Copy

Nieuwsbrief Reiswijze

Open deze email in je browser

HOOP...….


Hoop hebben is mooi. Hoop geven ook.
Ik las laatste een uitspraak van Paul Shane Spear die zei:

Omdat ik maar één persoon ben kan ik de wereld niet verbeteren,
maar ik kan wel de wereld van één persoon verbeteren.

Ik vond dat zo’n mooie hoopgevende tekst omdat deze uitspraak energie geeft. Ieder mens kan kijken wat hij /zij kan betekenen voor 1 mens. Hoop geven kan je doen door geruststellende woorden uit te spreken maar ook door een ander vaardigheden en tools te leren waarmee zij anders met de situatie kunnen omgaan.

Veel kinderen en jongeren lopen tegenwoordig vast door prestatiedruk, sociale media enz. Dit is een groot probleem en dan wordt er al gauw gezegd dat de overheid maatregelen moet nemen om iets aan deze situatie te doen of er moet een onderzoek worden ingesteld enz.
Maar in plaats van de situatie te veranderen waarin kinderen en jongeren tegenwoordig zitten, kunnen we ze ook leren anders met deze nieuwe situatie om te gaan.

Op donderdag 4 oktober a.s. start er weer een training “Positief Denken” voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 waarin kinderen vaardigheden en tools leren om:

 • Makkelijker met stressvolle situaties om te gaan
 • Stress bij zichzelf te leren herkennen    
 • Makkelijker in slaap te vallen   
 • Voor zichzelf te leren opkomen     
 • Met kritiek te leren omgaan    
 • Zich te ontspannen    


Kan jouw kind of ken je een kind uit groep 6, 7 en 8 die deze vaardigheden en tools kan gebruiken, meldt je kind dan zo snel mogelijk aan. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor deze training.
Bovendien bied ik de ouders ook een training aan waarin zij dezelfde tools, vaardigheden leren als de kinderen. Hierdoor kan je als ouder ook je kind daarin blijvend ondersteunen.

Aanmelden kan heel eenvoudig door:
een mail te sturen naar Mariska@reiswijze.nl
Ik heet je van harte welkom!
 
Mariska van der Meijs

 


Overig

Er gebeurt, naast de trainingen en therapie die Reiswijze aanbiedt, nog veel meer op de Heliotroop 23a te 's Gravenzande.
 

Lezingen en workshop
 • Steeds meer professionals vinden hun weg naar de mooie ruimte van Reiswijze om daar een lezing of een workshop te geven. Ook geïnteresseerd? Vraag naar de mogelijkheden.

Gezondheidsconsulent
 • Regelmatig geeft Mariska van Erk workshops of cursussen waarin zij deelnemers voedingsadvies geeft. Mariska is gezondheidsconsulent. Zij helpt mensen zich fitter en beter te voelen en lichamelijke problemen op te lossen door, na uitgebreid onderzoek, de juiste behandelmethode in te zetten.
 • In de workshops en cursussen die zij geeft, leert zij deelnemers hoe zij zich daarin zelf kunnen ondersteunen.

Cursus Fotografie voor beginners en net iets verder...

 
 • Geen hele lange theoretische verhalen, alhoewel we onder de basisprincipes niet uitkomen, maar leren door te doen en te ervaren.
 • Dit alles in kleine groepjes zodat iedereen de aandacht krijgt en geholpen kan worden met zijn leervragen.
Geïnteresseerd? Klik dan hier.

 

 

Vanaf 25 mei zijn er nieuwe wetten in werking omtrent bescherming van persoonsgegevens. Op zich is dit goed nieuws! Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Reiswijze van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Graag informeer ik jullie over mijn werkwijze hieromtrent.

Volgens de wetgeving mag Reiswijze alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Reiswijze hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

- in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;

- om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen);

- of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Voor het goed uitvoeren van de dienstverlening is het nodig dat Reiswijze uw persoonsgegevens opvraagt. Deze gegevens worden op een veilige plaats opgeborgen.

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de behandeling en alleen met toestemming van ouders.  Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden met derden gedeeld.

Hoe lang bewaart Reiswijze uw gegevens?

Reiswijze bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Reiswijze verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Reiswijze laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat de behandeling is gestopt en u daar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Beveiliging van persoonsgegeven

Reiswijze heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Reiswijze  persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met mij op via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.

 

Nieuwsbrieven

Ik verzamel mailadressen van bestaande klanten, cliënten, deelnemers aan de workshops, trainingen) in een lijst in Mailchimp. Ik doe dit omdat ik het fijn vind om contact te houden en om jullie op de hoogte te houden van mijn activiteiten. Deze lijst wordt dus alleen gebruikt voor dit doel. Ik heb geen intentie om jullie gegevens door te spelen aan derden. Krijg je liever geen nieuwsbrief van Reiswijze? Dan kan je altijd makkelijk afmelden. Onder elke nieuwsbrief staat een link waarmee je of wel je gegevens kan bijwerken ofwel kan afmelden van deze nieuwsbrief.

Vragen? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen.

Hallo ik ben Mariska van der Meijs.
...ik deel graag mijn creativiteit, integriteit, humor, diepgang en kennis met jullie...

Trainingsagenda


Start nieuwe trainingen ReiswijzeDo 4-10-'18  : Start "Positief denken"

Januari '19 :  Start "Meer durven doen"

Wo 31-10- '18 : Start "HOE"  training

Onze trainingsruimte huren? 
Wil jij ook onze trainingsruimte huren? Klik hier

Copyright © 2018 Reiswijze, All rights reserved.


ons adres is:
Reiswijze, Heliotroop 23a, 2691 HJ 's-Gravenzande

Wilt u uw gegevens aanpassen update dan hier je gegevens of als je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp