriál: FAKTA z migrace 
Diakonie ČCE: Mýty versus realita: imigrace z Blízkého východu a severní Afriky do ČR

Sbírky, kampaně, petice
Pomoc dětem na útěku
Amnesty International: Vzkazy ministrovi

MÉDIA:
Thomas Kulidakis. Procento světové populace na úprku je smutná vizitka světa 21. století (ČRo, 23.6.)
Eliška Kubátová: Ničí motory člunů, lodě vytlačuje do tureckých vod. Řecko vůči migrantům ‚zásadně přitvrdilo‘ (ČRo, 17.6.)

Oslavu Dne uprchlíků pořádalo OPU ve spolupráci s Amnesty a s Diakonií. Odehrála se v Kasárnách Karlín a měla tři chody: jako předkrm vystoupení slam poetry (Robert Netuka, Tim Postovit a Hanka Nguyen), jako hlavní chod prezentaci fotografa Jiřího Pasze a diskusi specialistů z terénu (Martina Rozumka, Šárky Antošové a Petry Milionové) a jako zákusek vystoupení kapely The Brownies.

MIGRACE A VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ: zprávy z workshopu 

Jak vzniká negativní obraz migrace a obavy z migrantů? Jakou roli hraje obava z islámu a muslimů? Jak ovlivňují veřejné mínění média, politici, socio-ekonomické faktory nebo kulturně historické vlivy? Jakým směrem stojí za to napřít úsilí, chceme-li obavy společnosti zmírnit a vytvořit prostor pro konstruktivní diskusi o migraci a integraci cizinců?

Workshop pořádalo Konsorcium ve spolupráci s Diakonií dne 11. 6. Pozvání k prezentování svých poznatků a zkušeností přijali Carlos Gomez del Tronco, Marie Heřmanová, Adéla Jurečková, Tereza Cajthamlová a Zuzka Schreiberová. Diskuse byla tak živá, že jsme nestihli informace aplikovat a praktická část workshopu bude muset proběhnout samostatně. 

Doporučujeme: Migrace bez migrantů, Lidé mezi řádky, Proč uprchlíci jitří naše emoce, vzdělávací kurzy MKC Praha

Neformální shrnutí a výbor z literatury najdete zde 

NEZISKOVÝ SEKTOR: zprávy z NeoN

Konsorcium zastupuje migrační neziskovky v platformě NeoN, která sdružuje neziskové "sítě sítí" a slouží jednak k výměně zkušeností, ale také ke vzájemné podpoře a k posilování neziskového sektoru jako celku.

Aktuální témata:

Rada vlády pro NNO: příprava Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 až 2030. Konsorcium se ve spolupráci s dalšími organizacemi v síti NeoN podílí na připomínkování a definování priorit při přípravě Strategie. Zapojili jsme se do pracovní skupiny partnerství a participace na expertním panelu, který sekretariát rady vlády pro NNO organizoval v březnu tohoto roku. 

Problematická nominace zástupců neziskového sektoru do Evropského hospodářského a sociálního výboru: Konsorcium se připojilo k dopisu nevládních organizací premiéru Andreji Babišovi, ve kterém kritizují nominaci zástupců nevládního sektoru do Evropského hospodářského a sociálního výboru (poradního orgánu EU) a žádají nápravu. Vláda totiž ignorovala doporučení své vlastní rady pro neziskové organizace a místo dvou radou zvolených zástupců nevládních organizací nominovala dvojici kandidátů spojených s premiérem Andrejem Babišem a zemědělským byznysem. Na protest proti tomuto postupu již rezignovala předsedkyně Výboru pro EU Rady vlády pro NNO, Pavla Dusíková Jindrová.

MÉDIA: ČTK Kauza pochybné nominace českých zástupců v poradním výboru EU pokračuje. Padla první rezignace (Euraktiv, 16.6.)

Rekonstrukce státu: Nezhasínat! Vládní programy nešlapou tak rychle a efektivně, jak by měly, aby se pomoc co nejdříve dostala k lidem. V sázce jsou přitom nejen obrovské peníze z veřejných zdrojů, ale také záchrana naší ekonomiky a transparentní fungování státu do budoucna. Sdílejte své zkušenosti s podpůrnými programy vztahujícími se ke COVID-19 ZDE.


 DALŠÍ OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI A PUBLIKACE

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Výzva k podání žádostí na financování projektů zaměřených na Cíle udržitelného rozvoje a migraci:Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE zveřejnilo výzvu k podání žádostí na financování projektů, které přispívají k informovanosti o Cílech udržitelného rozvoje a jejich propojení s tématem migrace. Výzva spadá do systému dílčích grantů mezinárodního projektu SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU, který je součástí vzdělávacího a osvětového programu DEAR (Development Education and Awareness Raising) Evropské komise. Lhůta pro podání žádosti je 16. července 2020. Více informací najdete zde.

Charita

Projekt MIND (Migration / Interconnectedness / Development) našel svou ambasadorku, blogerku Do Thu Trang. Ta začala již během studií psát blog o soužití Čechů a Vietnamců a v roce 2015 založila blog Asijatka.cz, za který byla nominována na cenu Magnesia Litera. Je držitelkou Novinářské křepelky a Aspen Central Europe Leadership Award. V minulosti byla součástí organizačního týmu TEDx Prague a nyní pracuje v marketingu a PR. 


Hlavní město Praha

Praha má od roku 2014 vlastní koncepci integrace cizinců. Tento důležitý strategický dokument ale čeká v pořadí již druhá aktualizace, která by měla platit  pro období 2022-2026. Součástí přípravy byla SWOT analýza současné situace cizinců v Praze, na níž se podílelo více než 60 zástupců pražských instituci a organizaci pracující s cizinci. Z analýzy vykrystalizovalo 5 oblastí, které by se mohly stát novými prioritami:

 • infrastruktura kraje,
 • aktéři integrace (včetně městských částí) a jejich zasíťování,
 • soužití cizinců a majority,
 • služby pro cizince,
 • vzdělávání (které představuje natolik komplexní oblast, že je samostatně vyčleněné).

Na setkání Regionální poradní platformy (prostor, kde se pravidelně scházejí zástupci institucí a organizací pracujících s cizinci v Praze) 23.6.2020 prošel materiál připomínkováním a prioritizací probraných aspektů. Práce bude pokračovat na podzim v pracovních skupinách. Finální podoba materiálu, včetně navazujícího Akčního plánu na období 2022-2023, by měla vzniknout v první polovině příštího roku, tak, aby do konce roku 2021 materiál prošel připomínkování a schválením pražským zastupitelstvem. 

Facebook
Twitter
Náš web
Kontaktujte nás
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Baranova 1026/33
130 00 Praha 3 – Žižkov
+420 235 301 344

info@konsorcium-nno.cz

Podpořte nás   Náš web   Kontakt

Přejete si ukončit odběr tohoto newsletteru?

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty · Baranova 33 · Praha 3 130 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp