Copy
# 41
Observatori de la Igualtat de la URV
Destaquem

L’Observatori de la Igualtat està duent a terme l’avaluació del II Pla d’igualtat de la URV. Per dur-la a terme, és necessària la participació de totes les persones que conformem la URV i per aquest motiu estem duent a terme un seguit de qüestionaris, per tal de poder valorar l’adequació de les accions dissenyades i executades i comprovar que donen els resultats previstos.
Què evaluem?

  • Si s’han dut a terme les accions dins del calendari previst
  • Si l’assignació de recursos ha estat l’adient
  • Si els mètodes utilitzats han estat correctes

Per tenir informació sobre el grau de compliment del II Pla estem recollint dades de les unitats implicades en el procés. Amb aquest objectiu s’han dissenyat unes fitxes de recollida d’informació per a les unitats que apareixen al II Pla com responsables d’algunes mesures.
En el cas dels Centres i Departaments s'han passat enquestes als responsables.
Per garantir la màxima participació de la comunitat universitària així com la recollida de tota la informació rellevant a tenir en compte per l’elaboració del III Pla, s’està adreçant una enquesta al PAS i PDI i també als estudiants.

 
 

Més informació
Contingut

Destaquem
Call for papers:
     > Revistes
     > Congressos
Cursos i jornades
Premis
Publicacions 
Share
Tweet
Share
Call for papers
Revistes
Revista Ambigua: Mujeres sobre la escena: entre bambalinas de feminismo(s) y transgresiones de género
 Núm: 6. 
Resum: Ambigua, Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales accepta aportacions que versin sobre els estudis de gènere i estudis culturals - especialment la literatura, la llengua i la traducció i les humanitats- en francès, castellà, anglès i català, sempre que es trobin vinculades a la temàtica general de la revista. El present número, com els anteriors, comptarà amb una secció monogràfica, la qual tractarà sobre la presència de les dones en l'art escènic.
Termini d'enviament: fins al 30 de setembre de 2019.
Accés al Call
Revista Lectora: Dossier DECORAR EL COS: GEMMES, JOIES I ORNAMENTS A LA LITERATURA
 Núm: 26 (2020)
Resum: Aquest dossier accepta articles que s'aproximin als debats sobre la cultura de les joies i els ornaments a la literatura des de la perspectiva dels estudis de gènere i la crítica cultural que se'n deriva, parant especial atenció a l'evolució històrica d'aquesta representació i a com es tradueix en textos més contemporanis. Anne-Marie Evans (York St. John University) serà l'encarregada de coordinar el dossier.
Termini d'enviament: fins al 15 de desembre de 2019
Accés al Call
Revista Lectora: Miscel·lània
 Núm : 26 (2020)
Resum: revista de dones i textualitat ha obert una crida a contribucions per a la secció de miscel·lània del número 26 (2020).
Termini d'enviament: fins al 15 de desembre de 2019.
Accés al Call
Congressos
Congrés: Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género.
Organitza: Universidad de Salamanca
Resum: En el marco del VIII Centenario de nuestra Universidad, queremos retomar la estela de Francisco de Vitoria y su Escuela de Salamanca y hablar de humanismo, de problemas humanos. De realidades, como la cada vez mayor debilidad de los derechos humanos en la era de la globalización, y la necesidad de buscar estrategias públicas que integren a todas las personas, con independencia de su origen, sexo, religión o pensamiento.
La complejidad del Siglo XXI, exige un análisis holístico de la realidad, por lo que urge profundizar en las raíces del problema y buscar soluciones que aúnen todas las ciencias humanas. Porque todas en último término lo son, pues todas tienen como origen y fin el ser humano. El hombre como medida de todas las cosas, tal y como resume el conocido principio renacentista. En definitiva, soluciones multidimensionales frente a fenómenos que también lo son, y que por ello no admiten respuestas simples o unilaterales. La pluralidad ha venido para quedarse y este nuevo orden social sólo se podrá conseguir protegiendo y respetando la diversidad. De ello depende más que nunca el porvenir de nuestras sociedades.

Quan i on: 15 i 16 de juliol a Salamanca
Termini d'enviament de comunicacions: 1 de junio
Accés al Call
Cursos i jornades
I Encuentro Interdisciplinar de Investigadoras e Investigadores en Salud y Género
Organitza: Fundación FISABIO. Avenida Cataluña 21, 46020 Valencia
Resum: Esta jornada nace de la necesidad de responder a la demanda de investigadoras e investigadores de generar un espacio en el que compartir sus experiencias de investigación en las intersecciones entre salud y género.
En ella trataremos de compartir estrategias para una mejor incorporación de la perspectiva de género en nuestras investigaciones, en la evaluación de proyectos, en la atención sanitaria y en la superación de las barreras que surgen en su abordaje

 Quan i on: València 4 de junio
 
Més informació
Premis
Premios de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer para el año 2019
Organitza: Secretaría de Estado de Igualdad. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con Las Cortes e Igualdad
 Objectiu: La finalidad de dichos premios consiste en reconocer y recompensar a las personas autoras de aquellas tesis doctorales que, como consecuencia de su investigación, hayan contribuido a mejorar el conocimiento de la dimensión, consecuencias y características de la violencia contra la mujer, así como los medios para evitarla.
  Termini d'enviament: 28/05/2019
Accés al Call
Premios a las empresas creadas con el apoyo de las universidades y lideradas por mujeres
Organitza: : El Instituto de la Mujer  para la Igualdad de Oportunidades y la Universidad de Santiago de Compostela
 Objectiu: El concurso tiene como objetivo distinguir a empresas lideradas por mujeres y creadas con el apoyo de las universidades, sobre proyectos de emprendedoras de carácter innovador.
El concurso también tiene por objeto promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y tecnológico.

  Termini d'enviament: 31 de julio de 2019.
Accés al Call
Publicacions
Revolucions i moviments de dones
Col·lecció:  Quaderns de la Igualtat, 9
 Editorial: Publicacions URV
Síntesi: Quaderns de la Igualtat és una iniciativa de l’Observatori de la Igualtat de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta publicació representa la materialització de diverses mesures previstes al Pla d’igualtat de la URV (2007-2010), en què es plasma el compromís de la Universitat amb els valors de la igualtat i la no-discriminació. Quaderns de la Igualtat vol ser un espai que serveixi per difondre l’activitat investigadora en matèria de polítiques d’igualtat per raó de gènere i aspira a facilitar a la comunitat acadèmica i científica una nova eina al servei de la transferència de coneixement sobre dones i feminisme.
Més informació
Pots donar-te d'alta per rebre el butlletí emplenant el formulari d'alta.

Pots donar-te de baixa del butlletí
emplenant el formulari de baixa.