Copy

Newsletter Migračního konsorcia 

březen 2020

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

hlavní téma tohoto Newsletteru je jednoznačné: Covid-19 a důsledky epidemie a preventivních opatření na migrační sektor: jaké problémy už se objevují, na jaké se musíme ještě připravit a jak na současný stav reagují členské organizace.

Navíc přidáváme informace o dalších aktivitách členských organizací - vyšlo několik zajímavých publikací! Pokud jde o plánované akce, nezbývá než doufat, že se uskuteční buď on-line nebo budou odloženy na dohlednou budoucnost.

Vaší pozornosti doporučujeme velmi důkladný přehled mezinárodního dění v paralelně vycházející Weekly Review

Díky za spolupráci, opatrujte se a neztrácejme optimismus.
Za Konsorcium,

Lucie Kellnerová Kalvachová
koordinátorka pro média


 OBSAH

1. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MIGRANTŮ: sbíráme kazuistiky
- informovanost cizinců
- pobytová a pracovně-právní situace cizinců
- vstup Euroobčanů bez přechodného pobytu do ČR
- propouštění zahraničních pracovníků a problém vycestování
- zdravotní pojištění a péče
- diskriminace a xenofobie
- home-schooling v migrantských rodinách

3. ZPRÁVY Z ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ: iniciativy a fungování

4. LIDÉ NA ÚTĚKU A COVID-19

5. DALŠÍ OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI A PUBLIKACE


6. PŘIPRAVOVANÉ AKCE
 AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MIGRANTŮ: sbíráme kazuistiky
 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, omezenou činností pracovišť OAMP, uzavřením hranic a dalšími opatřeními proti šíření koronaviru registrujeme vysoký počet cizinců dotazujících se na možnosti řešení svého pobytového statusu, zaměstnání a vycestování či přicestování na území ČR aj. Situaci sledujeme, sbíráme kazuistiky, zjištění promítáme do advokační práce a zveřejňujeme jako náměty pro práci členů a dobrovolníků.
 
Momentálně se rýsují následující okruhy hlavních problémů:

1) Informovanost cizinců
Informovanost některých cizinců o současných nařízeních je z jazykových důvodů či v určitých lokalitách stále nízká. Ministerstvu vnitra jsme nabídli spolupráci při tvorbě překladů do dalších jazyků - je důležité šířit informace i v dalších jazykových mutacích, zejména v ruštině a vietnamštině. Členské organizace vytvářejí informační souhrny (SIMI, OPU...) a zapojují se do šíření informací mezi cizinci. Poradenství v různých jazycích dál funguje, jen převážně distanční formou (viz níže).

Konsorcium na svých stránkách aktualizuje přehled usnesení vlády v souvislosti s koronavirem týkajícící se cizinců ZDE.


2) Pobytová a pracovně-právní situace cizinců 
Pobytová a pracovně právní situace je nepřehledná (často i pro právníky). Jsme v kontaktu s OAMP MV a čekáme na ověření a zpřesnění potřebných informací. Nejistota se týká například možností řešení pobytového statusu a zaměstnání (prodlužování zaměstnaneckých karet, změny zaměstnavatele aj.) vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, omezené činnosti pracovišť OAMP či pobytu cizince v karanténě. Vládní usnesení stanovující, že „cizinci, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území České republiky legálně, mohou dále setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti,“ totiž nechává mnohé z těchto otázek nezodpovězené.

3) Vstup Euroobčanů bez přechodného pobytu do ČR

Občané EU, kteří dlouhodobě pobývají v Česku, ale v době uzavření hranic se nacházeli mimo území ČR a nemají zde vyřízeno potvrzení o přechodném pobytu (či jiný pobyt), se potýkají s problémem vstupu do země. Jaké doklady jsou považovány za dostatečné k prokázání jejich pobytu v ČR (např. nájemní/pracovní smlouva), zatím není zcela jasné.
 
4) Propouštění zahraničních pracovníků a problém vycestování
Množí se případy cizinců, kteří byli propuštěni ze zaměstnání či chtějí vycestovat z jiných důvodů, a není jim to umožněno kvůli uzavření hranic tranzitních států či přerušení letecké dopravy. Cizinci se v takových případech mají obracet na vlastní velvyslanectví, věc bude záležet na jejich jednání s českými úřady.

Obecně lze očekávat, že ekonomická krize způsobená situací ohledně koronaviru povede k propouštění zahraničních pracovníků (např. na Plzeňsku k němu již dochází). Navýšení kapacity a zefektivnění systému dobrovolných návratů, aby propuštění cizinci neskončili na ulici či se nepropadli do ilegality, bude velkou výzvou.
 
5) Zdravotní pojištění a péče
Budeme sledovat možné problémy ve vztahu k dostupnosti zdravotní péče (zejména léčby nákazy Covid-19) pro cizince s komerčním zdravotním pojištěním. Je nutné podotknout, že propouštění zahraničních pracovníků se bude promítat také do jejich přístupu ke zdravotnímu pojištění (přijdou o nárok na účast ve veřejném zdravotním pojištění) a péči.

6) Diskriminace a xenofobie 
Nejsme zatím svědky větší vlny nárůstu xenofobie, ale objevují se ojedinělé případy obviňování cizinců z šíření viru. . Lze také předpokládat, že pokud budou omezené některé zdroje, cizinci by mohli být diskriminováni.

  • MÉDIA: Reportáž ČRo: Zírání, odsedávání,  pokřikování "korona". Někteří cizinci žijící v česku zažívají kvůli viru agresi
  • MÉDIA: ČT24 "A podle primátora Mladé Boleslavi Raduana Nwelatiho bude mít město po zastavení výroby ve Škodě navíc problémy se zahraničními dělníky. Obává se, že nebudou dodržovat karanténu." (VW kvůli koronaviru zavírá...)
  • Web Evropské hodnoty upozorňuje na vlnu dezinformačních zpráv spojujících koronavirus s migrací. Citujeme z Newsletteru: Článků na téma „koronavirus protože migrace“ vyšlo poměrně velké množství a bylo to dominující téma dezinformační scény obecně. Jedním z nejžhavějších „objevů“ v této oblasti z minulého týdne je házení viny na Evropskou unii a její migrační politiku. Ve spojitosti s koronavirem se má jednat o promyšlený plán, kterým se EU snaží zbavit starých a nemocných lidí a zajistit si tak štědrý sociální systém i do let budoucích. Pomoci mají mladí a silní muži na řecko-turecké hranici, kteří vir roznesou po celé Evropě, ale sami na něj neumřou a „cesta k radikálnímu omlazení a přeformátování Evropské unie tak bude otevřena“


5) Home-schooling v migrantských rodinách 
Pro rodiče, kteří nemluví česky a nejsou obeznámeni s českými reáliemi, je velmi obtížné pomáhat dětem s úkoly, které dostávají ze školy. Členské organizace pokračují v některých kurzech a aktivitách pro děti on-line (CIC, MOST PRO...), ale otevírá se tu velký prostor také pro dobrovolníky (distančně). 

!!! Další informace a kazuistiky z terénu, prosím, zasílejte na info@migracnikonsorcium.cz nebo tulupova@migracnikonsorcium.cz nebo chrzova@migracnikonsorcium.cz. Zjištění budeme průběžně sdílet!!!

Ilustrační foto:  V závodě automobilky Škoda Auto v Kvasinách na Rychnovsku 18. března 2020 ve 14:00 skončila poslední ranní směna před přerušením výroby.autor: ČTK -Taneček David

 

ZPRÁVY Z ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ: iniciativy a fungování 

ADRA   - mobilizuje dobrovolníky, kteří pomáhají s donáškou nákupů seniorům a lidem, kteří se ocitli v izolaci. Více zde.

AMIGA - sbírá informace a kazuistiky o vznikajících problémech mezi migranty - pište na tulupova@migracnikonsorcium.cz ; iniciuje dobrovolnické aktivity, spolupracuje se spolkem lékařů se zahraničním vzděláním DoktorČechov. Více zde.
                                                                                                       
Amnesty International - zkoumá obavy a problémy v oblasti lidských práv v souvislosti s epidemiemi (se zvláštním odkazem na reakce států na COVID-19) a shrnuje klíčové lidskoprávní zákony, normy a zásady, které státy musí i v této době dodržovat. Případová studie z Číny je k dispozici ZDE.
                                                                                                          
CIC - informační leták: Práce a epidemie: Co je Vaše právo?; Prezenční supinové aktivity jsou nahrazovány online formou (kurzy, kluby, jobkluby, doučování) - přehled ZDE
                                                                                           
Charita ČR - v jednotlivých diecézích jsou i nadále poskytovány sociální a zdravotní služby, navíc se na mnoha místech šijí roušky a dobrovolníci pomáhají potřebným. Rozšiřujeme služby pro lidi bez domova, kromě krizových linek nabízíme i duchovní podporu, více ZDE. Přeložili jsme informace pro cizince nejen v Brně. Pomoc nabízíme i poptáváme. Poradny pro cizince v diecézích (BrnoČeské BudějoviceHradec KrálovéLitoměřicePlzeňPraha) fungují omezeně, převážně telefonicky a mailem. Infolinky v mongolštině, ukrajinštině a vietnamštině dále nabízí tlumočení, informace a základní krizovou intervenci pro cizince a instituce, které jsou s nimi v kontaktu.      
                                                                                      
Člověk v tísni - podporuje preventivní opatření proti šíření koronaviru, rozšiřuje fungování dluhové helplinky, zpřístupnil 270 filmů a výukových materiálů z programu Jeden svět na školách pro žáky, studenty i pedagogy. Festival Jeden svět je dostupný online. Více ZDE.

Diakonie - registrujeme dobrovolníky, školíme je a propojujeme s těmi, kdo pomoc potřebují. Pokud se chcete stát dobrovolníkem, hledáte pomoc, nebo informace, zavolejte na infolinku 24 24 878 24. Provozujeme také bezplatnou krizovou linku 800 567 567 pro všechny, kdo na své obavy nechtějí být sami. Pořádáme Sbírku na pomoc při epidemii. Více ZDE.     
                                                                                                              
InBáze - Poradenské služby poskytujeme dál v plném rozsahu, ale pouze distanční formou (e-mail, telefon, Skype). Osobní konzultace nejsou až do odvolání možné, kanceláře jsou uzavřeny. Nízkoprahové sociální a právní poradenství je zrušeno! Je však možné kontaktovat pracovníky telefonicky či e-mailem. Více ZDE
                                                                                                      
La Strada -  Služby nadále poskytujeme, nicméně prosíme všechny, aby nás kontaktovali hlavně telefonicky a po e-mailu. Současní klienti a klientky mohou kontaktovat své klíčové sociální pracovnice na telefonních číslech, která mají k dispozici. Ostatní, kteří potřebují informace či pomoc v situaci obchodování s lidmi či vykořisťování, mohou volat na SOS linku La Strada. Více ZDE.        
                                                        
META, o.p.s. - odkládáme prezenční semináře pro pedagogy do odvolání. V případě dotazů piště na vzdelavani@meta-ops.cz. Více ZDE a na Inkluzivní škola.                                                                                                           
MOST PRO -  Poradenské služby včetně služeb pro rodiny s dětmi (doučování) jsou poskytovány telefonicky nebo emailem. Plánuje se osvěta na ubytovnách (nošení roušek, neshlukování se atd. Kurzy pro dospělé jsou aktuálně pozastaveny. 
V případě potřeby služeb volejte. Více ZDE.

MKC - přehled dobrovolnických aktivit a iniciativ v článku Musíme si pomáhat aneb solidarita v době nouzového stavu. Možnost zveřejňovat příspěvky související s epidemií koronaviru - např. informace o dobrovolnické iniciativě, zvláštní službě, změně poskytování služeb a nejrůznější další zprávy, analýzy, shrnutí atd. - v Newsletteru MKC, na Facebooku a Twitteru. V konečné fázi přípravy je online vzdělávací aktivita především pro žáky gymnázií a středních škol s názvem COVID-19 Survival Map. Žáci budou vytvářet mapu svého okolí a zapisovat do ní všechny důležité informace pro občany v průběhu současných protiepidemických opatření. Mapu pak mohou uveřejnit na webu své školy nebo třeba nabídnout vedení města či městské části k publikaci na webových stránkách. Více informací o metodice zveřejníme v nejbližších dnech na www.mkc.cz.

  
OPU - kontaktujte nás primárně telefonicky nebo přes sociální média. V případě neodkladné úřední záležitosti či potřeby sociální služby nás můžete osobně navštívit všechny naše pobočky, právní a sociální služba zůstává zachována za přísných hygienických opatření (ideálně s rouškou a rukavicemi). Infoleták Chráním sebe a své okolí - česky, anglicky, rusky.

SIMI - právníci zpracovali souhrn aktuálních  informací k zaměstnání, migraci a pobytu . Právní oddělení funguje i pro osobní konzultace v pondělí, středu a čtvrtek. Nutno se však objednat předem! V provozu je též infolinka: +420 224 224 379 nebo +420 605 263 035. Po dobu karantény a omezení pohybu osob nabízíme možnost online psychosociálních konzultací. Další viz  www.migrace.com.
                                                                                              

DALŠÍ ORGANIZACE PRACUJÍCÍ S MIGRANTY                                                                                                                                 
ICP -  Od 19. 3. je zahájeno online poradenství, díky kterému vám naši pracovníci poskytnou informace týkající se právních či sociálních záležitostí po telefonu či skypu. Více informací naleznete ZDE.           

Krajanské a migrantské spolky se účastní dobrovolnických aktivit a mají i řadu vlastních iniciativ. Spolek lékařů se zahraničním vzděláním Doktor Čechov předal v pátek ministru zdravotnictví dopis se seznamem 100 lékařů ochotných zapojit se jako dobrovolníci do boje s epidemií. Velmi aktivní je také inciativa Vietnamci pomáhají, která začala nabízením občerstvení zdarma pro IZS, pokračovala šitím roušek ve velkém a pořádá také sbírky na zdravotnické přístroje.                                 

"Není nám lhostejné, co se děje kolem a nejsme lhostejní vůči svému druhému domovu - České republice. Přijali jste nás, dovolili jste nám tu pracovat, podnikat a žít. Čeští lékaři nás léčí, policie chrání a učitelé vzdělávají naše děti. Za to všechno moc děkujeme.
(...) 
Děkujeme za podporu a sdílení příběhů, které nás spojují, inspirují a pomáhají.
Tým #CzechViet #vietnamcipomáhají


 

 TÉMA: LIDÉ NA ÚTĚKU  a COVID-19 

Foto: A2larm

Ještě před pár týdny to vypadalo, že z kritických podmínek v uprchlických táborech v Řecku by se mohlo podařit zachránit alespoň některé děti. K jejich dobrovolnému převzetí se přihlásilo devět evropských států. V proudu bylo hned několik kampaní evropských neziskovek. A slibně vypadala i jednání se švédskou eurokomisařkou pro vnitřní záležitosti Ylvou Jonahsson, která má na starosti vyjednávání nového migračního paktu EU. V současné době ale Unie, členské státy i OSN přerozdělování a přebírání migrantů pozastavují a Evropská komise navrhla třicetidenní uzavření hranic Schengenského prostoru. Další podrobné informace o mezinárodním dění najdete v našem BI-WEEKLY REVIEW.

O to významnější budou sbírky pro pomoc přímo v táborech a v zemích zasažených válečnými či jinými katastrofami. Lze očekávat, že koronavirus si "přivlastní" obrovské množství dostupných zdrojů, jak lidských, tak hmotných. Bude důležité, aby humanitární pomoc v postižených oblastech nezůstala opomenutá:

Situaci na turecko-řecké pozemní hranici i na řeckých ostrovech průběžně sleduje spolek Pomáháme lidem na útěku a publikuje pravidelné updaty na facebookové stránce. Je potvrzeno, že ohrožení pandemií se nevyhýbá ani uprchlickým táborům. Jaká v nich panuje situace? A zajímalo by Evropu vůbec, kdyby začaly tisíce uprchlíků umírat? Shrnutí viz Dalimil Petrilák: Zapomenutý Lesbos. Uprchlíci v době koronavirové (A2larm 20. 03. 2020)

V oblastech dál od evropských hranic (a zákonitě i víc stranou každodenní pozornosti) pomáhá uprchlíkům například Člověk v tísni projektem pomoc Sýrii, kde válka v únoru vstoupila do 10. roku svého trvání...

"Podle místních zdrojů se zdá jednoznačné, že zaváděná opatření směřují k úplnému odříznutí uprchlických táborů od okolního světa. Nechce se ale věřit, že by v Evropské unii 21. století někdo opravdu zřizoval koncentrační tábor."

Dalimil Petrilák pro A2larm , 20. 03. 2020


 DALŠÍ OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI A PUBLIKACE

K

MKC Jako inspiraci k domácímu vzdělávání nabízíme naše metodické materiály k projektu „Stereotoýpek“. Zájemci si mohou stáhnout i kompletní metodiky s pracovními listy: „Pestré identity v kosmopolitní Praze“ a „Demokracie, pravda a média aneb Jak se vyznat ve složitém světě“. Ke všem vzdělávacím programům rádi poskytneme také metodickou podporu na e-mailu infocentrum@mkc.cz.
 

Publikace


FREIDINGEROVÁ,Tereza, IVANIČ, Peter, JUREČKOVÁ, Adéla. LIDÉ MEZI ŘÁDKY: příručka o migraci pro (budoucí) novináře. Praha: Člověk v tísni, 2020 

Příručka vznikla jako podklad k předmětu Novinář a menšinová témata: Média a migrace, který od akademického roku 2017/2018 realizuje ČvT na IKSŽ FSV UK. Zaměřuje se na rozvoj kritického přístupu v mediálním zpracování témat spojených s migrací, migranty a soužitím majorit a tzv. nových menšin. Nabízí nový pohled na tradiční teoretické žurnalistické koncepty nastolování agendy, diskurzu, rámování, gatekeepingu či etiky a vsazuje je do kontextu migrační problematiky s důrazem na situaci v EU a v Česku, Estonsku a na Slovensku. Zabývá se vymezením základních pojmů spojených s migrací a představuje hlavní poznatky z oboru migračních studií, to vše s ohledem na kontext žurnalistické praxe. Na principech metody E–U–R (evokace–uvědomění–reflexe) podněcuje čtenáře k uvědomění si vlastní pozice a omezení ve své novinářské práci. Příručka zároveň nabízí praktické tipy pro vedení rozhovoru nebo práci se zdroji.

DIAKONIE ČCE: kolektiv autorů projektu „Cíle udržitelného rozvoje a migrace“. Policy Paper: JAK POMOCI OBNOVĚ SÝRIE?  
Analýza současného stavu v Sýrii a překážek, které brání poskytování humanitární pomoci v zemi. Dokument se věnuje také situaci syrských uprchlíků a vnitřně přesídlených osob a možnosti jejich návratu domů.
 

DIAKONIE ČCE: projekt "Tváře migrace". JAK PRACOVAT S DATY O MIGRACI? 
Dochází k výraznému nárůstu migrace, migrují převážně samotní muži a jsou migranti zátěží pro sociální systém? Jaké je jejich postavení na pracovním trhu? Stojí uprchlíci skutečně o pomoc, nebo chtějí jen do bohatých zemí? S využitím kvantitativních dat rozebíráme nejčastější stereotypy spojené s migrací. Tento praktický návod usnadní orientaci ve statistikách, korektní využití demografických dat a jejich zasazení do širších souvislostí.

 PLÁNOVANÉ AKCE - nic není jisté, ale...

30. 05. 2020 TEDx na téma Konec? (spolufinancuje Diakonie ČCE) 

??? září 2020 - konference MIND: Migration – Interconnectedness – Development / Migrace – propojenost – rozvoj (Charita ČR + partneři) - uzavírá tříletý celoevropský projekt. (původní termín 20.6.).

19. 09. 2020 Stojanov, Robert. Prezentace aplikace 
 
Facebook
Twitter
Náš web
Kontaktujte nás
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty

Baranova 1026/33
130 00 Praha 3 – Žižkov
+420 235 301 344

info@konsorcium-nno.cz

Podpořte nás   Náš web   Kontakt

Přejete si ukončit odběr tohoto newsletteru?

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty · Baranova 33 · Praha 3 130 00 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp