Copy

Saps que…
Sobre el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs dels Ens Locals
La Xarxa de Governs Transparents, formada per les quatre diputacions catalanes, la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC i les principals entitats municipalistes posa a disposició del tot el món local català un model de Codi de Conducta d'Alts Càrrecs dels Ens Locals
És obligatori aprovar un codi de conducta pels alts càrrecs de l'ens local al que treballo?

. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTCat) estableix, en el Títol V,  del Bon Govern, un conjunt de principis d'actuació de caràcter ètic i un conjunt de regles de conducta que han de regir les actuacions dels alts càrrecs. A més, l'article 55.3 també estableix que els ens locals i tots els altres organismes subjectes a la LTCat hauran d'elaborar un codi de conducta d'alts càrrecs que concreti i desenvolupi tots aquests principis d'actuació i regles que es preveuen a la llei.

Per què un model únic de Codi de Conducta dels Alts Càrrecs dels Ens Locals?

La Xarxa de Governs Transparents sempre ha treballat per desenvolupar modelatge, criteris interpretatius i eines tecnològiques que facilitin el compliment de la LTCat a tot el món local català i el seu sector públic. Amb aquest model de Codi de Conducta dels Alts Càrrecs dels Ens Locals es pretén facilitar el compliment del Títol V d'aquesta llei, proporcionant un codi que compleixi i incorpori tots els requisits de la LTCat. Aquest codi model pot ser aprovat directament pels ens locals, seguint les indicacions de la Guia per l'Aplicació del Model de Codi de Conducta dels Alts Càrrecs dels Ens Locals, sense necessitat de modificar-lo o pot ser el document de treball bàsic sobre el que elaborar un codi de conducta propi si així es considera. 

Descarrega el model únic de Codi de Conducta dels Alts Càrrecs dels Ens Locals
Descarrega la Guia per a l'Aplicació del Model de Codi de Conducta dels Alts Càrrecs dels Ens Locals

Què incorpora aquest codi?

    En l'àmbit subjectiu s'especifica quines persones tenen condició d'Alt Càrrec dels ens locals i per tant, formen part de l'àmbit d'aplicació del Codi de Conducta

   Tots els principis ètics i de bon govern establerts a l'article 55 de la LTCat que són d'aplicació als Alts Càrrecs dels ens locals
    Les normes de conducta dels alts càrrecs i tots els compromisos que han d'adquirir en relació a la institució, als eventuals conflictes d'interès amb grups d'interès i amb la ciutadania

Com començo a treballar el Codi de Conducta dels Alts Càrrecs del meu ens local?
Per facilitar el procés d'adopció, aprovació i implantació del codi s'ha elaborat la Guia per a l'Aplicació del Model de Codi de Conducta dels Alts Càrrecs dels Ens Locals. Aquesta guia pretén donar resposta i explicar de forma detallada els dubtes i problemes interpretatius que puguin sorgir en el seu procés d'implantació. Entre d'altres, la guia aclareix i dóna resposta:
  • Què és un codi de conducta? Per què aprovar un codi?
  • Què són els mecanismes de control intern i quins es poden habilitar?
  • Què cal fer públic al portal de transparència?
  • A qui aplica el codi?
  • Com s'ha d'aprovar el codi?
La guia també incorpora modelatge de documents com documents de registre dels regals rebuts pels alts càrrecs, registre d'invitacions a àpats i esdeveniments i registre de viatges, entrevistes i reunions. 
 
Necessites més assistència i assessorament?
Consulta'ns a l'Oficina de bon govern, transparència i participació ciutadana enviant un correu a transparencia@ddgi.cat o trucant-nos al 972 18 48 44
Alguns enllaços amb informació d'interès:
Oficina de Bon Govern, Transparència i Participació Ciutadana
Correu electrònic
Copyright © 2017 Diputació de Girona, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp