Copy

Nieuwsbrief februari 2018

Beste leden van het Joseph Roth Genootschap,
 
In dit nummer van de JRG Nieuwsbrief informeren we u over de stand van zaken van ons ledenweekend in Bergen en over de activiteiten van onze zusterorganisatie in Wenen. Verder een bijzondere primeur: het JRG krijgt een eigen archief! In onze rubriek ‘Joseph Roth in de kunst’ belichten we deze keer Emo Verkerk, die Roth prachtig heeft geportretteerd.

Met hartelijke groeten,

Het bestuur van het JRG.

Ledendiner 2018

Zaterdag 17 en zondag 18 maart 2018
Locatie: Landgoed Het Hof, Eeuwigelaan 1, Bergen
Een uiterst sfeervolle locatie in een bosrijke omgeving.

Voor ons ledenweekend in Bergen ontvingen zo’n 60 aanmeldingen, een prachtig aantal!
Zaterdag 17 maart om 17.00 uur beginnen we met een gevarieerd literair programma met Geert Mak, Job Cohen, Erik Vlaminck, Sjoerd Kuyper, Marieke Barnas en Pieter Webeling.
Daarna een borrel en aansluitend het inmiddels befaamde ledendiner met op Roths Radetzkymarsch geïnspireerde gerechten. Tussen de gangen door zullen (o.a.) passende fragmenten uit deze roman worden voorgelezen.
Uiteraard biedt het programma de leden voldoende gelegenheid om andere Rothliefhebbers te ontmoeten!
Zondag 18 maart om 11.00 uur is iedereen welkom in de sfeervolle boekhandel van Karien Hilbers en Thomas Swinkels voor de katerlezing. Els Snick licht vast een tipje van de sluier op van haar nieuwe Roth-vertaling Spoken in Moskou. Reportages en brieven uit Rusland die in mei verschijnt.

Het JRG krijgt een eigen archief


Koos van Weringh, co-auteur van het prachtige boekje Joseph Roth in Nederland, vertaler van Reis door Rusland, samensteller van Joseph Roth, waarnemer van zijn tijd (1981) en en erelid van het JRG, heeft besloten zijn uitgebreide Roth-archief aan ons genootschap te schenken! Hein van Stekelenburg, oud-antiquaar te Amsterdam, schonk ons een reeks artikelen over Roth die tussen 1939 en 1956 in diverse Nederlandse kranten verschenen zijn. Jans van Niejenhuis doneerde een knipselarchief bestaande uit 22 recensies van 1975 t/m 2017. Vanzelfsprekend zijn we enorm blij met en trots op deze schenkingen.
Het archief, dat zeker nog uitbreiding zal vinden, wordt voorlopig ondergebracht in Gent bij Els, die er ook haar eigen collectie aan zal toevoegen.

Tekening : Paul van der Steen

Berichten van het IJRG (Internationale Joseph Roth Gesellschaft) in Wenen

Op 20 december 2017 hield het IJRG haar Algemene Vergadering onder voorzitterschap van Heinz Lunzer. Op de agenda o.a. een terugblik op de activiteiten van de voorbije jaren (waaronder de succesvolle internationale Roth-Tagung in Amsterdam, oktober 2016) en melding van overleden leden, onder wie Roth-biograaf Helmuth Nürnberger. Tevens werd stilgestaan bij de door het IJRG uitgebrachte publicatiereeks, met als meest recente deel 8 Joseph Roth, ‘Wo der Weltkrieg begann’ und andere Denkmäler (door Heinz Lunzer, Victoria Lunzer-Talos, Helen Chambers, Madeleine Rietra en Rainer Joachim Siegel).
Onder het kopje ‘Plannen’ stond een mogelijke reis naar Oekraïne op de agenda en een manifestatie ter gelegenheid van Roths 80ste sterfdag in 2019 (uiteraard zal het JRG hier ook uitgebreid aandacht aan besteden!).
Op 20 maart 2018 zal in Parijs een studiedag plaatsvinden getiteld Joseph Roth et l’image. Sprekers onder meer Heinz en Victoria Lunzer en Stephane Pesnel.
Meer informatie over het IJRG vindt u hier.
 Joseph Roth in de kunst – Emo Verkerk

Emo Verkerk (Amsterdam 1955) behoort tot de belangrijkste Nederlandse kunstenaars van de afgelopen decennia. Hij schilderde tal van portretten van kunstenaars en schrijvers, waaronder een aantal fraaie, zeer karakteristieke van Joseph Roth. Een filmpje op internet (http://hollandsemeesters.info/posts/show/8024) toont zijn atelier met daarin een indrukwekkende collectie biografieën, waaronder die van Wilhelm von Sternburg over Roth: Verkerk verdiept zich intensief in het leven van de mensen die hij portretteert.
 

Nieuws en Agenda

 • 22 februari: Op de Foir du Livre in Brussel wordt een recent verschenen, Franstalig werk voorgesteld: Joseph Roth. L’exil a Paris. Deze bijzondere bundel bevat bijdragen van o.a. Els Snick en Ilse Josepha Lazaroms. Samensteller is de ‘ambassadeur’ en vertaler van Roth in het Franse taalgebied, Stéphane Pesnel. Hij houdt een lezing onder de titel ‘Un écrivain en exil: Joseph Roth à Paris 1933-1939’.
  Tijd: 17.00 uur
  Locatie: Avenue du Port 86c, Brussel
   
 • 17-18 maart: Ledenweekend Bergen
   
 • 26 mei: Boekpresentatie Spoken in Moskou (zie hieronder) in Minard, Gent. (NB Dus niet, zoals eerder vermeld, op 17 mei in Limerick!)
   
 • 27 mei: Feestelijke presentatie van het boek Spoken in Moskou. Reportages en brieven uit Rusland. In het najaar 1926 van vertrok Roth voor een aantal maanden naar Rusland. Tijdens deze reis schreef hij prachtige reportages, die in 17 afleveringen verschenen in de Frankfurter Zeitung. In 1994 verscheen bij uitgeverij Bas Lubberhuizen Joseph Roth in Rusland, ingeleid en vertaald door Koos van Weringh. Hij was het die in die tijd voor een eerste Nederlandse Roth-revival zorgde. Door de recente, almaar groeiende aandacht voor Roths journalistieke werk besloot de uitgeverij deze bundel opnieuw uit te geven - in dezelfde reeks als Hotelmens, De blonde neger, Joden op drift en In het land van de eeuwige zomer zijn verschenen – vertaald door Els Snick, met een inleiding van Tom Lanoye, een nawoord van Ilse Josepha Lazaroms en illustraties van Gerda Dendooven.
  Tijd: 16.00-17.00 uur
  Locatie: Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam. Toegang gratis, reserveren aanbevolen!
   
 • 27 juli 11.00 uur: Leesclub rond Spoken in Moskou in ’t Leeshuus, Oostende
   
 • 27 juli 17.00 uur: Ledenborrel bij Brasserie Du Parc, Oostende
Tot slot verzoeken we alle leden die dat nog niet hebben gedaan hun lidmaatschap voor 2018 te voldoen: €35,- (meer mag uiteraard ook!) t.n.v.

Joseph Roth Genootschap vzw IBAN BE76 0017 1832 5795 Bic GEBABEBB


Hartelijk dank en graag tot ziens bij een van onze bijeenkomsten!
Our mailing address is:

Joseph Roth Genootschap
Prinses Clementinalaan 125
9000 GENT
België

Schrijf ons via: info@josephrothgenootschap.org

www.josephrothgenootschap.org

Want to change how you receive these emails?
You can
update your preferences or unsubscribe from this list

Copyright © 2017 Joseph Roth Genootschap. All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Joseph Roth Genootschap · Prinses Clementinalaan 125 · Ghent 9000 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp