Copy
#KunstfortSprouts
Lotte Lara Schröder, Belated Gestation, 2020

'Het vulkanische landschap is een vruchtbare bodem om onderliggende trauma’s op een abstracte en natuur gerelateerde manier te onderzoeken. De natuur is puur en ontdaan van emoties, de emoties die voorkomen zijn projecties. Het geluid van de soundtracks die ik maak komen voort uit verschillende processen waarbij ik voornamelijk werk met de elektrische gitaar, stem en effecten, gecombineerd tot loops die ik weer opneem en samenbreng tot één geheel.'

“The volcanic landscape is a fertile ground to investigate underlying trauma in an abstract and nature-related way. Nature is pure and drained of emotions, the emotions that occur are projections. The sound of the soundtracks that I make arise from different processes where I mainly work with electric guitar, voice and effects, combined into loops that I record again and bring together into one whole.”

—Lotte Lara Schröder, kunstenaar / artist (Kunstfort in 2019)


Link: vimeo 7 minute audio gesture.
Courtesy the artist. 2020. termsofcircumstance.org

 
#KunstfortVisits
‘Haarlemmermeer heeft veel mooie plekken, rust en ruimte. Het eiland van het Fort bij Vijfhuizen is zo'n plek. Ik mag mij gelukkig prijzen om in zo'n mooie omgeving te wonen en te werken als vrijwilliger. Heel bijzonder voor de Randstad.’
 
“Haarlemmermeer has many beautiful places, quiet spots and lots of space. The island of Kunstfort bij Vijfhuizen is such a place. I am lucky to live and work as a volunteer at such a beautiful place. Very special for the Randstad.”
 
—Linda Harnisch, Publieksmedewerker / Volunteer Kunstfort


Foto: Linda op 1,5 meter afstand, april 2020. Door Geert Snoeijer
 
#KunstfortKommunity
‘Een verfrissende duik in het historisch hedendaagse, zo is een bezoek aan het Kunstfort. De unieke mix van historisch erfgoed en hedendaagse kunst op het scherpst van de snede werkt soms bevreemdend maar voelt tegelijk zeer natuurlijk aan. Losgezongen van de stedelijke omgevingen van Haarlemmermeer en Haarlem en ondergedompeld in een landschappelijke constructie en weelde van groen, is het Kunstfort een wonderlijke plek van vernuft, kunstmatigheid en kunstzinnigheid.’
 
 
“A refreshing dive in the historical contemporary, that is what a visit to Kunstfort bij Vijfhuizen feels like. The unique mix of historical heritage and contemporary art at the cutting edge is sometimes alienating but at the same time feels very natural. Disconnected from the urban environments of Haarlemmermeer and Haarlem, immersed into a landscape construction and a wealth of greenery, the Kunstfort is a wonderful place of human ingenuity, artificiality and artistry.”
 
–Tamara Sterman, directeur / director 37PK, Haarlem


Foto: Tamara voor een muurschildering van Rob Bouwman. 37PK
#KunstfortInvite

Groepstentoonstelling: Plural Fertilities

Kunstfort bij Vijfhuizen is verheugd en dankbaar om met gepaste restricties open te gaan vanaf zondag 14 juni 2020. Ter viering van de programmalijn ‘betoveren, helen en vruchtbaarheid’ presenteert het Kunstfort deze lente Plural Fertilities. In losse, associatieve opstelling brengen internationale kunstenaars hun dromen en gedachten samen over alternatieve vormen van ouderschap, collectieve rituelen van genezing, en het herkennen van onszelf als onderdeel van de natuur. Meer info over tentoonstelling, aangepast bezoek en (online) lenteprogramma hier.


Group show: Plural Fertilities

Kunstfort bij Vijfhuizen is pleased and grateful to re-open on Sunday, June 14, 2020 with appropriate restrictions. To celebrate the program line “enchantment, healing and fertility”, Kunstfort opens this belated Spring season with the group exhibition Plural Fertilities. In loose, intuitive gestures, international artists bring together their dreams and thoughts about extended forms of parenting, collective rituals of healing, and recognizing ourselves as nature. More info about exhibition, adjusted visit and (online) Spring program here.


met / with: : Mehraneh Atashi, Lisa Gliederpuppe, Susanne Kriemann, Mire Lee, Dorine van Meel, Kevin Osepa, Eric Peter, Lotte Lara Schröder, Müge Yilmaz.


Foto: Kevin Osepa, Blous Commercial, video still from Con Los Santos No Se Juega, 2018.

#KunstfortPotion
Zoete, helende pap van taugé-boontjes
 

Tongstrelende mungbonen! Oftewel kacang hijau: de boontjes waar taugé-spruiten uit groeien. Hiervan maken we een gezonde, hartverwarmende zoete pap - zónder melk en suiker. We wassen 200 gram bonen en weken ze een nacht. De volgende dag koken we ze op laag vuur in 400 ml water en voegen toe: een schijfje gember, drie pandanbladeren uit de vriezer van de toko (vanille mag ook, wanneer moeilijk te krijgen) en 100 gram palmsuiker (basterdsuiker kan ook). Ondertussen verwarmen we kokosmelk met nog twee pandanbladeren en een beetje zout. Na drie kwartier voegen we wat extra lepels water aan de mungbonen toe, zodat de pap niet te dik wordt. De boterzachte boontjes serveren we in een kommetje met lekker veel kokosmelk en bijvoorbeeld wat fruit, zoals jackfruit of ramboetan.
      *Deze boontjes staan bekend om hun helende eigenschappen, we kregen ze thuis als we ziek waren – Z.

Lovely tender mung beans! Or, kacang hijau: the beans from the taugé sprout. We cook a healthy, heartwarming sweet porridge - without milk and sugar. We wash 200 grams of beans and soak them overnight. The next day we boil them on low heat in 400 ml water and add to this: a slice of ginger, three pandan leaves (when difficult to find, vanilla can be a substitute) and 100 grams of palm sugar (caster sugar possible too). Meanwhile, we heat coconut milk with two more pandan leaves and a little salt. After 45 min, we add a few extra spoons of water to the mung beans, so that the porridge does not become too thick. We serve the butter-soft beans in a bowl with a lot of coconut milk and for example some fruit, such as jackfruit or rambutan. 
      *Mung beans are known for their healing qualities, as kids we would eat the porridge when we were sick – Z.

Foto: Rietveld studenten op het Kunstfort kantoor tijdens publieksprogramma Perspectives, 2019. Door LNDWstudio
#KunstfortSprouts
#KunstfortVisits
#KunstfortKommunity
#KunstfortInvite
#KunstfortPotion
Corona: Kunstfort in retraite 

Sinds 2016 is onze programmering geïnspireerd door science fiction: een artistiek kader voor het UNESCO-werelderfgoed waar we een belangrijk onderdeel van zijn.
     Vanaf 2020 hebben we dit bijgestuurd richting thema's van betovering, genezing en vruchtbaarheid, nog steeds in de context van het verbeelden van alternatieve realiteiten. We reflecteren op de statische fort-architectuur en de verhalen daarover; we willen lokale en internationale gemeenschappen versterken; en we hopen lichaam en geest artistiek te bezielen met natuur en kunst.
     In de huidige crisis blijken deze denkwijzen nog relevanter. Een missie rond herstel is passend nu een pandemie onze dagelijkse realiteit bepaalt. Echter, door al jaren met onderwerpen als dystopie en apocalyps te werken, realiseren we ons ook dat herstel allang noodzakelijk was nu klimaat, middelen en arbeid onmogelijk uitgeput raken – momenteel zichtbaarder dan ooit.
     Voorlopig zullen we onze programmering organisch voortzetten, dit betekent: nieuwe ideeën ontwikkelen zonder te pushen, tijd nemen om gesprekken te voeren met kunstenaars, en focussen op de (mentale) gezondheid van de gemeenschap: onze vrijwilligers, teams, vrienden, bezoekers, medebewoners en natuurlijk de kunstenaars.


Corona: Kunstfort in retreat

Since 2016 our programming has been inspired by the genre of science fiction as an artistic perspective on the UNESCO world heritage we're an important part of.
     From 2020 onwards we redirected this to modes of enchantment, healing and fertility, yet still in the context of imagining alternative realities: we like to rethink the bold fortress architecture and the narratives surrounding it; we want to enforce the local and global communities; and we hope to artistically fertilize our minds and souls by collaborating with artists on these lands.
     With the current crisis these lines of thinking seem even more relevant. Recovery mode fits the current tide now a pandemic is determining our lives. But through working with topics such as dystopia and apocalypse for some years now, we realized recovery was urgently needed in any way, with climate, resources and labour having been increasingly exhausted already - and indeed all the more visible right now.
     So in this period we'll continue our work organically, which means: if ideas sprout we'll develop them without pushing them, we'll take time to collaborate with artists who initiate conversation, and we'll focus on the health of our community, our volunteers, our teams, our friends, our audiences, our co-habitants and of course: our artists.

 
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2144 EE Vijfhuizen
Kunstfort.nl
Website
Facebook
Instagram
Twitter
Copyright © 2020 Kunstfort bij Vjifhuizen, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.