Copy
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF JULI 2018

Timo Nasseri – Uncertain Phases

15.07.2018 - 16.09.2018

In de monumentale metalen 'Genieloods' is de tentoonstelling Uncertain Phases van de Berlijnse kunstenaar Timo Nasseri (Duitsland, 1972) te zien. Nasseri presenteert een wonderlijke constellatie van zorgvuldig vervaardigde objecten. De sculpturen en schetsen – bollen, torens, patronen et cetera gemaakt van hout, staal, snaren, koper en papier – komen voort uit zijn eigen mathematische taal. Evenzo abstract als fantasierijk in hun verschijning, doen de werken denken aan astronomische en muzikale instrumenten, militaire mechanieken en wetenschappelijke apparaten. Nasseri’s oeuvre combineert Islamitisch en westers cultureel erfgoed, en wordt gevoed door zowel persoonlijke herinneringen en religieuze verwijzingen, als door universele archetypen zoals beschreven in literatuur en filosofie.

Recente solotentoonstellingen zijn All the letters in all the stars at the Maraya Art Center in Sharjah VAE (2017), I saw a broken Labyrinth in Ab/Anbar Gallery, in Teheran (2017), Florenz – Bagdad in Arbeiterkammer in Wenen (2016) en The more beneath my feet the skies I see in Sfeir- Semler Gallery in Hamburg (2015). Uncertain Phases is Nasseri's eerste tentoonstelling in Nederland en past bij de ambitie van het Kunstfort om internationale praktijken te implementeren in het plaatsgebonden en door sciencefiction geïnspireerde programma.

U bent van harte welkom op de feestelijke opening op zondag 15 juli, 15.00 in aanwezigheid van de kunstenaars. Openingsspeech om 15.30 door artistiek directeur Zippora Elders, gevolgd door een borrel en muziek van Sounds Like Tamara, en een artist talk met Yin-Ju Chen en Kerstin Winking.  
Vanaf 17.00 tonen we op groot scherm de World Cup finale met hapjes en drankjes.

Opmerking: dit weekend zijn er tijdelijke wijzigingen in het openbaar vervoer. Als u met de fiets of auto kunt komen, raden wij u aan dat te doen. Het huren van een OV-fiets vanuit Haarlem en Hoofddorp is eenvoudig, en de 15 minuten fietstocht is prachtig! Fietsen vanuit Amsterdam duurt minder dan 1,5 uur.

Of: neem de speciale Kunstfort Mercedez Benz L312 wijnrood 
1959 bus nr. 53
Zondag 14.00 uur: vertrek vanaf de voorzijde van Amsterdam Amstel
Zondag 14.30 uur: vertrek vanaf de voorzijde van het centraal station van Haarlem

Reserveringen: info@kunstfort.nl (of kom gewoon, kleine kans dat de bus vol is)
U kunt uw terugreis plannen via Connexxion

De bus is zeer herkenbaar dankzij SVA Museumbussen


Meld je hier aan voor het Facebook event.

Kunstfort bij Vijfhuizen wordt ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer en het Mondriaan Fonds

English:

In the monumental metal “Genieloods” shack the enigmatic exhibition Uncertain Phases by artist Timo Nasseri (Germany, 1972) is shown. Nasseri lands a wondrous constellation of meticulously crafted objects. The sculptures and sketches – spheres, towers and patterns made out of wood, steel, strings, copper and pigmented paper – sprout from Nasseri’s own mathemathical language. Both abstract and imaginative, the works remind us of astronomical and musical instruments, military devices and scientific tools. Combining Islamic and western cultural heritages, Timo Nasseri’s work is inspired as much by personal memories and religious references as by universal archetypes described in literature and philosophy.

Recent solo exhibitions include All the letters in all the stars at the Maraya Art Center in Sharjah (2017), I saw a broken Labyrinth at Ab/Anbar Gallery in Tehran (2017), Florenz – Bagdad at Arbeiterkammer in Wien (2016), The more beneath my feet the skies I see at Sfeir- Semler Gallery in Hamburg (2015). Uncertain Phases is Nasseri’s first exhibition in the Netherlands and fits the Kunstfort’s ambition to integrate international practices into their site-specific and sciencefiction inspired program.

You are cordially welcome to the festive opening on Sunday 15 July, 15.00, with the artists present. Opening speech 15.30 by artistic director Zippora Elders, followed by drinks and music by Sounds Like Tamara, and an artist talk with Yin-Ju Chen and Kerstin Winking.
From 5.00 PM we will watch the World Cup Final outside on a big screen with snacks and drinks.
 
Note: This weekend there are temporary changes in public transport. If you can come by bike or car, we recommend to do that. Renting an OV-bike from Haarlem and Hoofddorp is easy, and the 15 minutes bike ride is beautiful! From Amsterdam city biking takes less than 1,5 hours.
 
Or: take the special Kunstfort Mercedez Benz L312 wine-red 1959 bus nr. 53
Sunday 14.00: departure from the front side of Amsterdam Amstel
Sunday 14.30: departure from the front side of Haarlem central station

Reservations: info@kunstfort.nl (or just show up, slight chance bus will be full)
You can plan your returntrip via Connexxion
 
The bus is very recognizable thanks to SVA Museumbussen 

Join the event on
Facebook.

Kunstfort bij Vijfhuizen is supported by the Municipality of Haarlemmermeer and the Mondriaan Fund

Botond Keresztesi – H.B.O. (Hubbard’s Best Of)

15.07.2018 - 16.09.2018

Kunstfort bij Vijfhuizen presenteert de eerste tentoonstelling in Nederland van de in Hongarije woonachtige Botond Keresztesi (Roemenie, 1987). Botond Keresztesi - H.B.O. (Hubbard's Best Of), te zien in het betonnen fort, is al even futuristisch als surrealistisch. De opkomende kunstenaar toont zijn nieuwste schilderijen, met objecten die hij ter plekke maakte tijdens zijn residentie op het Kunstfort. Gebruikmakend van beeldtalen van internetcultuur, online gaming en interieurontwerp, combineert Keresztesi zijn academische achtergrond – zowel in schilderkunstige praktijk als kunsthistorische referenties – met een eigenzinnige fascinatie voor (digitale) countercultures en hedendaagse vrijetijdsproducten. Escapisme vormt een rode draad in zijn werk: zij het in dromerige schouwspellen, virtuele werkelijkheden of vervreemdende trends.

Eerdere tentoonstellingen zijn D.D.R. (Digital Dreams Recordings) bij Future Gallery in Berlijn (2018), F.P.S. (Future Past Saturday) bij ENA viewing space in Budapest (2017), Fear in Elysium bij Display in Banska Stiavnica (2017), Teenscape bij Schloss in Oslo (2017) en N.S.A. (National Sun Association) bij Horizont Galéria in Budapest (2017).

U bent van harte welkom op de feestelijke opening op zondag 15 juli, 15.00 in aanwezigheid van de kunstenaars. Openingsspeech door artistiek directeur Zippora Elders om 15.30, gevolgd door een borrel en muziek van Sounds Like Tamara, en een artist talk met Yin-Ju Chen en Kerstin Winking. 
Vanaf 17.00 tonen we op groot scherm de World Cup finale met hapjes en drankjes.

Opmerking: dit weekend zijn er tijdelijke wijzigingen in het openbaar vervoer. Als u met de fiets of auto kunt komen, raden wij u aan dat te doen. Het huren van een OV-fiets vanuit Haarlem en Hoofddorp is eenvoudig, en de 15 minuten fietstocht is prachtig! Fietsen vanuit Amsterdam duurt minder dan 1,5 uur.

Of: neem de speciale Kunstfort Mercedez Benz L312 wijnrood 1959 bus 53
Zondag 14.00 uur: vertrek vanaf de voorzijde van Amsterdam Amstel
Zondag 14.30 uur: vertrek vanaf de voorzijde van het centraal station van Haarlem

Reserveringen: info@kunstfort.nl (of kom gewoon, kleine kans dat de bus vol is)
U kunt uw terugreis plannen via Connexxion

De bus is zeer herkenbaar dankzij SVA Museumbussen

Meld je
hier aan voor het Facebook evenement.

Kunstfort bij Vijfhuizen wordt ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer en het Mondriaan Fonds

English:

The Kunstfort is excited to introduce the first exhibition in the Netherlands of Hungary based Botond Keresztesi (Romania, 1987). Botond Keresztesi - H.B.O. (Hubbard's Best Of), which will be on show in the concrete fortress, is equally futuristic as surrealistic. The emerging artist, a prolific painter, combines his newest works with site-specific objects created during his residency at the Kunstfort. Employing visual languages from internet culture, online gaming and interior design, Keresztesi merges his academic background – both in painterly gesture and art historical references – with a quirky fascination for (digital) countercultures and contemporary leisure products. Escapism is the central thread in his work: albeit in dreamy spectacles, virtual realities, or alienating fashion. 

Previous shows include D.D.R. (Digital Dreams Recordings) at Future Gallery in Berlin (2018), F.P.S. (Future Past Saturday) at ENA viewing space, Budapest (2017), Fear in Elysium at Display, Banska Stiavnica (2017), Teenscape at Schloss, Oslo (2017) and N.S.A. (National Sun Association) at Horizont Galéria, Budapest (2017).

You are cordially welcome to the festive opening on Sunday 15 July, 15.00, with the artists present. Opening speech 15.30 by artistic director Zippora Elders, followed by drinks and music by Sounds Like Tamara, and an artist talk with Yin-Ju Chen and Kerstin Winking.
From 5.00 PM we will watch the World Cup Final open air on a big screen with snacks and drinks.
 
Note: This weekend there are temporary changes in public transport. If you can come by bike or car, we recommend to do that. Renting an OV-bike from Haarlem and Hoofddorp is easy, and the 15 minutes bike ride is beautiful! From Amsterdam city biking takes less than 1,5 hours.
 
Or: take the special Kunstfort Mercedez Benz L312 wine-red 1959 bus nr. 53
Sunday 14.00: departure from the front side of Amsterdam Amstel
Sunday 14.30: departure from the front side of Haarlem central station

Reservations: info@kunstfort.nl (or just show up, slight chance bus will be full)
You can plan your returntrip via Connexxion.
 
The bus is very recognizable thanks to SVA Museumbussen 


Join the event on Facebook.

Kunstfort bij Vijfhuizen is supported by the Municipality of Haarlemmermeer and the Mondriaan Fund.
Copyright © 2018 Kunstfort bij Vijfhuizen  All rights reserved.

Our mailing address is:
info@kunstfort.nl

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
+31 (0) 23 558 90 13

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list.