Copy
Laat je via deze eerste nieuwsbrief informeren over de laatste ontwikkelingen om te komen tot één Nationaal Park Heuvelrug 
View this email in your browser

Onderweg naar Nationaal Park Heuvelrug

We werken met veel partijen vol enthousiasme aan de uitbreiding van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug naar 1 groot Nationaal Park van Gooimeer tot Grebbeberg. Jij bent hierbij betrokken (bijvoorbeeld omdat je bewoner of ondernemer bent in de regio of werkt in of voor het nationaal park), vandaar dat je deze informatie ontvangt.
De betrokken partijen (provincies, gemeenten, terreinbeherende organisaties, landgoedeigenaren, etc) werken in 4 verschillende clusters aan de randvoorwaarden om het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug uit te kunnen breiden. In deze eerste nieuwsbrief lees je de stand van zaken. 

Gebiedsavonden
Om de prachtige natuur te kunnen beschermen en ontwikkelen, werken we samen aan 1 gebiedsvisie voor de Heuvelrug. Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk waar ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en waar we juist liever de rust bewaren. In de tweede helft van maart waren er drie avonden voor vrijwilligers, gebruikers- en belangengroepen om input te verzamelen voor deze visie. Dit heeft een hoop opgeleverd: veel goede gesprekken, lokale kennis, interessante ideeën en nuttige aanvullingen. De uitkomsten delen we nog voor de zomer.
Wie stuurt? 
Er is een onderzoek gestart naar mogelijke sturingsmodellen voor het nieuwe Nationaal Park. Uitgangspunt is dat er voor alle partijen meerwaarde ontstaat door bijvoorbeeld op een efficiënte manier gezamenlijk beheer en toezicht te organiseren. Nog voor de zomer hebben we een eerste ‘programma van eisen’ voor het sturingsmodel van het nieuwe Nationaal Park en werken we toe naar enkele scenario's.
Nulmeting
Binnenkort start de nulmeting naar de waarde van het Nationaal Park voor -met name- bezoekers. Wie komen er, wat zoeken en vinden ze, waar verblijven ze en hoeveel geven ze uit? Zomaar een aantal vragen die de komende tijd gesteld gaan worden. De resultaten verwachten we rond de zomer. Het wordt de basis om met elkaar te praten over de positionering en profilering van Nationaal Park Heuvelrug. Tot die tijd zitten we niet stil; ook nu al werken we aan de bekendheid van de Heuvelrug. Zo is deze week het nieuwe Heuvelrug Doe & Ontdekboek gelanceerd.
Gebruikersbijdrage
Dit toeristische seizoen willen we kijken of klanten van bijvoorbeeld horecagelegenheden bereid zijn om iets extra’s te betalen op hun rekening die dan ten goede komt aan het Nationaal Park. Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Het RBT neemt het voortouw en maakt gebruik van haar ondernemersnetwerk. Heb je ideeën hiervoor of wil je meedoen als ondernemer? Neem dan contact op met het RBT. 
 
Lusten en lasten
Onderzoeksbureau BUCK brengt de lusten en lasten van het Nationaal Park in beeld. Welke kosten zijn er, wie draagt deze en welke financieringsmogelijkheden staan daar tegenover? Welke lusten zijn er? En hoe verhouden die zich tot de lasten? Het rapport is bijna klaar. We gebruiken de resultaten om met partijen te praten over een betere verdeling van lusten en lasten en over nieuwe manieren om de instandhouding van natuur, landschap en erfgoed te financieren.

 
Discussieer mee!
We gebruiken het platform ‘Pleio’ om betrokkenen te informeren, met elkaar te discussiëren en kennis te delen. Een community waarin je ook jouw vragen kunt stellen en mee kunt praten en denken over het proces om te komen tot 1 Nationaal Park. Ook kun je hier allerlei documenten vinden. Wil je hier ook lid van worden?
Meld je dan hier aan.


 
Nieuwe bebording  
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug verwelkomt bezoekers met 27 nieuwe welkomstborden aan de randen van het park. Deze zijn 19 en 20 april geplaatst langs de invalswegen. Met het plaatsen van de nieuwe borden wordt gewerkt aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van het Nationaal Park.

Cursus 'Gastheer van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug' 
Het IVN organiseert op 2 mei a.s. samen met het Nationaal Park en het Regionaal Bureau voor Toerisme een mini-cursus 'Gastheer van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug'. Dit is een verkorte cursus van één dag waarbij medewerkers in de toeristische sector meer leren over de omgeving. Meer informatie.  

#Leestips
Het Nationaal Park is regelmatig in het nieuws... De leukste artikelen lees je hier:
Copyright © 2017 Nationaal Park Heuvelrug, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp