Copy
www.neerlandistiek.nl
View this email in your browser

Nieuwsbrief mei

Welkom bij de derde landelijke nieuwsbrief van Neerlandistiek voor de klas! Deze nieuwsbrief is een initiatief van Nicoline van der Sijs, Peter-Arno Coppen en Marc van Oostendorp om de banden tussen de academische wereld en het voortgezet onderwijs aan te halen. U kunt deze nieuwsbrief tienmaal per jaar in uw mailbox verwachten. In de nieuwsbrief vindt u nieuwtjes uit het onderzoek, aandacht voor interessant lesmateriaal, interviews met docenten, leerlingen of studenten, voor het onderwijs relevante artikelen uit verschillende taalkundige tijdschriften en een gedicht van de maand. 

Hartelijke groeten,
Het team van Neerlandistiek voor de klas.

Correspondentie-adres: neerlandistiekvoordeklas@gmail.com 

Evenementenagenda

Noord-Nederland:
- 15/5/17 Promotie R.M. van der Lans: Application of classroom observation and student ratings to improve teaching effectiveness in classrooms (RUG)
- 10/5/17 Onderwijs-conferentie 'de Bibliotheek op school': Een nieuwe educatieve aanpak, gericht op o.a. taalontwikkeling en leesbevordering van jongeren. (Leeuwarden)


Oost-Nederland:
- 12/5/17 Promotie L. Deinsen: Canonvorming in tijden van culturele crisis (1700-1750) (RU)
- 20/5/17 Poëziewandeling binnenstad Nijmegen: Ontdek plekken die dichters hebben geïnspireerd tot een gedicht (OB Mariënburg)

Zuid-Nederland:
- 
3/5/17 Class Day: Oriënterende activiteit over het studeren, studentenleven en Probleemgestuurd Onderwijs in Maastricht (UM)
- 12/5/17 Experience Day voor aankomende studenten over het Liberal Arts and Sciences programme (UM)


West-Nederland:
- 11/5/17 Lezing dr. Eef Overgaauw over de manier waarop handschriften in de middeleeuwen werden geproduceerd (UCMS) 
- 30/5/17 Boekpresentatie en feestelijk programma rondom de biografie 'J.B.W.P' en de nalatenschap van Johan Polak (UVA)
- 17&31/5/17 Nascholing Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur: De Sturende Kracht van Taal - Avondlezingen (Leiden)
Oproepen voor medewerking

Enquête: evaluatie examen Nederlands
Over het examen Nederlands is veel discussie (geweest). Binnen de lerarenverenigingen Levende Talen en Nederlands Nu! hebben wij nagedacht over wensen voor het schoolvak en de examens Nederlands. Maar wij willen graag peilen in hoeverre docenten onze voorlopige ideeën ondersteunen. Help ons hierbij door via onderstaande link de enquête in te vullen!
 
Lees meer

Call voor speciaal nummer Levende Talen Magazine
Dit is een call voor een Special Issue over vakdidactisch promotieonderzoek en het praktisch nut daarvan voor talendocenten. Daarbij gaat het vooral om de vraag hoe een specifiek schoolvak onderwezen kan worden zodat leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot het vak verwerven. 
Om ervoor te zorgen dat de opbrengsten van dergelijk onderzoek gedeeld worden met scholen en docenten, zoeken we voor een Special Issue van LTM bijdragen waarin vakdidactisch onderzoek wordt beschreven, met daarin nadruk op het praktisch nut voor talendocenten.

Wilt u een bijdrage leveren aan de Special Issue over uw vakdidactisch onderzoek en het nut voor de onderwijspraktijk? Klik dan gauw op onderstaande link!
 
Lees meer
Opinie

Gesprek over het gesprek
Een gesprek met Erwin Mantingh (Universiteit Utrecht) over het gesprek: kun je leren om een gesprek te voeren? En valt dat dan ook te toetsen?
 
Lees meer
Nieuwtjes uit het onderzoek

Groepsmondelingen als tentamen literatuurgeschiedenis
Bas Jongenelen, Docent Moderne Letterkunde aan de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, vond een schriftelijke toets na louter mondelinge training niet eerlijk en reprsentatief: tijd voor een mondelinge toets!

Hieronder lees je over zijn ervaring met het nieuwe toetsingsconcept.
Lees meer
Aandacht voor...

De Lemniscaatkrant
Dit is een jeugdboekenkrant met een jongerenredactie waarin aandacht wordt besteed aan boeken uit het hele kinderboekenvak: een leuke, frisse manier voor (aanstaande) docenten om in contact te komen met nieuwe jeugdboeken. Daarnaast kan de krant een mooi uitgangspunt zijn om boeken in de klas te bespreken.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over deze krant, en over speciale schoolabonnement-opties die ook kansen bieden voor klassikaal lezen!

 
Lees meer
Uitgelicht voor de klas

De DBNL voor de klas
Wat hebben Kleine Olle en zijn ekster van C.J. Kieviet, Der rupsen begin, voedzel en wonderbaare verandering van Maria Sibylla Merian en het anoniem uitgegeven Aanwijzingen tot het gebruik der medicynen voor zeevarenden gemeen? Ze zijn alle drie in de maand april van dit jaar toegevoegd aan de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Iedere maand wordt deze virtuele bibliotheek uitgebreid met tientallen verhalen, romans, dichtbundels en jaargangen van tijdschriften. Wie iets verder kijkt dan het bovenste gedeelte van het openingsscherm, ontdekt op deze website behalve de teksten enkele mooie extra’s.
Lees meer
Uit de taalcanon

Creatief met taal voor 2032-leerlingen 
Volgens Platform-2032 is ‘toekomstgericht onderwijs’ onderwijs waarin leerlingen in de eerste plaats kennis en vaardigheden opdoen door creatief en nieuwsgierig te zijn. Vorige week besloot de Tweede Kamer om de curriculumherziening volgens die 2032-plannen in enigszins aangepaste vorm te laten doorgaan. Nederlands is een van de eerste onderdelen uit het curriculum waarvoor een ontwikkelteam van leraren, schoolleiders en diverse soorten experts aan de slag gaat met het omschrijven van de bouwstenen voor de uiteindelijke eindtermen, kerndoelen en referentieniveaus.  
Lees meer
Uit het meesterschapsteam

Ontwikkel en deel je kennis en lesmateriaal 
De autonomie die wij als docenten genieten, verschilt van school tot school en van sectie tot sectie. De eindtermen zijn leidend, maar uiteindelijk blijft er veel vrijheid over om lessen te ontwikkelen, werkvormen uit te proberen en onderwerpen te bespreken die ‘gewoon heel leuk’ zijn. Binnen secties is het meestal vanzelfsprekend om materiaal te delen, maar buiten de schoolmuren komt jouw webquest, project of onderzoek vaak niet. Er ligt een schat aan potentieel lesmateriaal te wachten op collega’s in het land, maar die schat moet wel opgegraven worden.
Lees meer
Uit de tijdschriften

Is er een verschil tussen Je bent aan het zeuren en Je zit te zeuren
Van heel veel woorden wordt gezegd dat ze synoniem zijn. Het lijkt makkelijk om synoniemen te bedenken: content en tevreden, awkward, gênant en ongemakkelijk of fiets en rijwiel. Maar deze alternatieven zijn vaak toch anders, op een van drie manieren. Ten eerste kan er toch een klein verschil in betekenis zijn. Huilen en janken worden vaak inwisselbaar gebruikt, maar janken is heftiger. Ten tweede kunnen woorden in verschillende situaties worden gebruikt. Woorden hebben dan een andere lading: content is bijvoorbeeld chiquer dan tevreden. En ten derde kunnen synoniemen in verschillende contexten worden gebruikt, wat toch ook kan duiden op een verschil in betekenis. Over dit laatste verschil gaat dit stuk.
Lees meer
Gedicht van de maand 

Klem

Wanneer zij des avonds de thuisplek bereikte, viel haar
hand zwaar op de snijplank, het mes kreeg zij haast niet uit
de homp brood getrokken, zo moe hingen haar armen aan
haar lijf. Liefst zou zij het hoofd op de broodkorst werpen,
haar tanden in de zacht gebakken broodrug slaan, graven,
grazen van het kruim als een ree van wat netels. Maar zij
was een mens, en de kuddedruk van haar soort zette een
klem op haar vermoeide visioenen.Eva Cox
Uit: Een twee drie ten dans. De Bezige Bij, 2009

Discussievragen voor in de klas:
1. Technisch kijken is voor dit gedicht heel betekenisvol. Wat levert dit op voor de tweede, derde en vierde regel?
2. Bij dit gedicht hoort een filmpje. Activeert activeert het liedje een andere lezing van het gedicht? Zo ja, op welke manier dwingt het een nieuwe interpretatie van de tekst af?
Neerlandistiek voor de klas is een apart onderdeel van het elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek dat dagelijks informeert over ontwikkelingen in het vakgebied voor iedereen die er belangstelling voor heeft. De rubriek Voor de klas is speciaal bedoeld voor de uitwisseling van informatie tussen docenten uit het academisch en middelbaar onderwijs. De rubriek levert ook suggesties (filmpjes, begrijpelijke samenvattingen van lopend onderzoek of recente publicaties)  die docenten in het middelbaar onderwijs kunnen gebruiken.
Copyright © 2017 Neerlandistiek voor de klas, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp