Copy

Saps que…

Des del passat 27 de febrer 2017 s’ha obert un període de consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG).
Què vol dir això?
Vol dir que el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència convida a la ciutadania i als diferents actors obligats per la Llei a fer aportacions prèvies al desenvolupament d’aquest reglament.

Per què?
La finalitat d’aquest període de consulta és disposar d’opinions, coneixements i posicionaments que puguin ésser tinguts en compte per l’elaboració del reglament. En concret el que es vol saber és:
  • Quins són els aspectes de la LTAIPBG que caldria explicar i desenvolupar millor en un reglament?
  • Quins són els aspectes  de la llei que, per la seva naturalesa o complexitat d’interpretació, es  considera necessari reglamentar.  
En quins temes es poden fer aportacions?
En particular, es demana que les aportacions siguin sobre les matèries de la llei contingudes als títols: Títol I, Títol II, Títol III de la LTAIPBG.

Perquè és important que, com a ens locals, hi fem les nostres aportacions?
Per què des del món local, coneixem molt bé les dificultats d’interpretació i implantació de la LTAIPBG i podem aportar informació pràctica i pròxima d’un gran valor que permetrà al legislador entendre millor les problemàtiques associades a aquesta llei i donar-hi una resposta adequada mitjançant el reglament.

Quan, com i on puc fer aquestes aportacions?
Les aportacions es poden realitzar telemàticament fins el pròxim 26 de març a través del web a participa.gencat.cat. Si ho preferiu, també les podeu fer arribar a l’Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana de la Diputació de Girona mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a transparencia@ddgi.cat. Des de l’Oficina, farem tramesa de totes les vostres aportacions mitjançant els grups de treball de la Xarxa de Governs Transparents a la que participem activament.

 
Algunes idees i pistes per generar debat:
 
Creieu que el reglament hauria de contribuir a delimitar millor els subjectes obligats per la Llei de Transparència pel què fa referència al món local?

Quines de les obligacions de transparència activa s’haurien d’explicar o concretar millor?

Hi ha algun element del dret d’accés la regulació del qual sigui prioritària?

 
Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana
Correu electrònic
Copyright © 2017 Diputació de Girona, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp