Copy
Laat u via deze nieuwsbrief informeren over de laatste ontwikkelingen om te komen tot één Nationaal Park Heuvelrug 
View this email in your browser

Water en natuur

Op 14 juni vond op de waterwinlokatie in Soestduinen een bijeenkomst plaats over water, mede geor ganiseerd door Vitens en de provincie Utrecht. Water is een belangrijk thema voor de Utrechtse Heuvelrug. Het ligt aan de basis van de hoge kwaliteiten van het gebied en haar flanken. Daarnaast is het een bron voor schoon drinkwater en frisdranken.  Aanwezig waren onder andere vertegenwoordigers van de waterschappen,  natuurorganisaties, terreineigenaren en  Vrumona. 
De ambitie is om nog dit jaar te komen tot een gezamenlijke agenda en projecten. Aan bod kwamen diverse onderwerpen die een relatie hebben met water en natuur: bescherming van de waterkwaliteit en - kwantiteit, het tegengaan van verdroging, klimaatadaptatie, bewustwording en communicatie. In de komende periode wordt met ‘water’-deskundigen  gekeken naar die ingrepen die het meeste effect hebben op het water en de kwaliteit van het gebied. Het Nationaal Park wil met dit soort bijeenkomsten de verbinding  leggen tussen groen en economie en nieuwe partners vinden die hier - ook financieel - aan willen bijdragen.
 
Cycling Utrecht National Park
Samen met RBT Heuvelrug & Vallei, Utrecht Marketing en het Routebureau werkt het Nationaal Park aan het project ‘Cycling the Utrecht Region’. Doel  is enerzijds het realiseren van een samenhangend fietsaanbod, gericht op het beleven van landschap, natuur en erfgoed.  Anderzijds om dit aanbod beter bekend te maken bij inwoners van de stad en de regio Utrecht en (inter)nationale bezoekers.  Het Nationaal Park wil met dit project ook zorgen voor een betere aansluiting van fietsroutes op de gewenste zonering op de Heuvelrug en een betere verbinding van stad en regio. Provincie Utrecht verleende een projectsubsidie.
 
Start gebiedsmakelaar
In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zijn naast de terreinen Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten veel landgoederen in bezit van particuliere eigenaren. Vaak al eeuwenlang in het bezit van dezelfde familie en vanuit een sterke traditie beheerd. Ze zijn kenmerkend voor de Utrechtse Heuvelrug en belangrijk voor de identiteit van het Nationaal Park. De koepelorganisatie van particuliere eigenaren, het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG), is vertegenwoordigd in het bestuur van het Nationaal Park. Om de inhoudelijke inbreng vanuit de particuliere eigenaren en de samenwerking te versterken is het UPG dit voorjaar in staat gesteld een gebiedsmakelaar in te huren. Zijn bevindingen worden in september 2018 verwacht.
Marketing, Communicatie en Educatieplan
Een werkgroep met partijen  uit het gebied, waaronder Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Regionaal Bureau voor Toerisme en Staatbosbeheer, heeft samen met het Nationaal Park en Bureau Business Openers gewerkt aan een Marketing, Communicatie en Educatie plan voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.  Andere belanghebbende partners zijn betrokken via een brede startbijeenkomst, gesprekken en mail. Op 28 juni jl. werd het plan gepresenteerd aan een bredere groep in de Veldschuur in Leersum. De aanwezigen spraken hun commitment uit het Nationaal Park beter op de kaart te zetten en te starten met een gezamenlijke activiteitenkalender. Meer weten? Neem dan contact op met Annemieke Vermeulen,  annemieke.vermeulen@provincie-utrecht.nl of bel: 06 – 52769702 
Opdrachtgeverschap beheer routes en paden
De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug heeft in juni de opdracht gekregen om namens 11 gemeenten en de provincie Utrecht te zorgen voor een goede uitvoering van het beheer van een groot aantal wandel- en fietspaden op de Heuvelrug. Deze paden vielen voorheen  onder het inmiddels opgeheven Recreatieschap UHVK.  Als samenwerkingsverband tussen overheden, eigenaren en ondernemers is het Nationaal Park hiervoor de geschikte organisatie. We gaan er de komende maanden voor zorgen dat de afspraken met uitvoeringsorganisatie RMN goed worden opgepakt. Ook willen we bekijken hoe we de kwaliteit en de omvang van het netwerk kunnen verbeteren, evenals het toezicht op het gebruik ervan en het beheer.
 
Netwerkbijeenkomst voor gastheren 
‘Betekenisvolle recreatie’ was het thema op  een goed bezochte bijeenkomst  op  24 mei jl. in de Oranjerie op Landgoed Zuylestein in Leersum. Er waren zo’n 25 gastheren/vrouwen,  vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Voorzitter van het Nationaal Park, Janine Caalders, heette de aanwezigen welkom en vertelde over de stand van zaken rond het Nationaal Park, de positionering en de ontwikkelingen op het gebied van Marketing, Communicatie en Educatie. Samen met toerisme-expert Maaike Bergsma van het ETFI werd de Customer Journey oftewel klantreis voor het NP in kaart gebracht. Daarnaast waren er korte presentaties van actieve gastheren en was er een excursie over het landgoed onder leiding van eigenaresse Jemima de Brauwere.
Stichtingsbestuur versterkt met Burgemeester Mark Röell van Baarn

De burgemeester van Baarn, Jhr. Mark Röell, is toegetreden tot het bestuur van de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met zijn  aantreden  is het bestuur weer op volledige sterkte.
 
In de Media
 
Mijn Mooiste Plek
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug komt deze zomer in beeld in de televisieserie `Mijn Mooiste Plek’ op RTV Utrecht. Het programma laat zien hoe prachtig de natuur in de provincie Utrecht is en wat er allemaal te doen is. In aflevering 6 op zondag 15 juli gaat presentatrice Evelien de Bruijn op zoek naar Gastheren van het Landschap in Doorn, Austerlitz en Leersum. Kijk voor meer info op www.rtvutrecht.nl/plek. Hier zijn ook eerdere afleveringen terug te kijken.
 
De Utrechtse Heuvelrug anno 1895
Een leuke boekentip voor liefhebbers van streekgeschiedenis en interessant voor wie tips zoekt voor een dagje uit naar de Utrechtse Heuvelrug. De Doornse Schrijver Anne van Doorn heeft een E-Book gepubliceerd met de titel ‘Een zomerherinnering: beschrijvingen van Leersum en Amerongen anno 1895’. De uitgave bevat drie artikelen uit een landelijk dagblad uit de zomer van 1895 en is voorzien van een lange inleiding door Anne van Doorn. De Utrechtse Heuvelrug wordt beschreven zoals die er eind 19e Eeuw uit zag. Het E-Book is gratis te downloaden op www.annevandoorn.be
Op de Agenda
September: Bijeenkomsten gemeenteraadsleden
In september organiseren we twee bijeenkomsten om nieuwe gemeenteraadsleden te informeren over de plannen voor het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

11 oktober: Cursus Gastheerschap  Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Op donderdag 11 oktober 2018 start de nieuwe cursus Gastheer van het Landschap. Deze cursus is bedoeld voor recreatie-, horeca- of agro-toeristische ondernemers op de Utrechtse Heuvelrug die meer willen weten over de prachtige omgeving waarin zij ondernemen.
Tijdens de cursus krijgen ondernemersinformatie over natuur, landschap en erfgoed van experts.  Onze gastheren maken onderdeel uit van een krachtig netwerk, dat samen bouwt aan een positief imago van het Nationaal Park en van de Utrechtse Heuvelrug en draagvlak creëert voor het behoud van het landschap bij mensen uit de omgeving en toeristen. Meer info en aanmelden

18 oktober:  Verjaardagsfeest Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
In oktober bestaat het Nationaal Park 15 jaar! Er volgen nog feestelijke activiteiten. Hou onze website in de gaten voor het laatste nieuws.

Erop uit deze zomer in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug?
Kijk dan op de website wat er te zien en te doen is en plan je bezoek! Fijne Zomermaanden!
 
 Wij vinden uw privacy belangrijk
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven in ons adressenbestand. We vinden uw privacy belangrijk. Daarom nemen we de nodige maatregelen om die te beschermen. Deze maatregelen passen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe verordening doet organisaties stilstaan bij hun transparantie over en bij het beheer en beveiliging van de persoonsgegevens van Europese burgers.
Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om u de nieuwsbrief te sturen en u op de hoogte te houden van bijeenkomsten en nieuws rondom  Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Als u dat niet meer wilt, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief.
Wilt u weten hoe de Provincie Utrecht met uw gegevens omgaat? Klik dan hier. Als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevens of meer informatie wenst, kunt u ons mailen: info@np-utrechtseheuvelrug.nl
Copyright © 2018 Nationaal Park Heuvelrug, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp