Copy

Saps que…
Sobre les visites als Portals Seu-E 2.0 
Tots els ens locals usuaris del servei de Portal Seu-E 2.0 ofert pel Consorci AOC podeu conèixer les estadístiques de visita als vostres Portals de Transparència. 
Com puc conèixer les visites que ha tingut el Portal de Transparència de l'ens al que treballo?

El Consorci AOC té a disposició de tots els usuaris un espai específic al seu Portal de Suport de Transparència i Dades Obertes des d'on és possible descarregar les dades totals de visites a tots els Portals de Transparència de Catalunya. Les dades que s'ofereixen:

 • Són en format obert descarregable (.xlsx operable amb Excel)
 • Permeten aplicar filtres de cerca per trobar les dades específiques de cada ens local
 • Permeten veure el nombre de pàgines visualitzades, el temps d'estada en cada pàgina, les entrades, les sortides i els rebots cap a terceres pàgines 
 • S'actualitzen amb freqüència mensual
Per què és important consultar les estadístiques de visita del Portal de  l'ens al que treballo?

Les estadístiques de visita us permetran conèixer quines pàgines acumulen més visites i quines són les informacions més consultades, és a dir, podreu saber quines són les informacions que més interessen als ciutadans, ens i entitats que es relacionen amb vosaltres. Aquesta informació la podeu utilitzar per fer més accessibles els continguts que més interessen o tractar de modificar els menys consultats millorant-ne el llenguatge, la qualitat de la informació i la comprensibilitat. 

Quins són els blocs d'informació més consultats als Portals dels ens locals de la demarcació de Girona?

Nosaltres ja hem consultat les dades i us avancem els percentatges de visites als Portals dels ens locals gironins per blocs d'informació d'aquest mes de febrer per tal que pugueu veure quins són els espais que més visites van rebre:

28% de les visites són al bloc Informació Institucional i Organitzativa
23% de les visites són al bloc d'Acció de Govern i Normativa 
19% de les visites són al bloc de Serveis i Tràmits
13% de les visites són al bloc de Gestió Econòmica
12% de les visites són al bloc de Contractes Convenis i Subvencions
3% de les visites són al bloc de Participació 
2% de les visites són al bloc de Dades Obertes
 
Quins ítems de transparència són els més consultats de cada bloc?
 •    Informació Institucional i organitzativa: 
  • Convocatòries de personal
 •    Acció de govern i Normativa
  • Actes del Ple
  • Tauler d'Anuncis i Edictes
 •    Serveis i Tràmits 
  • Instància Genèrica
 •    Gestió Econòmica
  • Despeses per programa (Pressupost)
 •     Contractes Convenis i Subvencions
  • Licitacions en tràmit (Perfil del contractant)
 •     Participació
  • Espais de participació ciutadana
  • Directori d'associacions i entitats
Alguns enllaços amb informació d'interès:
Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana
Correu electrònic
Copyright © 2017 Diputació de Girona, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp