Copy
www.neerlandistiek.nl
View this email in your browser

Nieuwsbrief april

Welkom bij de tweede landelijke nieuwsbrief van Neerlandistiek voor de klas! Deze nieuwsbrief is een initiatief van Nicoline van der Sijs, Peter-Arno Coppen en Marc van Oostendorp om de banden tussen de academische wereld en het voortgezet onderwijs aan te halen. U kunt deze nieuwsbrief tienmaal per jaar in uw mailbox verwachten. In de nieuwsbrief vindt u nieuwtjes uit het onderzoek, aandacht voor interessant lesmateriaal, interviews met docenten, leerlingen of studenten, voor het onderwijs relevante artikelen uit verschillende taalkundige tijdschriften en een gedicht van de maand. 

Hartelijke groeten,
Het team van Neerlandistiek voor de klas. 
 

Evenementenagenda

Noord-Nederland:
- 8/4/17 Open dag Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Oost-Nederland:
- 7/4/17 Proefstudeerdag Psychologie, Psychology, Pedagogische wetenschappen, Artificial Intelligence, Sociologie, Communicatiewetenschap, Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie (RU)

Zuid-Nederland:
12/4/17 Verdiepingsdag Cultuurwetenschappen: ervaar hoe het is om cultuur-wetenschappen student te zijn aan de Maastricht University en maak je kennis met hun onderwijsmethode: Probleemgestuurd Onderwijs (MU)

West-Nederland:

- 1/4/17 - 3/7/17 Dien nu in! NRO-verbindingsprijzen voor onderwijs en onderzoek! (NRO)
- 7/4/17 Workshop: Strategieën ontwikkelen voor interdisciplinair doceren en leren (UvA)
Opinie

Laat zien hoe boeiend de talen zijn
Er moet nú iets gebeuren om de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en de talenstudies te verbeteren. Alleen door samenwerking is het mogelijk om de dalende populariteit van talen(studies) een halt toe te roepen, zegt middelbareschooldocent en 'teacher in residence' Thomas de Bruijn.
Lees meer
Nieuwtjes uit het onderzoek

Nijmeegse aanpak voor woordjes leren wint
Nijmeegse wetenschappers bedachten de ultieme manier om woordjes te leren. Met hun aanpak, waarin ze verschillende bewezen leerstrategieën combineren, wonnen ze vorige week de Memprize. De Radboud-onderzoekers versloegen daarmee teams van onder andere Oxford University en het Amerikaanse MIT.
Lees meer
Onderzoeker aan het woord

Een wens vanuit de wetenschap
Begin 2017 zag ik met angst en beven de fase tegemoet waarin ik – voor de tweede keer in mijn promotieonderzoek – docenten Nederlands zou gaan werven. Ik zocht docenten die wilden deelnemen aan een interventiestudie naar de effecten van dialogisch leren in literatuurlessen op het zelfinzicht en sociaal inzicht van leerlingen in havo 4. Alleen die zin al – ‘interventiestudie’, ‘effecten’ – leek me voldoende om docenten af te schrikken, maar wat me nog meer dwarszat, was dat ene woord: werven
Lees meer
Uitgelicht voor de klas

Authentieke historische teksten
Dat leerlingen in het voortgezet onderwijs slecht, slordig en sloom lezen, is een veelgehoorde klacht van docenten Nederlands; collega’s van andere vakken onderschrijven dit. De prangende vraag die op veel scholen wordt gesteld, is hoe we ervoor kunnen zorgen dat leerlingen beter worden in begrijpend lezen én bovendien gemotiveerder zijn om te lezen?
Lees meer
Uit de taalcanon

Hoe oordelen leerlingen over ‘hun hebben’?
Op 1 maart jl. verscheen in de Volkskrant een interview met Hans Bennis, de nieuwe directeur van de Taalunie met als kop: ‘Directeur Taalunie: ‘Hun hebben’ is taalkundig gezien zelfs een verbetering.’ In het interview geeft Bennis aan dat taalkundig gezien ‘hun hebben’ weliswaar als een verbetering beschouwd zou kunnen worden, maar dat er ook nog veel mensen zijn die hiervan gruwelen.  
Lees meer
Uit het meesterschapsteam

Zes DOT's Nederlands: samen inspirerend onderwijs ontwerpen 
De Meesterschapsteams Nederlands zoeken voor het schooljaar 2017-2018 enthousiaste docenten die in de geest van het Manifest Nederlands op school samen met ons het schoolvak Nederlands willen vernieuwen. Onder het motto ‘meer inhoud, meer plezier en betere resultaten’ zullen docenten, vakwetenschappers en vakdidactici in zes zogenoemde DOT’s (docentontwikkelteams) samen inspirerend onderwijs gaan ontwerpen.
Lees meer
Uit de tijdschriften

Fout in je hoofd! 
Iedereen maakt weleens een foutje tijdens het schrijven. Jij en ik, maar ook professoren Nederlands. Eigenlijk is het juist fijn dat we fouten maken, want daardoor kunnen we ze bestuderen. En het bestuderen van fouten is interessant, omdat het ons iets kan leren over hoe we taal leren, hoe ons taalsysteem werkt, en over hoe onze hersenen werken.
Lees meer
Verslag van een activiteit

Uitvliegende lio’s 
Voor universitaire leraren-in-opleiding Nederlands is er jaarlijks een oploop of meetup, om het in hipstertaal aan te duiden. Maandag 27 maart jongstleden vond de landelijke liodag voor docenten Nederlands in de dop plaats aan de Universiteit Utrecht. Bijna honderd lio’s namen deel aan de openingslezing en de workshops verzorgd door opleiders en gastsprekers uit den lande, en wisselden onderling lesmateriaal uit in een goedepraktijkenmarkt.   
Lees meer
Gedicht van de maand

VISJE

Ik droomde van een visje. Een jongetje of een meisje,
maakte niet uit. Zolang het ademde. Het zou een prachtig
staartje krijgen.

In mijn eigen onderlijf zat slechts het sprookje
van hoe ze maar bleven emmeren tot ik kon lopen.

Op een dag zou het stilletjes wegzwemmen,
ik zou het niet merken zoals bij de anderen

die minder intact, vatbaar waren. De neefjes spelen
met hun supersoakers en mijn nazaat

kan tegen afwatering. Op de keukentafel ligt de atlas,
alvast atlantisblauw gekrast.


Ellen Deckwitz
Uit: De blanke gave. Amsterdam: Atlas Contact, 2015.

Discussievragen voor in de klas
1. Zou je dit gedicht kunnen lezen als een gedicht over (een mislukte) zwangerschap?
2. Zou je dit gedicht kunnen lezen als een gedicht over de gevaren van de stijgende zeespiegel?
3. Zou je dit gedicht kunnen lezen als een verwijzing naar 'De kleine zeemeermin?'
Neerlandistiek voor de klas is een apart onderdeel van het elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek dat dagelijks informeert over ontwikkelingen in het vakgebied voor iedereen die er belangstelling voor heeft. De rubriek Voor de klas is speciaal bedoeld voor de uitwisseling van informatie tussen docenten uit het academisch en middelbaar onderwijs. De rubriek levert ook suggesties (filmpjes, begrijpelijke samenvattingen van lopend onderzoek of recente publicaties)  die docenten in het middelbaar onderwijs kunnen gebruiken.
Copyright © 2017 Neerlandistiek voor de klas, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp