Copy
View this email in your browser
KUNSTFORT OPENT ZOMERSEIZOEN MET
LANDSCHAP IN DE HOOFDROL

Tentoonstellingen van 7 juli t/m 1 september 2019
Aanstaande zondag 7 juli om 15.00 uur vieren we de opening van onze twee nieuwe solotentoonstellingen: Clear Obscure van Jan Robert Leegte en Liquid Landscapes: what if the ground under your feet can't be trusted? van kunstenaarscollectief Border Agency. Deze bijzondere tentoonstellingen werpen elk een vernieuwende blik op het thema landschap. Jan Robert Leegte plaatst het digitale landschap waar we ons zoveel in bewegen in een kritisch perspectief. Border Agency toont met een multimediale show hoe het fysieke landschap wordt ingezet als wapen. 
Naast de twee solo's zijn er in en om het fort interventies van Heleen Blanken, Almagul Menlibayeva, Becket MWN en het tweede hoofdstuk van Kunstfort Kasus: Vincent Knopper.
De zomertentoonstellingen zijn tot en met zondag 1 september te bezoeken.


Programma zondag 7 juli
- 15.00 Inloop
- 15.30 Welkomstwoord artistiek directeur Zippora Elders
- 16.00 Borrel en muziek van DJ Mayo
- 16.30 Q&A met Border Agency
- 17.00 Wk-finale vrouwenvoetbal NL-USA
- 18.30 Einde opening


Heb je Facebook en ben je aanwezig op de opening, meld je dan hier aan
JAN ROBERT LEEGTE - CLEAR OBSCURE
Jan Robert Leegte, Drawing nr.7, 2018 (c) Courtesy Upstream Gallery. Foto: Gert-Jan van Rooij.
In de monumentale Genieloods is de tentoonstelling Clear Obscure van Jan Robert Leegte te zien. Leegte behoort tot de eerste kunstenaars van de NetArt beweging en hij gebruikt sinds 1997 het wereldwijde web als zijn werkterrein. Kunsthistorische stromingen zoals land art, minimalisme en conceptualisme past hij toe op het internet. Ook brengt hij de esthetiek van de online-wereld naar de fysieke tentoonstellingsruimte. In zijn tentoonstelling onderzoekt Leegte het idee van ‘transparantie’ dat momenteel de dominante stroming is in het interface-ontwerp, ingegeven door Steve Jobs idee van ‘intuïtief design’. Hierdoor wordt de interne werking van de computer volledig verborgen. Hij geeft ons juist een blik van de ‘black box’ in een serie computerperformances. In zijn tekeningen vertaalt hij de bijna onschuldig ogende sculpturale kwaliteiten van het internet. Het geheel geeft een esthetisch glad en tegelijkertijd ongemakkelijk beeld van een dystopische en tegelijkertijd heel reële werkelijkheid.
 
Jan Robert Leegte (1973, Nederland) woont en werkt in Amsterdam. Zijn werk was te zien bij Whitechapel Gallery in London, ZKM Karlsruhe, MAAT Lissabon, MOTI Breda, iMal Brussels, en Nomade Art Space in Hangzhou. Zijn werk is opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam. Hij wordt vertegenwoordigd door Upstream Gallery. 
BORDER AGENCY - LIQUID LANDSCAPES: WHAT IF THE GROUND UNDER YOUR FEET CAN'T BE TRUSTED?
Image (c) Border Agency.
Het 19e eeuwse fort herbergt de tentoonstelling Liquid Landscapes: what if the ground under your feet can’t be trusted? Hierin neemt het internationale kunstenaarscollectief Border Agency (Chili), bestaande uit Maria-Rosario Montero, Paula Salas en Sebastian Melo, de geschiedenis van het fort, onderdeel zijnde van de Stelling van Amsterdam, als uitgangspunt voor het thema van de tentoonstelling; hoe kan een alledaags landschap ingezet worden als verdedigingswapen? Waar het fort onderdeel was van een militair verdedigingsplan om omliggend land onder water te zetten, combineert Border Agency dit met hun onderzoek naar mijnenvelden in de droge Atacama woestijn, op de grens tussen Chili, Argentinië, Peru en Bolivia. Vandaag de dag wordt deze woestijn gescand door drones en anti-personel mines. De kunstenaars verkenden het gebied en deden ter plaatse verschillende ingrepen. Ook onderzochten zij de implicaties voor de mensen die er leven. Ze werken dit uit in site-specific video-installaties, foto’s, geluid en tekeningen in de indrukwekkende betonnen ruimtes van het fort. 

Border Ag­ency is ge­vormd in Chili. Het in­ter­na­ti­o­nale col­lec­tief doet on­der­zoek naar de re­pre­sen­tatie van land­schap en de re­la­ties daartoe in be­paalde ge­meen­schapen. Zij maken zicht­baar hoe de so­ciale con­structie van het land­schap plaats­vindt via me­di­a­tech­no­logieën, waarbij ze ge­bruik maken van video, audio, di­gi­tale fo­to­grafie, te­ke­ningen en in­stal­latie.
KUNSTFORT INTERVENTIES
Heleen Blanken, When Water Falls #3, installation view at Contrair Festival, courtesy: Heleen Blanken.
Naast de solotentoonstellingen toont het Kunstfort ‘interventies’: kleinere kunstprojecten die te zien zijn in-en rondom het fort. Zo maakte multidisciplinair kunstenaar Heleen Blanken (Nederland), tevens jaren werkzaam als VJ in de clubwereld, een indrukwekkende reflecterende waterval in de fortgracht. Kunstenaar Almagul Menlibayeva (Kazachstan) koppelt in een overweldigend videowerk de geschiedenis van de desastreuze irrigatiemethoden aan de steppen van Centraal Azië aan het nomadische bestaan van de bewoners, en in het bijzonder de vrouwelijke (en moederlijke) ervaring. En Becket MWN afkomstig uit de VS en artist-in-residence aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in 2016 en 2017, maakt een intrigerend conceptueel werk over het weer. Kunstfort Kasus deelnemer Vincent Knopper onderzoekt en reproduceert bestaande Kunstfort-architectuur en vertaalt deze in ruimtelijke verbeeldingen. Knopper reageert op elementen die zijn ontworpen en geplaatst bij de herbestemming van het fort tot kunstinstelling, die geleidelijk aan onderdeel zijn geworden van de identiteit van het fort. 
KUNSTFORT PRESENTS AT PARKSESSIES: PUCK VERKADE
woensdag 17 juli t/m zaterdag 21 juli
Van woensdag 17 juli t/m zaterdag 21 juli neemt het Kunstfort deel aan het zomerse festival Parksessies met kunstenaar Puck Verkade. Dit multidisciplinaire festival vindt gedurende vier dagen plaats in stadspark de Haarlemmerhout in Haarlem en staat in teken van muziek, kunst en theater. In een door Verkade beschilderd paviljoen wordt een selectie van recente video’s getoond. Puck Verkade onderzoekt in het (video)werk ideeën rond gender en seksualiteit in relatie tot sociaal-culturele druk. Met humor en absurdisme vertellen de collageachtige video’s over gefictionaliseerde feiten. Daarbij worden verleden, heden en toekomst onderling verwoven. Zo wordt de kijker geconfronteerd met meerdere gezichtspunten.
Meer weten? 
www.parksessies.nl
www.puckverkade.com
Abel Minnée, Details (Fort bij Vijfhuizen), 2017. Courtesy the artist and Kunstfort bij Vijfhuizen (c).
KUNSTFORT: EILAND VOOR KUNST EN ERFGOED
Kunstfort bij Vijfhuizen is een van de eerste betonnen gebouwen in Nederland en maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam; een grootschalig 19e-eeuws verdedigingsplan dat nooit volledig in werking is gezet, en in 1996 werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het eiland wordt omringd door onderscheidende voorbeelden van Nederlandse ruimtelijke planning, zoals de 19e-eeuwse polderlandschappen en de 20e-eeuwse Vinex-architectuur. Sinds 2005 is het forteiland een bestemming voor kunst, een bijzondere plek waar beeldende kunst en militair erfgoed samenkomen. De tentoonstellingen spiegelen de omgeving van het fort: een collage van kunstmatige landschappen waarin de natuur is ingezet voor diverse – nu vaak verouderde – doeleinden. De programmering is geïnspireerd op sciencefiction – kunstenaars scheppen alternatieve realiteiten en bevragen bestaande systemen.
Kunstfort bij Vijfhuizen wordt ondersteund door de Gemeente Haarlemmermeer en het Mondriaan Fonds.              
Website
Facebook
Instagram
Twitter
Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
Tel: 023-5589013

Openingstijden:
Di t/m zo (maandag & donderdag gesloten): 13.00-17.00

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.