Copy

Saps que…
Sobre el Registre de Grups d'Interès

Inicialment, la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTCat) establia, a l’article 45,  que cada ens subjecte a aquesta llei hauria de ser el responsable de crear el seu propi registre de grups d’interès cosa que, a efectes pràctics, volia dir que tots els ens locals haurien de crear-ne un, administrar-lo i custodiar-lo.
Què ha canviat?

El Govern ha aprovat el Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer amb el qual, d’una banda, deroga l’article 45 de la LTCat, i per l’altra,  estableix que el Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya (l’únic que s’havia creat fins al moment i limitat als ens que formen part del sector públic de la Generalitat de Catalunya) es transformarà en el Registre de grups d’interès de Catalunya, vàlid i únic per totes les institucions, administracions i organismes públics de Catalunya incloses totes les administracions locals.

Qui ha impulsat aquest canvi?

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Governs Transparents, de la que forma part la Diputació de Girona.

Com se'n beneficiarà l'ens local al que treballo?

Serà possible complir amb les obligacions establertes per la LTCat en matèria de grups d’interès sense necessitat de destinar esforços i recursos en la creació d’un registre. Tot i així, el decret estableix que, per respecte al principi d’autonomia local, els governs locals que ho prefereixin podran crear igualment el seu propi registre per, posteriorment, integrar-lo Registre de grups d’interès de Catalunya.

Perquè servirà aquest registre?

Permetrà registrar les dades de totes aquelles persones i organitzacions que treballen per compte propi i participen en la elaboració i aplicació de polítiques públiques en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions  de manera que tota aquesta informació estigui centralitzada i sigui més fàcilment consultable i accessible per la ciutadania.

Alguns enllaços amb informació d'interès:
 

 
Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana
Correu electrònic
Copyright © 2017 Diputació de Girona, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp