Copy
www.neerlandistiek.nl
View this email in your browser

Nieuwsbrief maart

Welkom bij de eerste landelijke nieuwsbrief van Neerlandistiek voor de klas! Deze nieuwsbrief is een initiatief van Nicoline van der Sijs, Peter-Arno Coppen en Marc van Oostendorp om de banden tussen de academische wereld en het voortgezet onderwijs aan te halen. U kunt deze nieuwsbrief tienmaal per jaar in uw mailbox verwachten. In de nieuwsbrief vindt u nieuwtjes uit het onderzoek, aandacht voor interessant lesmateriaal, interviews met docenten, leerlingen of studenten, voor het onderwijs relevante artikelen uit verschillende taalkundige tijdschriften en een gedicht van de maand. 

Hartelijke groeten,
Het team van Neerlandistiek voor de klas. 
 

Evenementenagenda

Noord-Nederland:
- 21/3/17 Oratie dhr. prof.dr. J. Riezebos: Op weg naar beter onderwijs
(RUG)
- 24/3/17 Master's Event Faculty of Arts (RUG)

Oost-Nederland:
- 9/3/17 Letteren in de stad - Lezing van Dr. Muijres over de roman Dinsdag van Elvis Peeters (OB Nijmegen)
- 13/3/17 Workshop loopbaan- en arbeidsmarktoriëntatie, Radboud Career Week 2017 (RU)

Zuid-Nederland:
- 17/3/17 Voorlichtings-activiteit over de deeltijdse academische masteropleiding voor onderwijs professionals (UM)

West-Nederland:
- 10/3/17 Lezing van Bram Eidhof: Burgerschaps-vorming in het onderwijs (UVA)
- 29/3/17 Finale Nationale Onderwijsprijs (Rotterdam)
Nieuwtjes uit het onderzoek

Bewust geletterd en taalcompetent
Het heeft even geduurd, maar precies een jaar na de publicatie van het Manifest Nederlands op School van de Meesterschapsteams Nederlands komt de Taalunie met haar eigen visietekst Iedereen taalcompetent! Ontdek hier onze reactie op de visietekst van de Taalunie.

 
Lees meer
Uitgelicht voor de klas

Websitetip: KlasCement
Geen les willen geven aan de hand van een methode Nederlands, maar geen tijd om zelf materiaal te ontwikkelen? Hier is een – misschien zelfs wel dé – oplossing! Er zijn voor het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs tal van leermiddelen beschikbaar. Bekijk hier een aantal mogelijkheden!
Lees meer
Uit de taalcanon

Taalkunde geeft glans aan je les Nederlands
Waarom hebben wij mensen taal en dieren niet? Wat kunnen we allemaal doen met taal, behalve opstellen schrijven? Hoe leren we eigenlijk een taal? Allemaal vragen die iedereen boeiend vindt, want kennis over taal is kennis over onszelf én de wereld om ons heen. Waarom leren we op school wel hoe ons lichaam werkt, hoe de natuur werkt en de politiek, maar bijna niets over taal?  
Lees meer
Uit het meesterschapsteam

Samen inspirerend onderwijs ontwerpen 
De Meesterschapsteams Nederlands zoeken voor het schooljaar 2017-2018 enthousiaste docenten die in de geest van het Manifest Nederlands op school samen met ons het schoolvak Nederlands willen vernieuwen. Onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ willen wij in zes zogenoemde DOT’s (docentontwikkelteams) het schoolvak Nederlands nieuw leven inblazen en collega’s inspireren. 
Lees meer
Uit de tijdschriften

De online taal van Nederland en Vlaanderen
Welke talen gebruiken mensen online? Nederlands, Fries Engels, of iets anders? Onderzoek laat zien dat jongeren online vaak verschillende talen gebruiken voor verschillende situaties. Zo blijkt namelijk dat Nederlanders en Vlamingen een grote hoeveelheid verschillende talen online gebruiken. Daar waar in Vlaanderen de nadruk op Frans ligt, wordt in Nederland voornamelijk Nederlands en Engels gebruikt.
Lees meer
Gedicht van de maand

Geluk

Het geluk is overkomelijk. Men plaatst het
in een vitrine en gaat aan het werk.
Wie ernaar vraagt krijgt het te zien,
onder weloverwogen commentaar.

Het is gebruikelijk om ’s avonds achterover
te zitten en het geluk, zoals dat beschaafd
verlicht tentoongesteld staat, te beschouwen.
Men stoot de deelgenoot erover aan.
Die knikt of zegt heel zachtjes: ‘Ja.’

In hoeverre het geluk ons bepaalt
is niet eens een vraag: totaal. Wij zijn niets
dan ons geluk, en het geluk is waar wij zijn.

Slechts tijdens het afnemen van de glasplaat
slaan we soms de ogen neer. De vochtige
doek hangt slap in onze handen. Zo mooi. 

Mark Boog
uit: De encyclopedie van de grote woorden (Amsterdam: Cossee, 2005)


Discussievragen voor in de klas
1. Wat verstaat Mark Boog nu precies onder 'geluk'?
2. De laatste regel kun je in verband brengen met het beroemde gedicht 'Jonge sla' van Rutger Kopland. Wat levert de vergelijking tussen die twee gedichten op?
Neerlandistiek voor de klas is een apart onderdeel van het elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek dat dagelijks informeert over ontwikkelingen in het vakgebied voor iedereen die er belangstelling voor heeft. De rubriek Voor de klas is speciaal bedoeld voor de uitwisseling van informatie tussen docenten uit het academisch en middelbaar onderwijs. De rubriek levert ook suggesties (filmpjes, begrijpelijke samenvattingen van lopend onderzoek of recente publicaties)  die docenten in het middelbaar onderwijs kunnen gebruiken.
Copyright © 2017 Neerlandistiek voor de klas, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp