Copy
NIEUWSBRIEF JUNI 2018
ZOMERS KUNSTFORT MET ASTRONOMISCHE INSTRUMENTEN EN EIGENZINNIG SURREALISME
Nog twee weken tot de finissage van de lentetentoonstellingen van Catherine Biocca en Eva-Fiore Kovacovsky op zondag 1 juli. Het Kunstfort maakt zich inmiddels klaar voor het zomerseizoen met nieuwe tentoonstellingen van internationale kunstenaars Timo Nasseri en Botond Keresztesi die op zondag 15 juli openen. Daarnaast staan er nog een aantal zomerse 'pop-up' activiteiten op het programma; zo is het Kunstfort te vinden op Parksessies in Haarlem (19 - 22 juli).
Lezing en screening Beny Wagner, 23 mei 2018, Kunstfort bij Vijfhuizen. Foto's (c) Simon Trel.
1 JULI: FINISSAGE CATHERINE BIOCCA & EVA-FIORE KOVACOVSKY

Op zondag 1 juli sluiten we de tentoonstellingen van 'Ancient Workers' van Catherine Biocca en 'Sequoia Grove' van Eva-Fiore Kovacovsky feestelijk af met een programma samengesteld door Catherine Biocca en Eva-Fiore Kovacovsky met kunstenaars Iqra Tanveer (Karachi, Pakistan, 1983), Sjoerd Buisman (Gorinchem, Nederland, 1948) en Sabina Timmermans (s'Hertogenbosch, Nederland, 1984)  Het programma begint om 15.00 met aansluitend een borrel. 

Meld je aan voor het evenement op Facebook

Eva-Fiore Kovacovsky - Sequoia Grove, 2018 © Courtesy the artist. Foto: Simon Trel
OPENING ZOMERTENTOONSTELLINGEN: ZONDAG 15 JULI
Deze zomer presenteert het Kunstfort solotentoonstellingen van twee internationale kunstenaars die niet eerder in Nederland zijn getoond. De Berlijnse Timo Nasseri (1972) maakt mysterieuze objecten die verwijzen naar heelal, filosofie en literatuur, en waarin zijn gedeelde westers-Islamitische achtergrond naklinkt. De in Budapest woonachtige Botond Keresztesi (1987) combineert zijn schilderstalent met een nostalgische fascinatie voor (online) subculturen en voorbije ontwerptrends. Tevens zijn in en rondom het fort nieuwe interventies van Yin-Ju Chen, Tamás Kaszás, Sam Keogh en Lola Pertsowsky te zien.

Opening: zondag 15 juli, 15.00 uur
Bij de Genieloods, Fortwachter 1, Vijfhuizen
Openingsspeech om 15.30, gevolgd door muziek en een artist talk van Yin-Ju Chen met Kerstin Winking.
Botond Keresztezi, Portrait of the wizzard, 120x120cm,acrylic and airbrush on canvas. Photo: David Biro. Kunstfort bij Vijfhuizen, 2018  © Courtesy the artist
OPEN OPROEP: FUTURE PAST / NATURE CITY

Deze zomer organiseert het Kunstfort bij Vijfhuizen voor de eerste keer een gezamenlijke residentie met 37PK, Platform voor Kunsten in Haarlem voor internationale kunstenaars. Nederlandse en internationale kunstenaars zijn welkom zich aan te melden! Deadline 24 juni. 

Fu­ture past / na­ture city is een ar­tist-in-re­si­dence pro­ject in Haarlem en Vijfhuizen met een werk­pe­riode van twee maanden voor een in­ter­na­ti­o­nale kun­ste­naar. De kun­ste­naar wordt tij­dens de woon- en ate­lier­pe­riode be­ge­leid door kunst­in­stel­lingen 37PK en door Kunstfort bij Vijfhuizen en werkt toe naar een eind­pre­sen­tatie in de ten­toon­stel­lings­ruimte van 37PK in Haarlem, gecureerd door het Kunstfort. De mo­ge­lijk­heid be­staat een kleine aan­vul­lende pre­sen­tatie op het for­t­ei­land te re­a­li­seren. Het pro­gramma is een pilot en vindt plaats in 2018; het dient als begin van een struc­tu­rele sa­men­wer­king tussen beide lo­ca­ties en legt daarmee een re­gi­o­nale ver­bin­ding tussen Haarlem als pro­vin­cie­stad en Haar­lem­mer­meer als groei­ge­meente van de Me­tro­pool­regio Amsterdam. De kun­ste­naar slaapt in de groene, unieke om­ge­ving van het Kunstfort bij Vijfhuizen en werkt op twintig mi­nuten fietsen af­stand, in de kern van het his­to­ri­sche Haarlem. Beide in­stel­lingen be­ge­leiden de kun­ste­naar met af­spraken met ex­ternen, in­hou­de­lijke ge­sprekken en re­flectie op de stu­dio­prak­tijk. The­ma­tisch uit­gangs­punt is het genre van sci­en­ce­fic­tion, pas­send bij de pro­gram­me­ring van het Kunstfort en als me­ta­fo­ri­sche ver­bin­ding tussen toe­komst en ver­leden, oor­spron­ke­lijk­heid en kunst­ma­tig­heid.

Kijk op de website van het Kunstfort voor meer informatie: https://www.kunstfort.nl/nl/tentoonstellingen/open-call-future-past-nature-city/

Abel Minnée, Details (Fort bij Vijfhuizen), 2017. Courtesy the artist and Kunstfort bij Vijfhuizen (c).
AGENDA
Op zondag 1 juli sluiten we de lente af met een uitgebreide finissage met Eva-Fiore Kovacovsky, Catherine Biocca, Iqra Tanveer, Sjoerd Buisman en Sabina Timmermans.

Op zondag 15 juli openen de nieuwe interventies en de zomertentoonstellingen 'Uncertain Phases' Timo Nasseri en 'H.B.O (Hubbard's Best Of) van Botond Keresztesi.

Van donderdag 19 juli t/m zondag 22 juli is er een presentatie te zien van het Kunstfort bij Vijfhuizen op Parksessies, het creatieve, kleinschalige festival in stadspark de Haarlemmerhout in Haarlem.
 
KUNSTFORT : ISLAND FOR ART AND HERITAGE
Kunstfort bij Vijfhuizen is een van de eerste betonnen gebouwen in Nederland en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam; een grootschalig 19e-eeuws verdedigingsplan dat nooit volledig in werking is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het eiland wordt omringd door onderscheidende voorbeelden van Nederlandse ruimtelijke planning, zoals de 19e-eeuwse polderlandschappen en de 20e-eeuwse Vinex-architectuur. Sinds 2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de omgeving van het fort: een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu vaak verouderde – doeleinden. De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen.
Met dank aan: Gemeente Haarlemmermeer, het Mondriaan Fonds en Provincie Noord-Holland.
            
 Afbeeldingsresultaat voor gemeente haarlem logo
Facebook
Twitter
Instagram
Website
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Tel: 023-5589013
info@kunstfort.nl

Openingstijden:
Di t/m zo (maandag & donderdag gesloten): 13.00-17.00

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list