Copy

 

 MEF Skog tar grep i digitaliseringen av skogbruket

inngår samarbeid med FeltGIS

Dette arbeidet må gjøres skikkelig, sier Bjørn Lauritzen, ellers er det entreprenørene som blir skadelidende.
Det er naturlig at MEF Skog engasjerer seg i denne saken. Vi er redde for flere utviklingsløp innen digitalisering som igjen rammer våre medlemmer. Flere av våre medlemmer kjører for mer enn en oppdragsgiver og vi risikerer av flere kommunikasjonsløsinger må installeres i en maskin. MEF er bekymret for at entreprenørene blir belemret med unødvendig ekstra arbeid og flere abonnementskostnader.

 
MEF sitt engasjement i saken er i digitaliseringens ånd, sier daglig leder i FeltGIS, Isak Hasselvold. Digitalisering er etablering av infrastruktur for datakommunikasjon og datasamhandling. Digitalisering er ikke anskaffelse av digital funksjonalitet for å dekke behovet for et avgrenset forretningsområde. Vellykkede digitaliseringsprosjekt skal dekke alle behovene i alle forretningsområder og samhandle med andre eksterne løsninger. Skogbruket har internasjonale standarder som må utnyttes i arbeidet med å beskrive alle tjenester, hendelser og datastrukturer i en så kompleks næring som skogbruket med mange aktører.

Skogbruket har tradisjon for å tenke at utveksling av oppdrags-, produksjons- og kartinformasjon med skogsentreprenørene, må skje manuelt i form av filer. Med moderne teknologi er ikke det nødvendig. Ved hjelp av tilpasset grensenitt i smarttelefoner og nettbrett får brukerne kontroll over dataflyten uten at kompetanse på filhåndtering og filformater behøves.

MEF Skog og FeltGIS har inngått samarbeid

FeltGIS har sammen med MEF utviklet kartfunksjonalitet for skogsentreprenører. Her får entreprenørene  kart med alle offentlig tilgjengelige karttemaer som gjelder skogbruket. Mange av kartlagene er de samme som vises i NIBIOs Kilden i tillegg til flere, blant annet informasjon om hjemmelshaver.

Per nå er det en innsysnsløsning, men vi kommer til å tilby mer ønsket funksjonalitet så fort vi har en tilstrekkelig kundemasse, sier Isak Hasselvold.

MEF Skog sier at fordelen med FeltGIS er at de har forkus på brukernes hverdag med enkle og effektive løsninger og at de allerede er involvert i Skog-Datas Virkeshandel og NIBIOS Silvismart. 

MEF Skog sponser sine medlemmer

MEF Skog har vedtatt å sponse sine medlemmer med inntil kr 4000 per selskap for anskaffelsen av FeltGIS sin entreprenørfunksjonalitet. Det er grunnlisensen på kr 5000 per selskap vi sponser ved anskaffelsen, sier Bjørn Lauritzen. I tillegg er det en brukerlisens på kr 2500 per år. Med brukerlisensen medfølger også nødvendig hardware for trådløs overføring av data til maskinens PC.

Blir interessen stor nok vil MEFs medlemmer bli tilbudt en varig rabatt, forteller Isak Hasselvold. Dialogen med MEF Skog har vært produktiv og fruktbar og vi ønsker å ivareta den gode relasjonen, forteller Isak Hasselvold.

FeltLogg

  • Full integrasjon mot Skog-Datas Virkeshandel Produksjonsmodul
  • Funksjonalitet for trådløs overføring av data til maskin-PC
  • Effektiv rapportering av produksjon til oppdragsgiver
  • Kart for skogbruket

Innovativt

  • Rask installasjon
  • Ingen installasjon av programvare
  • Ikke behov for mobilt bredbånd i maskinen
  • Passer i alle maskiner
  • Passer alle smarttelefoner og nettbrett

Kart

FeltLogg har kartfunksjonalitet tilpasset skogbruket. Alle offentlig tilgjengelige hensyn vises og det kan raskt legges til nye kartlag. Informasjon om hjemmelshaver ved å trykke i kartet.

Dersom oppdragsgiver har avtale med FeltGIS kan sporlogg og andre registreringer digitalt formidles til oppdragsgiver.
Kartet kan også overføres til maskin-PC for bruk på større skjerm. Data som registreres her vil bli synkronisert med FeltLogg.

Integrasjon

FeltGIS sine løsninger kan tilpasses brukerspesifikke behov for rapportering av produksjon og konfigurasjon av kart.

Ta kontakt for mer informasjon!

Registrer deg i dette skjemaet for å motta mer informasjon: www.feltgis.no/feltlogg

Isak Hasselvold
Daglig leder

Mobile: +47 91 75 47 25
Email: isak@feltgis.no

© FeltGIS 2021


Vil du ikke motta e-poster fra oss?
Meld deg av her


Email Marketing Powered by Mailchimp