Copy
Buletin informativ al BNS, trim. II 2022

Dragi prieteni!
Vă prezentăm un nou număr al Buletinului informativ al Biroului Național de Statistică, care reflectă principalele activități și evenimente desfășurate pe parcursul 
trimestrului II al anului curent.


 CADRUL NORMATIV                                                                                                                                                                          
 
Aprobarea de către Guvern a proiectului de lege privind
recensământul populației și al locuințelor

 
Hotărârea de Guvern privind proiectul de lege care stabilește modul de reglementare a recensămintelor populației și locuințelor a fost aprobată de către cabinetul de miniștri. Documentul instituie cadrul legal general pentru recensămintele viitoare și se referă la procesul de planificare, colectare, prelucrare, evaluare și diseminare a datelor despre persoane și locuințele acestora, precum și la producerea indicatorilor statistici de recensământ. 
Proiectul de Lege privind recensământul populației și locuințelor urmează a fi aprobat de către Legislativ.
________________________________________________
 
 COORDONARE STATISTICĂ                                                                                                                                                       
 
Membrii Consiliului Național de Statistică - întruniți pentru a evalua activitatea statistică
 
Mai multe subiecte privind activitatea statistică au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului Național pentru Statistică care s-a întrunit în prima ședință din anul curent, în cadrul căreia au fost examinate mai multe subiecte din competența sa care vizează, în principal, dezvoltarea strategică și promovarea statisticii oficiale.  
Vedeți mai mult...
         
 COLABORARE INTERNAȚIONALĂ                                                                                                                                      
Sprijin consultativ din partea FMI în domeniul statisticii macroeconomice


 

Membrii misiunii Fondului Monetar Internațional (FMI), aflați într-o vizită de lucru în țara noastră, au avut o întâlnire cu reprezentanții BNS pentru a se familiariza cu cele mai importante realizări care vizează domeniile Conturilor naționale și al Prețurilor de consum. FMI acordă sprijin constant în reformarea statisticii naționale în conformitate cu standardele și bunele practici internaționale. Vedeți mai mult...

_______________________________________________
BNS - parte a campaniei mondiale de promovare a Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale
Cu ocazia aniversării a 30 de ani de la adoptarea Principiilor Fundamentale ale Statisticii Oficiale UNECE a desfășurat de la începutul anului o campanie de promovare a acestora pe plan internațional. În acest sens, Republica Moldova prin intermediul BNS, împreună cu oficii naționale de statistică din țări precum Canada, Noua Zeelandă, Finlanda, Letonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Columbia, Spania, Armenia și Polonia, au răspuns invitației UNECE de a participa la această campanie, desfășurând activități referitoare la fiecare principiu din cele 10.
 
Cel de al 9-lea Principiu, care prevede necesitatea utilizării standardelor internaționale la elaborarea și diseminarea statisticilor, a fost promovat de BNS, prin lansarea unor acțiuni de informare pentru a ajuta publicul local să cunoască și să înțeleagă mai bine aceste principii (
eveniment public, comunicat, infografice, video).

Mai multe detalii despre campanie vedeți aici:  https://unece.org/FPOS30.   
                      
 COLABORARE CU PARTENERII NAȚIONALI                                                                                                              
Procedura de stabilire a producătorilor de statistici oficiale - discutată cu autoritățile publice centrale
Participanții la discuții au abordat criteriile de selectare a entităților care pot avea statut de alți producători de statistici oficiale (APSO), drepturile acestora, precum și Chestionarul privind identificarea producătorilor de statistici oficiale, elaborat de BNS, inclusiv aspectele operaționale ce vizează procedura de atribuire a calității de APSO.
Pentru mai multe detalii vedeți...


 
_______________________________________________
Noua metodologie de măsurare a sărăciei multidimensionale - prezentată autorităților naționale
BNS a elaborat proiectul metodologiei de calcul a Indicelui Sărăciei Multidimensionale (ISM), în colaborare cu Inițiativa Oxford pentru Sărăcie și Dezvoltare Umană (Oxford Poverty and Human Development Initiative - OPHI), cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în baza metodologiei Alkire-Foster aplicate la nivel mondial și luând în considerare contextul național.  
Pentru mai multe detalii vedeți...
  STATISTICI ÎMBUNĂTĂȚITE                                                                                                                                               
Revizuirea unor indicatori statistici

Imbunătăţirea calităţii informaţiilor statistice este una din direcţiile prioritare în dezvoltarea Sistemului Statistic Național. În vederea asigurării calității și comparabilității atât la nivel național, cât și internațional a seturilor de date statistice, BNS a efectuat pe parcursul trimestrului II:
-  revizuirea PIB pentru anii 2014-2021,
revizuirea datelor privind serviciile de salubrizare pentru anii 2016-2020 și îmbunătățirea datelor cu privire la infrastructura străzilor din localitățile urbane.

 PRODUSE ȘI SERVICII NOI                                                                                                                                                          
Noi date statistice disponibile publicului
Pe parcursul trimestrului II în Banca de date statistice au fost plasate mai multe informații statistice noi din domenii precum: Justiție și infracționalitate, Forța de muncă și câștigul salarial, Nivelul de trai al populației, Agricultura, Construcții, Tehnologia informației, Prețuri.
În același timp, au fost făcute disponibile informații suplimentare la rubrica Statistici pe domenii, care sunt prezentate în format Excel și pot fi accesate pe pagina oficială a BNS.
Noi ediții ale publicațiilor statistice 
Raportul Accesul populaţiei la serviciile de sănătate este un modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice. Studiul face parte din activităţile ce au drept scop îmbunătăţirea cadrului informaţional în domeniul sănătăţii pentru o mai bună evaluare şi monitorizare a obiectivelor stabilite în documentele de politici din domeniul sănătății. 
______________________________
Ediția 2022 a publicației statistice Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova în 2021, disponibilă în format electronic pe pagina web. Publicația este elaborată în baza rezultatelor cercetării statistice selective a activităţii agricole a micilor producători agricoli (CMPA).  Publicaţia este plasată și în formatul Excel.
______________________________
Publicația cu date statistice „Republica Moldova versus Uniunea Europeană (UE-27)” cuprinde cele mai importante, dar şi cele mai recente date disponibile, care prezintă situaţia social-economică a Republicii Moldova în comparație cu cea a mediei pe țările UE-27. 
______________________________

Publicaţia trimestrială „Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-martie 2022", care conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău.
______________________________

            
            
            
 
Un nou format al breviarului "Moldova în cifre"


_____________________
Ediția 2022 a breviarului statistic "Moldova în cifre" are un format revizuit și îmbunătățit față de edițiile precedente, elaborat cu scopul de a ușura înțelegerea datelor statistice de către publicul larg și de a spori interesul față de acestea. 
 
44 de comunicate cu principalii indicatori statistici
 
În trimestrul II BNS a elaborat și diseminat 44 de comunicate care prezintă cele mai recente date statistice pentru toate domeniile de activitate social-economică din țară. 
27 infografice cu indicatori statistici 
 
Pentru o mai bună vizualizare a datelor, în perioada de referință, BNS a elaborat 27 infografice cu indicatori statistici, care au fost plasate pe rețelele sociale și pe pagina web a BNS la rubrica: Vizualizări de date / Infografice/ 
 
________________________________________________
Număr extins de comunicate în domeniul statisticii forței de muncă
 
Adițional la Programul de Lucrări Statistice, BNS a diseminat în premieră 4 comunicate de presă pe diferite subiecte din domeniul statisticii forței de muncă, elaborate în baza rezultatelor Anchetei Forței de Muncă (AFM) drept răspuns la solicitările utilizatorilor de date, de a prezenta informația într-o formă mai extinsă.
Aceste comunicate sunt:

Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul I 2022,
Subutilizarea forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 2022,
Populația în afara forței de muncă în Republica Moldova în trimestrul I 2022,
Tinerii NEET în Republica Moldova în trimestrul I 2022.
  INTERACȚIUNE CU UTILIZATORII                                                                                                                                      
Un nou sondaj de opinie privind gradul de satisfacție al utilizatorilor
În perioada 1-22 iunie, a fost solicitată opinia utilizatorilor de date statistice referitor la mijloacele de informare și sursele de date preferate, precum și gradul de satisfacție privind statisticile oferite de către acestea. Rezultatele sondajului vor fi făcute publice ulterior, după prelucrarea datelor, și vor fi luate în considerare în procesul de dezvoltare în continuare a statisticilor naționale. 
______________________
                
Quiz-uri pentru verificarea cunoștințelor
                
______________________
Quiz: Republica Moldova versus Uniunea Europeană
 
De Ziua Europei, BNS a propus utilizatorilor un quiz pentru testarea cunoștințelor în statistici despre Republica Moldova în comparație cu Uniunea Europeană.
Quiz despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Subiectul dezvoltării durabile a Republicii Moldova expus într-un quiz despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă la nivel național și internațional, elaborat cu sprijinul partenerii de dezvoltare (GIZ, UE, UNDP). 
______________________

  CARIERĂ la BNS                                                                                                                                                                                  
Funcționarii publici debutanți din cadrul BNS au depus jurământul de credință
4 angajați ai BNS care au promovat cu succes perioada de probă de șase luni, fiind confirmate în funcții publice, au depus jurământul de credință. 
Menționăm că BNS, pe măsura disponibilității funcțiilor vacante, desfășoară concursuri pentru suplinirea acestora. Pentru mai multe informații, vă îndemnăm să consultați pagina web a BNS 
www.statistica.gov.md, rubrica Funcții vacante.
_______________________________________________
BNS angajează tineri absolvenți 

BNS oferă oportunitatea de angajare tinerilor absolvenți ai facultăților cu profil economic, statistic, econometrie, matematică, tehnologia informației, relații ernaționale sau jurisprudență.  
 
Procedura de angajare fiind efectuată în conformitate cu legislația în vigoare, în funcţie de tipurile de posturi vacante, în bază de concurs și interviu de angajare.
Vedeți mai multe detalii aici...
 
  BNS PE TELEGRAM                                                                                                                                                                            

Suntem acum și pe Telegram!

Pentru a reuși să diseminăm cât mai larg informațiile statistice privind viața socială și economică a țării, BNS a creat recent un canal oficial pe Telegram unde vom plasa noutăți despre apariția datelor statistice, produsele și serviciile BNS.
Vă îndemnăm să ne urmăriți pe canalul nostru oficial: http://t.me/statisticamd.

Ne puteți urmări pe
FacebookTwitter și Telegram!

Facebook
Twitter
Website
YouTube