Copy
Faktikontrolli eriväljaanne
View this email in your browser

TÕEJÄRGNE AJASTU EHK 30 LEVINUD VALEVÄIDET SEOSES PLANEERITAVA PUIDURAFINEERIMISTEHASEGA 

2017. aasta jaanuaris avalikustas Est-For Invest kavatsuse rajada Eestisse nüüdisaegne puidurafineerimistehas. Tehase rajamine eeldab kuni 1 miljardi euro suurust investeeringut ja kasvataks Eesti sisemajanduse kogutoodangut 1,1–1,4 protsenti võrrelduna 2015. aastaga. 


Est-For Investi soov on rajada Eestisse nüüdisaegne ja keskkonnasõbralik puidurafineerimistehas, mis varustaks biomaterjalidega nii paberi-, tekstiili-, auto-, kosmeetika- kui ravimitööstust ning rikastaks ülikoolilinna lähedal tegutseva uuendusliku erasektoripartneri näol. Tehas hakkaks tootma tselluloosi, puhast tselluloosi, hemitselluloosi, ligniini, tärpentini, bioväetiseid, tallõli ja taastuvat elektrienergiat.

Viimastel kuudel on tehase rajamise ideele vastuseisvad huvirühmad kasutanud kümneid valeväiteid – alates sellest, et puidurafineerimistehase rajamisel tuleks suurendada raiemahtu, kuni selleni, et tehase rajamine aitaks kaasa Eestimaa venestamisele. Järgnevalt toome välja 30 levinud valeväidet, mida erinevad allikad on kasutanud tehasevastaste emotsioonide võimendamisel. Kuna järgnevate pooltõdede, valefaktide ning väärhinnangute hulka võib kuuluda nii inimlikust teadmatusest põhjustatud tõlgendusi, emotsioonidele tuginevaid hirme kui populistlikke loosungeid, jätame väidete autorid identifitseerimata.

 

ARENDAJATEGA SEOTUD VALEVÄITED

Väide. Puidurafineerimistehase arendajate arvates on Eestis liiga palju metsa. 

Tegelikult. Puidurafineerimistehase arendajate arvates võiks Eestis olla veelgi rohkem metsa. Tehase pikaaegsetes huvides on metsa kestlik juurdekasv, mitte vähenemine. Puidurafineerimistehas on rajamise korral Eestis suure ärihuviga osapool, kelle jaoks on oluline tagada paberipuidu kui toorme olemasolu Eestis ning mujal Baltikumis. Paberipuit pole eraldiraiutav sort, vaid metsade majandamisega paratamatult kaasnev toode. See pärineb küpse metsa raiest, kus palgipuudest on eraldatud ülemine peenike ots, ja harvendus- või hooldusraiest, mis on oluline noore või keskealise metsa kasvutingimuste parandamiseks. Samamoodi oleks puidurafineerimistehase parimates huvides see, kui metsi majandataks kestlikult ja stabiilselt. Heaperemehelik metsaomanik majandab metsa kogu metsa elutsükli jooksul. Näiteks valgustusraiet on soovitav teostada viie- kuni kümneaastases metsas. Nii kujundatakse tulevast küpset metsa, mis saab piisavalt valgust ja kasvuruumi.
 

Väide. Puidurafineerimistehase arendajate huvi on projekt hiinlastele müüa.

Tegelikult. Est-For Investi juhatuse liige Margus Kohava on selgelt kinnitanud, et puidurafineerimistehase investorite eesmärk on jätta tehase enamusosalus eestlastele. Kõik olemasolevad investorid soovivad investeerida tehase rajamisse, juhul kui tehakse positiivne investeerimisotsus. Kohava pikemat kommentaari saab lugeda siit. Arvestades Eesti konkurentsivõime olukorda kapitalimahukate tööstusprojektide arendamise keskkonnana, eeldab siia investeerimine investori kõrgendatud huvi paigutada kapital just Eestisse ning valmisolekut võtta risk, mille realiseerumine tähendaks kogu ettevalmistustöödeks kulunud erakapitali kaotamist.
 

Väide. Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane on Est-For Investi palgal, mistõttu ei saa tema sõnu tõsiselt võtta. 

Tegelikult. Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane on Est-For Investi vabatahtlik nõustaja, kes pole teeninud Est-For Investi nõustamise eest ühtki eurot tulu. Vabatahtlik ning mittepalgaline nõustamismudel oli Urmas Varblase isiklik soov vältimaks võimalikku huvide konflikti.

Loe edasi siit

MEIST MEEDIAS
Mart Luik: hõlmikpuu viimane vaatus
Postimees, 17. aprill, Mart Luik

Eesti edule pärast iseseisvuse taastamist panid aluse meie vaesus ja ettevõtlikkus. Praegu usuvad Eestis paljud, et raha tuleb seina seest, kirjutab Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik (IRL). Nelisada väga lugupeetud inimest palub riigikogul oma Rail Balticu rajamise heakskiitev otsus tühistada. Parlament olevat selle heaks kiitnud valeinfo põhjal. See olevat Eestile väga kahjulik projekt. Milles otseselt kahju seisneb, jääb selgusetuks. Tartu linnavolikogu otsustab peaaegu täiskoosseisus, et mitte mingeid keskkonnauuringuid pole vaja ette võtta, sest nemad juba teavad, et tselluloositehas on Tartu piirkonnale väga kahjulik ettevõtmine.

Kallas: mõne jaoks pole ma veel liider

Postimees, 16. aprill, Joosep Värk

Tselluloositehase puhul on liiga vähe andmeid otsustamiseks. Selles asjas on kaks poolt. Üks pool puudutab metsa, teine pool puidurafineerimistehast. Metsa osas pole isegi faktides kokku lepitud. Juurdekasvu ja raiemahtude puhul räägivad ühed ühest ja teised teisest asjast. Kui lepiksime faktides kokku, saaksime hakata probleeme lahendama. Mis puudutab tselluloositehast, siis uuringuid võiks teha. Teadmistepõhises majanduses võiks teadmisi korjata. See on ka muna ja kana küsimus: kui öeldakse, et meil pole teadlasi, kes tegelevad puidukeemiaga, ja meil pole ettevõtjaid, kes sellega tegeleks, siis ei tule ka teadlasi. Ma ei tea, kumb enne peaks olema. Kindlasti on ebamõistlik, et üks kolmandik puidust läheb Eestist välja väärindamata kujul ehk me ei teeni selle pealt. Kohalikest ei tohi üle sõita. Nende arvamust tuleb kuulata, aga nende seisukohad peavad baseeruma argumentidel ja faktidel.

Vakra Soome tselluloositehases: ei haise siin midagi, pole mõtet luisata

Postimees, 13. aprill, Lennart Ruuda

Kuigi sotsiaaldemokraat, riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra on Tartusse kavandatava tselluloositehase suhtes skeptiline, pidi ta vähemalt Soomes asuvat Äänekoski tehast külastades möönma, et kohalikud inimesed on tehasega rahul ja ka paljuräägitud kassipissi haisu pole tunda. «Kui vastata küsimusele, mida tihti küsitakse, et kas siin Äänekoskis haiseb, siis me võime öelda, et vähemalt hetkel ei haise. Ei hakka seda ka siin välja mõtlema või luiskama,» vahendas Vakra esimesi emotsioone. Ta andis oma hinnangu tuginedes haisule, mida on tunda Kehras, kus asub samuti tselluloositehas. 


Erik Moora: Eesti vajab kiiresti kraani!
Eesti Ekspress, 11. aprill, Erik Moora

Eile ja täna on taas põrkumas kaks väga erinevat Eestit. Ei, nad ei kohtu näost näkku mingitel kärajatel Eesti keskpunktis, kuskil seal Mäo või Adavere kandis. Või kus iganes. Nad reeglina ei kohtugi näost näkku. Vahetevahel satutakse kokku vaid leheveergudel ja Facebookis. Või mis „kokku“? See sõna on siinkohal muidugi liialdus. Reeglina satutakse leheveergudel või Facebookis kohtumise tagajärjel üksteisest veel rohkem lahku.


Anvar Samost: oleme igaks juhuks vastu!
Lääne Elu, 10. aprill, Anvar Samost


Erakondade valimiseelse meeleheite aeg on seekord kätte jõudnud jube vara. Terve mõistus ja Eesti tulevik on ohus iga kord, kui mõne erakonna ajutrust istub laua taha ja hakkab arutama, mida teha, et „pilti saada” ja kuidas reitingut tõsta. Kui varem on vastuseni „sobib kõik” jõutud alles mõni kuu enne saatuslikku päeva märtsi alguses, siis seekord näib, et tempo on kiirem. Kui paneks Pirita teele plakatid, kus küsime, et Siim, kus 10 milli on? Paneme, aga las jurist vaatab tekstid enne üle. Paneme Keski kohta ka. Hea mõte! Kui ajakirjandus ei märka, siis teeme ise pilti ja paneme fotod Facebooki. Väga hea!

Peeter Laasik: kas Elva vald on tselluloositehase poolt?
Tartu Postimees, 10. aprill, Peeter Laasik


Kuidas Elva vald on seotud Viljandi ja Tartu maakonda kavandatava puidurafineerimistehase kohta tehtavate uuringutega, mille ettevalmistus on ühiskonnas tekitanud laiema diskussiooni ning üles kütnud palju emotsioone? Praegu otseselt polegi. Kuid et Tartu linn pöördus kõigi Tartumaa omavalitsuste poole palvega toetada Tartu taotlust planeeringu peatamiseks ja edasiste uuringute ärajätmiseks, pidi ka Elva volikogu teemat arutama ja tegi seda 26. märtsi istungil. Arutluse tulemusel oli meie arusaamine, et tehase planeeringu üle otsustamiseks peame esmalt vastama küsimusele, kas meil on otsustamiseks küllaldaselt infot või ei ole. Hääletamisel arvasid 15 volinikku, et on vaja teha uuringuid olukorra täpsustamiseks, kaheksa olid uuringute vastu ja kuus jäid erapooletuks. Seega Elva volikogu enamus arvas, et on vaja täpsemaid uuringuid.
 
Est-For Investi varasemaid infokirju saab lugeda siit
Copyright © 2017
Est-For Invest
All rights reserved


Our mailing address is:
Est-For Invest
Lõõtsa 6
Tallinn 11415
Estonia

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list